رتبه قبولی رشته اعضای مصنوعی در دانشگاه های سراسری

رتبه قبولی رشته اعضای مصنوعی در دانشگاه های سراسری

یکشنبه 25 فروردین 1398 سمانه الکایی دسته ها

رتبه قبولی رشته اعضای مصنوعی در دانشگاه های سراسری

تراز و رتبه قبولی در رشته اعضای مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 96

رتبه قبولی در رشته اعضای مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی ایران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شاهرود 9931 4131 منطقه 2 دختر 6078
قائم شهر 11189 4656 منطقه 2 دختر 6666
ماه شهر 17114 3113 منطقه 3 دختر 5747

تراز و رتبه قبولی در رشته اعضای مصنوعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران سال 96

رتبه قبولی در رشته اعضای مصنوعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
كرمان 9884 4110 منطقه 2 دختر 6580
كاشان 13651 5668 منطقه 2 دختر 6038
كرج 16485 6770 منطقه 2 دختر 5971
گرگان 19395 7882 منطقه 2 پسر 4508
كرمانشاه 25543 10264 منطقه 2 پسر 5430
اسفراين 25501 5092 منطقه 3 پسر 5760
شيراز 27164 5475 منطقه 3 دختر 5630
اسفراين 28578 5808 منطقه 3 دختر 5562

تراز و رتبه قبولی در رشته اعضای مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 96

رتبه قبولی در رشته اعضای مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شيراز 20780 5283 منطقه 1 پسر 6053
شيراز 21674 5506 منطقه 1 پسر 6067
شيراز 25446 5078 منطقه 3 پسر 5838

تراز و رتبه قبولی در رشته اعضای مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 96

رتبه قبولی در رشته اعضای مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 12819 3383 منطقه 1 دختر 6067
مباركه 18763 7647 منطقه 2 دختر 5645
بابل 19666 7995 منطقه 2 دختر 6040
قشم 30917 6388 منطقه 3 دختر 5666

تراز و رتبه قبولی در رشته اعضای مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 96

رتبه قبولی در رشته اعضای مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی همدان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
انديمشك 17312 7095 منطقه 2 دختر 6695
همدان 25924 10408 منطقه 2 پسر 5782
آبدانان 28662 5834 منطقه 3 پسر 5594

تراز و رتبه قبولی در رشته اعضای مصنوعی موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی هلال ایران سال 96

رتبه قبولی در رشته اعضای مصنوعی موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی هلال ایران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اروميه 18041 7376 منطقه 2 دختر 5444
اهواز 23020 9297 منطقه 2 پسر 5241
كاشان 23093 9319 منطقه 2 دختر 5506
گرگان 23751 9559 منطقه 2 پسر 6000
خواف 33359 6983 منطقه 3 دختر 4580

 

مشاهده برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *