رتبه قبولی رشته بینایی سنجی در دانشگاه های سراسری

رتبه قبولی رشته بینایی سنجی در دانشگاه های سراسری

رتبه قبولی رشته بینایی سنجی در دانشگاه های سراسری

تراز و رتبه قبولی در رشته بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 96

رتبه قبولی در رشته بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 6654 1884 منطقه 1 دختر 6352
مشهد 7365 2052 منطقه 1 پسر 6700
یزد 7585 3154 منطقه 2 دختر 6553
خوی 7714 3207 منطقه 2 پسر 6748
قزوین 7816 3251 منطقه 2 پسر 6408
مرودشت 7923 3290 منطقه 2 پسر 6712
تکاب 8748 1428 منطقه 3 پسر 6434
بشرویه 8797 1433 منطقه 3 پسر 6360
کوهدشت 9287 1518 منطقه 3 پسر 6215

تراز و رتبه قبولی در رشته بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 96

رتبه قبولی در رشته بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 6378 1824 منطقه 1 دختر 6451
رودهن 6732 1905 منطقه 1 دختر 6042
شهریار 4192 1778 منطقه 2 دختر 6867
شهریار 5922 2483 منطقه 2 دختر 6986
داراب 6007 2513 منطقه 2 پسر 6641
تربت حیدریه 6528 2725 منطقه 2 دختر 6698
کاشمر 6645 2779 منطقه 2 پسر 6583
بوکان 5863 866 منطقه 3 پسر 6414
پیرانشهر 6069 907 منطقه 3 پسر 6325
سلماس 8037 1296 منطقه 3 پسر 6348
مشکین شهر 8157 1316 منطقه 3 دختر 6355
پاوه 8220 1330 منطقه 3 دختر 6286

تراز و رتبه قبولی در رشته بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال 96

رتبه قبولی در رشته بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 8955 2444 منطقه 1 دختر 6280
مرودشت 5932 2488 منطقه 2 دختر 6380
گناباد 9066 3758 منطقه 2 دختر 6285
زاهدان 22265 8998 منطقه 2 پسر 5534
لامرد 10036 1641 منطقه 3 پسر 6162
ایرانشهر 36826 7904 منطقه 3 دختر 5397

تراز و رتبه قبولی در رشته بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 96

رتبه قبولی در رشته بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 6528 1864 منطقه 1 پسر 6428
کرمانشاه 6959 2903 منطقه 2 دختر 6084
نجف آباد 7084 2950 منطقه 2 دختر 6303
قوچان 7124 2966 منطقه 2 پسر 6434
گناباد 7460 3113 منطقه 2 پسر 6239
تهران 7365 1164 منطقه 3 دختر 6010
تنکابن 7585 1199 منطقه 3 دختر 6555
پارس‌آباد مغان 8399 1362 منطقه 3 پسر 6679
اسلام آبادغرب 8426 1368 منطقه 3 پسر 6060
مریوان 8494 1381 منطقه 3 پسر 6313

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *