رتبه قبولی رشته داروسازی در دانشگاه های سراسری

رتبه قبولی رشته داروسازی در دانشگاه های سراسری

یکشنبه 25 فروردین 1398 سمانه الکایی دسته ها

رتبه قبولی رشته داروسازی در دانشگاه های سراسری

تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زابل سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زابل

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 10392 2803 منطقه 1 دختر 6049
بيرجند 5373 2273 منطقه 2 دختر 6574
يزد 5765 2420 منطقه 2 پسر 6460
سبزوار 6489 2709 منطقه 2 پسر 6114
مشهد 10127 4203 منطقه 2 دختر 6380
تربت حيدريه 20420 8283 منطقه 2 دختر 5828
زاهدان 21846 8833 منطقه 2 پسر 6160
بوكان 4644 654 منطقه 3 پسر 6475
رشتخوار 5176 743 منطقه 3 دختر 6029
بردسير 6386 967 منطقه 3 دختر 6417
كوهبنان 8968 1459 منطقه 3 دختر 5899
فردوس 12191 2053 منطقه 3 پسر 6116
سردشت 14823 2611 منطقه 3 پسر 6148
ايرانشهر 15019 2663 منطقه 3 پسر 5826
فردوس 17795 3261 منطقه 3 پسر 5991
زابل 17906 3282 منطقه 3 پسر 5883
سراوان 22336 4346 منطقه 3 پسر 5783
زاهدان 22525 4389 منطقه 3 پسر 5788
سراوان 27706 5612 منطقه 3 دختر 5472

تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
كرج 4238 1798 منطقه 2 دختر 6923
خرم آباد 4412 1867 منطقه 2 دختر 6592
قم 4628 1963 منطقه 2 پسر 6856
ساري 4995 2126 منطقه 2 دختر 6574
كرج 5878 2469 منطقه 2 دختر 6919
خرم آباد 6528 2725 منطقه 2 پسر 6423
بروجرد 6667 2789 منطقه 2 پسر 6450
بهشهر 6721 2810 منطقه 2 پسر 6145
خرم آباد 7112 2960 منطقه 2 پسر 6505
خرم آباد 7759 3226 منطقه 2 دختر 6549
خرم آباد 9277 3843 منطقه 2 پسر 6730
ايلام 6014 894 منطقه 3 پسر 6245
اليگودرز 6324 953 منطقه 3 دختر 6501
كوهدشت 9287 1518 منطقه 3 پسر 5982
كوهدشت 9393 1532 منطقه 3 دختر 6660
آبدانان 14203 2474 منطقه 3 دختر 5807

تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 9608 2622 منطقه 1 پسر 6301
تربت حيدريه 4430 1873 منطقه 2 پسر 6421
آران و بيدگل 6125 2564 منطقه 2 پسر 6484
كرمانشاه 6386 2670 منطقه 2 پسر 6401
نورآباد ممسني 8137 3378 منطقه 2 پسر 6185
سبزوار 8603 3570 منطقه 2 پسر 6445
اهر 6903 1078 منطقه 3 پسر 6483
قائن 8308 1344 منطقه 3 پسر 6671
شيروان 8399 1362 منطقه 3 پسر 6300
كوهدشت 10234 1679 منطقه 3 پسر 6122
شيروان 10898 1809 منطقه 3 پسر 5715

تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شيراز 4216 1254 منطقه 1 پسر 6253
شيراز 5534 1590 منطقه 1 پسر 5972
شيراز 8785 2401 منطقه 1 پسر 6184
شيراز 9393 2564 منطقه 1 دختر 6351
كازرون 4224 1792 منطقه 2 پسر 6181
يزد 4596 1946 منطقه 2 پسر 6641
بندرعباس 5465 2310 منطقه 2 دختر 6066
چمستان 5524 2333 منطقه 2 پسر 6690
يزد 5638 2369 منطقه 2 پسر 6402
اردكان 6021 2518 منطقه 2 دختر 6190
چالوس 6069 2541 منطقه 2 پسر 6757
بابل 6139 2570 منطقه 2 پسر 6277
بندرعباس 10472 4358 منطقه 2 پسر 6622
بندرعباس 10595 4403 منطقه 2 پسر 5796
تهران 4412 620 منطقه 3 پسر 6678
خرامه 6260 938 منطقه 3 پسر 6525
ياسوج 9105 1482 منطقه 3 دختر 6125
تالش 13021 2228 منطقه 3 دختر 5993
بندر کنگ و چارک 14875 2621 منطقه 3 دختر 5931
حاجي آباد 15037 2670 منطقه 3 دختر 5909
ياسوج 15917 2870 منطقه 3 پسر 5470

تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبريز 4621 1368 منطقه 1 پسر 6415
باسمنج 4974 1444 منطقه 1 دختر 6711
تبريز 5534 1590 منطقه 1 پسر 6642
تهران 5651 1629 منطقه 1 دختر 6468
مراغه 4486 1896 منطقه 2 دختر 6838
اردبيل 4628 1963 منطقه 2 پسر 6382
اروميه 5392 2280 منطقه 2 پسر 6860
بندرانزلي 5411 2287 منطقه 2 دختر 6207
خوي 6612 2765 منطقه 2 دختر 6378
خوي 6677 2795 منطقه 2 دختر 6666
گرمي 4857 690 منطقه 3 دختر 6782
ربط 5401 783 منطقه 3 پسر 7292
سلماس 5534 806 منطقه 3 دختر 6519
پيرانشهر 6139 918 منطقه 3 پسر 6730
مهاباد 7038 1110 منطقه 3 دختر 6374

تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی یزد سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی یزد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 3785 1136 منطقه 1 پسر 6655
شيراز 4143 1235 منطقه 1 پسر 6597
اصفهان 4295 1277 منطقه 1 پسر 5958
شيراز 4355 1293 منطقه 1 پسر 5906
شيراز 4383 1302 منطقه 1 پسر 6280
شيراز 4509 1344 منطقه 1 پسر 5873
شيراز 4683 1385 منطقه 1 پسر 6046
يزد 4042 1705 منطقه 2 پسر 6775
خنج 5119 2178 منطقه 2 دختر 6200
ميبد 3696 521 منطقه 3 پسر 6652
طبس 4101 582 منطقه 3 دختر 6084

تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شيراز 5131 1483 منطقه 1 پسر 6469
شيراز 5131 1483 منطقه 1 دختر 6246
شيراز 5340 1540 منطقه 1 پسر 6553
خرم آباد 3564 1503 منطقه 2 دختر 6352
قم 3962 1665 منطقه 2 پسر 6269
شيراز 4540 1917 منطقه 2 پسر 6818
اقليد 4628 1963 منطقه 2 پسر 6248
اهواز 5238 2226 منطقه 2 دختر 6256
اهواز 8810 3662 منطقه 2 پسر 6627
اهواز 9725 4035 منطقه 2 پسر 6118
اهواز 10915 4541 منطقه 2 پسر 6253
اهواز 11000 4576 منطقه 2 دختر 6494
رامهرمز 4828 683 منطقه 3 پسر 6678
دهلران 4987 713 منطقه 3 پسر 6445
بندرامام خميني 10584 1750 منطقه 3 پسر 6587
ايذه 10663 1770 منطقه 3 پسر 5944

تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی همدان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
همدان 3194 1341 منطقه 2 پسر 6338
همدان 3944 1658 منطقه 2 پسر 6890
دامغان 4355 1842 منطقه 2 دختر 6748
قم 4481 1894 منطقه 2 پسر 6732
خرم آباد 4916 2090 منطقه 2 پسر 6458
همدان 4950 2107 منطقه 2 دختر 6650
همدان 4987 2123 منطقه 2 دختر 6614
شهركرد 5294 2244 منطقه 2 دختر 6398
كرمان 6021 2518 منطقه 2 دختر 6758
قوچان 6587 2750 منطقه 2 دختر 6515
همدان 7084 2950 منطقه 2 دختر 6214
ملاير 7596 3158 منطقه 2 دختر 6677
همدان 65624 25709 منطقه 2 دختر 4953
اسدآباد 5524 802 منطقه 3 پسر 6900

تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شيراز 3962 1186 منطقه 1 دختر 6207
شيراز 4481 1335 منطقه 1 پسر 6529
كرمان 3069 1288 منطقه 2 پسر 6781
يزد 4088 1726 منطقه 2 پسر 6197
مهريز 4283 1813 منطقه 2 پسر 6775
سيرجان 4450 1880 منطقه 2 پسر 6216
سيرجان 4818 2047 منطقه 2 پسر 6462
كرمان 4903 2084 منطقه 2 دختر 6736
بندرعباس 4974 2117 منطقه 2 پسر 6928
تربت حيدريه 5660 2377 منطقه 2 دختر 6622
كرمان 5690 2390 منطقه 2 دختر 6372
سيرجان 5962 2497 منطقه 2 دختر 6402
كرمان 7317 3051 منطقه 2 پسر 6203
كرمان 9409 3903 منطقه 2 پسر 6359
كرمان 50911 20068 منطقه 2 دختر 4787
بافت 5814 857 منطقه 3 دختر 6286
شهربابك 6817 1063 منطقه 3 دختر 6002
شهربابك 6866 1072 منطقه 3 پسر 6211
جيرفت 8426 1368 منطقه 3 پسر 6532
جيرفت 8992 1467 منطقه 3 دختر 6205
شهربابك 10898 1809 منطقه 3 پسر 4749

تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 2704 829 منطقه 1 پسر 6400
شيراز 2784 856 منطقه 1 پسر 6452
تهران 3023 926 منطقه 1 دختر 6589
شيراز 3508 1062 منطقه 1 پسر 6829
تهران 3520 1065 منطقه 1 دختر 6439
شيراز 3728 1122 منطقه 1 دختر 6141
شيراز 4244 1262 منطقه 1 پسر 6028
اصفهان 4756 1400 منطقه 1 دختر 7069
تهران 5035 1464 منطقه 1 پسر 6270
آباده 2716 1151 منطقه 2 دختر 6650
رشت 3703 1551 منطقه 2 پسر 6680
نجف آباد 3815 1597 منطقه 2 پسر 6738
كازرون 4127 1744 منطقه 2 پسر 6779
نورآباد ممسني 4391 1857 منطقه 2 پسر 6710
بهبهان 4540 1917 منطقه 2 دختر 6668
ياسوج 4308 604 منطقه 3 پسر 6790
ياسوج 4635 652 منطقه 3 پسر 6548
دشت آزادگان 5079 730 منطقه 3 پسر 6787
گنبد 5079 730 منطقه 3 پسر 6856
نورآباد ممسني 5373 780 منطقه 3 دختر 6207
سعادت شهر 6732 1042 منطقه 3 دختر 6241
قير و كارزين 6793 1059 منطقه 3 دختر 6447

تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبريز 849 268 منطقه 1 دختر 6711
تهران 1056 333 منطقه 1 دختر 6585
تهران 1563 485 منطقه 1 پسر 6442
تهران 1761 555 منطقه 1 دختر 6969
مشهد 1910 602 منطقه 1 دختر 6582
پرديس 2145 672 منطقه 1 پسر 7266
تهران 2241 694 منطقه 1 دختر 5943
تهران 2388 742 منطقه 1 دختر 6695
تهران 2651 812 منطقه 1 پسر 6121
تهران 3131 957 منطقه 1 پسر 6610
شهركرد 472 200 منطقه 2 پسر 7341
كاشان 826 371 منطقه 2 دختر 7222
اهواز 948 418 منطقه 2 دختر 7097
مراغه 1060 462 منطقه 2 پسر 7300
بجنورد 1101 477 منطقه 2 دختر 7088
خوي 1133 493 منطقه 2 پسر 7322
لنگرود 1190 514 منطقه 2 دختر 7365
لنگرود 1219 527 منطقه 2 پسر 7138
كرج 1398 604 منطقه 2 پسر 6153
مرودشت 1463 625 منطقه 2 دختر 6722
ملاير 1607 685 منطقه 2 پسر 7059
گرگان 2086 894 منطقه 2 پسر 6549
همدان 2256 959 منطقه 2 پسر 6671
كرج 2322 989 منطقه 2 پسر 6730
زنجان 2769 1170 منطقه 2 پسر 6454
الوند 3296 1393 منطقه 2 دختر 6582
ساوه 4010 1689 منطقه 2 پسر 6684
طبس 1739 219 منطقه 3 دختر 6864
اصفهان 2431 299 منطقه 3 پسر 6467
اسفراين 2987 394 منطقه 3 پسر 6458
شهريار 4383 616 منطقه 3 پسر 6021
تهران 4520 633 منطقه 3 دختر 6476
ملارد 5164 742 منطقه 3 پسر 6509
ملارد 5340 774 منطقه 3 پسر 6299
آبيك 6645 1021 منطقه 3 دختر 6376

تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی البرز سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی البرز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 2539 780 منطقه 1 دختر 6634
تهران 2816 864 منطقه 1 پسر 6335
تهران 2896 892 منطقه 1 پسر 6952
تهران 3483 1056 منطقه 1 پسر 6999
تهران 4635 1371 منطقه 1 پسر 6928
تهران 5622 1618 منطقه 1 دختر 6751
تهران 6742 1907 منطقه 1 پسر 4052
تهران 7233 2018 منطقه 1 دختر 6277
كرج 2916 1228 منطقه 2 پسر 6759
كرج 3550 1498 منطقه 2 دختر 6513
كرج 5079 2161 منطقه 2 دختر 6554
كرج 5711 2401 منطقه 2 دختر 6004
كرج 7848 3260 منطقه 2 پسر 5956
پاكدشت 5725 846 منطقه 3 پسر 6079

تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبريز 3504 1061 منطقه 1 پسر 6187
تبريز 3889 1164 منطقه 1 پسر 6819
اروميه 2524 1072 منطقه 2 دختر 6476
اروميه 3836 1605 منطقه 2 دختر 6419
اروميه 4701 1993 منطقه 2 دختر 6620
جلفا 5026 2134 منطقه 2 پسر 6900
بوكان 5011 716 منطقه 3 پسر 6977
شهرك سهند 5353 775 منطقه 3 پسر 6467

تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 2353 732 منطقه 1 دختر 6532
شيراز 5206 1503 منطقه 1 دختر 6504
كرمانشاه 3375 1427 منطقه 2 پسر 7168
سنندج 4748 2014 منطقه 2 پسر 6594
كرمانشاه 5035 2137 منطقه 2 پسر 6376
همدان 5102 2170 منطقه 2 پسر 6650
كرمانشاه 8157 3387 منطقه 2 دختر 6107
كرمانشاه 8186 3397 منطقه 2 دختر 6537
كرمانشاه 8441 3505 منطقه 2 پسر 5979
سروآباد 4909 698 منطقه 3 پسر 6681
كرمانشاه 5294 764 منطقه 3 پسر 6580
بانه 5565 816 منطقه 3 پسر 6524
سرپل ذهاب 5651 833 منطقه 3 دختر 6458
گيلانغرب 65677 16152 منطقه 3 پسر 5293

تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 2793 858 منطقه 1 پسر 6292
مشهد 3375 1025 منطقه 1 دختر 6565
مشهد 4462 1328 منطقه 1 پسر 6749
مشهد 9192 2513 منطقه 1 دختر 5969
سبزوار 2264 961 منطقه 2 دختر 7110
گناباد 2393 1016 منطقه 2 دختر 6376
گناباد 4030 1698 منطقه 2 پسر 6405
كاشمر 4355 1842 منطقه 2 پسر 6573
گناباد 4937 2100 منطقه 2 پسر 6458
تربت حيدريه 6454 2699 منطقه 2 پسر 6560
سبزوار 6471 2703 منطقه 2 پسر 6503
كاشمر 8167 3391 منطقه 2 پسر 6088
گنبد 3000 397 منطقه 3 پسر 6630
تربت جام 4088 580 منطقه 3 دختر 6291
بجستان 4550 640 منطقه 3 پسر 6578
تايباد 4573 644 منطقه 3 دختر 6321
شيروان 4851 688 منطقه 3 پسر 6524
خواف 5003 714 منطقه 3 پسر 6599
تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبريز 3000 920 منطقه 1 پسر 6614
تهران 3564 1080 منطقه 1 پسر 6742
تهران 4509 1344 منطقه 1 دختر 6496
تهران 4540 1352 منطقه 1 دختر 6351
تهران 4567 1355 منطقه 1 پسر 6612
تهران 5630 1622 منطقه 1 دختر 6457
كرج 2028 867 منطقه 2 پسر 6921
زنجان 2867 1210 منطقه 2 پسر 6612
باغستان 3534 1492 منطقه 2 دختر 6492
كرج 4069 1718 منطقه 2 پسر 6443
شهريار 4341 1835 منطقه 2 پسر 6533
خوي 4383 1854 منطقه 2 پسر 7076
خرمدره 4578 1937 منطقه 2 پسر 6676
كرج 4644 1969 منطقه 2 دختر 6866
كرج 4771 2024 منطقه 2 دختر 6352
گرمسار 5011 2130 منطقه 2 پسر 6684
قزوين 5333 2254 منطقه 2 پسر 6887
عجب شير 5447 2301 منطقه 2 دختر 6717
اروميه 5565 2348 منطقه 2 دختر 6849
قزوين 6227 2608 منطقه 2 دختر 6594
زنجان 9079 3766 منطقه 2 دختر 6065
ابهر 9697 4025 منطقه 2 پسر 6166
تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبريز 1807 567 منطقه 1 پسر 7148
تبريز 2853 875 منطقه 1 دختر 6860
تبريز 2962 906 منطقه 1 دختر 6588
تهران 3139 961 منطقه 1 دختر 6462
تبريز 3466 1052 منطقه 1 پسر 6305
سراب 3712 1118 منطقه 1 پسر 6804
تهران 3951 1183 منطقه 1 دختر 6687
تبريز 4262 1266 منطقه 1 دختر 6675
تبريز 4398 1307 منطقه 1 پسر 6219
تبريز 5195 1501 منطقه 1 دختر 6773
تبريز 5447 1571 منطقه 1 پسر 6433
تبريز 5606 1612 منطقه 1 پسر 6966
تبريز 2571 1091 منطقه 2 پسر 7002
اردبيل 3426 1452 منطقه 2 دختر 6363
اردبيل 3572 1507 منطقه 2 پسر 6889
ملكان 3774 1579 منطقه 2 پسر 6920
مراغه 4135 1747 منطقه 2 دختر 6595
اروميه 4248 1803 منطقه 2 پسر 6756
خوي 4262 1807 منطقه 2 دختر 6633
خوي 4403 1862 منطقه 2 پسر 6413
چابكسر 4837 2057 منطقه 2 دختر 6560
مراغه 6677 2795 منطقه 2 دختر 6196
ملكان 7912 3284 منطقه 2 پسر 6586
شوط 2465 310 منطقه 3 دختر 6413
نقده 3271 436 منطقه 3 دختر 6424
اسكو 3993 567 منطقه 3 پسر 6509
بوكان 4254 596 منطقه 3 پسر 6719
شاهين دژ 5275 757 منطقه 3 پسر 6997
اهر 5606 824 منطقه 3 دختر 6734
تهران 6817 1063 منطقه 3 دختر 6471
تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشكين شهر 3801 1142 منطقه 1 پسر 6446
ساري 1563 667 منطقه 2 دختر 6407
سبزوار 3435 1456 منطقه 2 دختر 6491
بابلسر 4075 1722 منطقه 2 دختر 6389
آمل 4383 1854 منطقه 2 پسر 6617
سنندج 4398 1860 منطقه 2 دختر 6744
نيشابور 4421 1870 منطقه 2 پسر 6288
ساري 4456 1884 منطقه 2 پسر 6471
شيراز 4559 1927 منطقه 2 پسر 6866
نورآباد ممسني 4615 1956 منطقه 2 پسر 6651
بابل 4628 1963 منطقه 2 دختر 6808
قائم شهر 4828 2052 منطقه 2 پسر 6776
بابل 4929 2095 منطقه 2 پسر 6572
ساري 5094 2167 منطقه 2 دختر 5850
ملاير 5188 2203 منطقه 2 دختر 6057
سبزوار 5284 2241 منطقه 2 پسر 6454
چمستان 5333 2254 منطقه 2 دختر 6012
قوچان 5651 2374 منطقه 2 پسر 6284
گرمسار 5701 2395 منطقه 2 دختر 6715
نوشهر 6171 2582 منطقه 2 دختر 6335
آمل 6433 2688 منطقه 2 پسر 6536
بابل 7317 3051 منطقه 2 دختر 5757
فريمان 4224 592 منطقه 3 دختر 6180
گنبد 6400 971 منطقه 3 دختر 6562
رضوانشهر 7250 1145 منطقه 3 پسر 6335
آستارا 7585 1199 منطقه 3 دختر 6707
صومعه سرا 8588 1394 منطقه 3 دختر 6564
تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 1008 316 منطقه 1 پسر 6765
تهران 1351 417 منطقه 1 دختر 6352
اصفهان 2018 636 منطقه 1 دختر 6965
تهران 2643 810 منطقه 1 پسر 6906
اصفهان 3010 922 منطقه 1 دختر 6419
اصفهان 3110 950 منطقه 1 دختر 6612
اصفهان 3216 985 منطقه 1 دختر 6408
اصفهان 3384 1028 منطقه 1 دختر 6687
آران و بيدگل 2161 922 منطقه 2 دختر 6910
نجف آباد 2465 1042 منطقه 2 دختر 6494
بروجن 2529 1076 منطقه 2 دختر 6662
كرج 3181 1336 منطقه 2 دختر 6582
شهركرد 3400 1442 منطقه 2 دختر 6652
مباركه 3827 1600 منطقه 2 پسر 6890
نجف آباد 3844 1609 منطقه 2 پسر 6375
تربت حيدريه 3993 1681 منطقه 2 پسر 6624
دزفول 4151 1756 منطقه 2 پسر 7035
قزوين 4238 1798 منطقه 2 پسر 6928
نجف آباد 4295 1819 منطقه 2 پسر 6519
يزد 4818 2047 منطقه 2 پسر 5980
تيران 10606 1755 منطقه 3 دختر 6631
تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 2669 819 منطقه 1 پسر 6348
تهران 2733 839 منطقه 1 پسر 6937
تهران 2993 917 منطقه 1 پسر 4258
تهران 3054 936 منطقه 1 پسر 6746
همدان 556 237 منطقه 2 پسر 7164
زنجان 1785 758 منطقه 2 دختر 6509
دزفول 2465 1042 منطقه 2 دختر 6942
اهواز 2628 1119 منطقه 2 دختر 7014
شهريار 3807 1594 منطقه 2 پسر 6871
بوكان 2373 293 منطقه 3 پسر 7014
ايذه 3139 418 منطقه 3 پسر 6622
خدابنده 6193 924 منطقه 3 دختر 6625
آبيك 6324 953 منطقه 3 دختر 6044
فرديس 7725 1228 منطقه 3 پسر 6367
تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 4987 1448 منطقه 1 پسر 6431
سياهكل 2618 1113 منطقه 2 پسر 6796
لاهيجان 3338 1410 منطقه 2 دختر 6600
كرج 3728 1563 منطقه 2 پسر 6705
قوچان 3917 1649 منطقه 2 پسر 6202
كرج 4238 1798 منطقه 2 پسر 6517
گرمسار 4308 1824 منطقه 2 دختر 6349
خلخال 4615 1956 منطقه 2 پسر 6935
كرمانشاه 4783 2029 منطقه 2 پسر 6579
بابل 5160 2192 منطقه 2 دختر 6317
همدان 5950 2493 منطقه 2 دختر 6320
لاهيجان 6014 2515 منطقه 2 پسر 6560
لاهيجان 6353 2657 منطقه 2 پسر 6382
لنگرود 6445 2694 منطقه 2 دختر 6602
رشت 7058 2941 منطقه 2 دختر 6478
رشت 13886 5769 منطقه 2 دختر 5736
آستارا 3644 511 منطقه 3 دختر 6118
املش 5871 868 منطقه 3 پسر 6466
تنكابن 6694 1033 منطقه 3 دختر 6367
گنبد 8644 1402 منطقه 3 پسر 6677
آستارا 9565 1559 منطقه 3 پسر 5912
رضوانشهر 9859 1603 منطقه 3 پسر 7596

 

مشاهده برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *