رتبه قبولی رشته داروسازی در دانشگاه های سراسری

رتبه قبولی رشته داروسازی در دانشگاه های سراسری

رتبه قبولی رشته داروسازی در دانشگاه های سراسری

تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زابل سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زابل

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 10392 2803 منطقه 1 دختر 6049
بیرجند 5373 2273 منطقه 2 دختر 6574
یزد 5765 2420 منطقه 2 پسر 6460
سبزوار 6489 2709 منطقه 2 پسر 6114
مشهد 10127 4203 منطقه 2 دختر 6380
تربت حیدریه 20420 8283 منطقه 2 دختر 5828
زاهدان 21846 8833 منطقه 2 پسر 6160
بوکان 4644 654 منطقه 3 پسر 6475
رشتخوار 5176 743 منطقه 3 دختر 6029
بردسیر 6386 967 منطقه 3 دختر 6417
کوهبنان 8968 1459 منطقه 3 دختر 5899
فردوس 12191 2053 منطقه 3 پسر 6116
سردشت 14823 2611 منطقه 3 پسر 6148
ایرانشهر 15019 2663 منطقه 3 پسر 5826
فردوس 17795 3261 منطقه 3 پسر 5991
زابل 17906 3282 منطقه 3 پسر 5883
سراوان 22336 4346 منطقه 3 پسر 5783
زاهدان 22525 4389 منطقه 3 پسر 5788
سراوان 27706 5612 منطقه 3 دختر 5472

تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
کرج 4238 1798 منطقه 2 دختر 6923
خرم آباد 4412 1867 منطقه 2 دختر 6592
قم 4628 1963 منطقه 2 پسر 6856
ساری 4995 2126 منطقه 2 دختر 6574
کرج 5878 2469 منطقه 2 دختر 6919
خرم آباد 6528 2725 منطقه 2 پسر 6423
بروجرد 6667 2789 منطقه 2 پسر 6450
بهشهر 6721 2810 منطقه 2 پسر 6145
خرم آباد 7112 2960 منطقه 2 پسر 6505
خرم آباد 7759 3226 منطقه 2 دختر 6549
خرم آباد 9277 3843 منطقه 2 پسر 6730
ایلام 6014 894 منطقه 3 پسر 6245
الیگودرز 6324 953 منطقه 3 دختر 6501
کوهدشت 9287 1518 منطقه 3 پسر 5982
کوهدشت 9393 1532 منطقه 3 دختر 6660
آبدانان 14203 2474 منطقه 3 دختر 5807

تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 9608 2622 منطقه 1 پسر 6301
تربت حیدریه 4430 1873 منطقه 2 پسر 6421
آران و بیدگل 6125 2564 منطقه 2 پسر 6484
کرمانشاه 6386 2670 منطقه 2 پسر 6401
نورآباد ممسنی 8137 3378 منطقه 2 پسر 6185
سبزوار 8603 3570 منطقه 2 پسر 6445
اهر 6903 1078 منطقه 3 پسر 6483
قائن 8308 1344 منطقه 3 پسر 6671
شیروان 8399 1362 منطقه 3 پسر 6300
کوهدشت 10234 1679 منطقه 3 پسر 6122
شیروان 10898 1809 منطقه 3 پسر 5715

تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 4216 1254 منطقه 1 پسر 6253
شیراز 5534 1590 منطقه 1 پسر 5972
شیراز 8785 2401 منطقه 1 پسر 6184
شیراز 9393 2564 منطقه 1 دختر 6351
کازرون 4224 1792 منطقه 2 پسر 6181
یزد 4596 1946 منطقه 2 پسر 6641
بندرعباس 5465 2310 منطقه 2 دختر 6066
چمستان 5524 2333 منطقه 2 پسر 6690
یزد 5638 2369 منطقه 2 پسر 6402
اردکان 6021 2518 منطقه 2 دختر 6190
چالوس 6069 2541 منطقه 2 پسر 6757
بابل 6139 2570 منطقه 2 پسر 6277
بندرعباس 10472 4358 منطقه 2 پسر 6622
بندرعباس 10595 4403 منطقه 2 پسر 5796
تهران 4412 620 منطقه 3 پسر 6678
خرامه 6260 938 منطقه 3 پسر 6525
یاسوج 9105 1482 منطقه 3 دختر 6125
تالش 13021 2228 منطقه 3 دختر 5993
بندر کنگ و چارک 14875 2621 منطقه 3 دختر 5931
حاجی آباد 15037 2670 منطقه 3 دختر 5909
یاسوج 15917 2870 منطقه 3 پسر 5470

تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 4621 1368 منطقه 1 پسر 6415
باسمنج 4974 1444 منطقه 1 دختر 6711
تبریز 5534 1590 منطقه 1 پسر 6642
تهران 5651 1629 منطقه 1 دختر 6468
مراغه 4486 1896 منطقه 2 دختر 6838
اردبیل 4628 1963 منطقه 2 پسر 6382
ارومیه 5392 2280 منطقه 2 پسر 6860
بندرانزلی 5411 2287 منطقه 2 دختر 6207
خوی 6612 2765 منطقه 2 دختر 6378
خوی 6677 2795 منطقه 2 دختر 6666
گرمی 4857 690 منطقه 3 دختر 6782
ربط 5401 783 منطقه 3 پسر 7292
سلماس 5534 806 منطقه 3 دختر 6519
پیرانشهر 6139 918 منطقه 3 پسر 6730
مهاباد 7038 1110 منطقه 3 دختر 6374

تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی یزد سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی یزد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 3785 1136 منطقه 1 پسر 6655
شیراز 4143 1235 منطقه 1 پسر 6597
اصفهان 4295 1277 منطقه 1 پسر 5958
شیراز 4355 1293 منطقه 1 پسر 5906
شیراز 4383 1302 منطقه 1 پسر 6280
شیراز 4509 1344 منطقه 1 پسر 5873
شیراز 4683 1385 منطقه 1 پسر 6046
یزد 4042 1705 منطقه 2 پسر 6775
خنج 5119 2178 منطقه 2 دختر 6200
میبد 3696 521 منطقه 3 پسر 6652
طبس 4101 582 منطقه 3 دختر 6084

تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 5131 1483 منطقه 1 پسر 6469
شیراز 5131 1483 منطقه 1 دختر 6246
شیراز 5340 1540 منطقه 1 پسر 6553
خرم آباد 3564 1503 منطقه 2 دختر 6352
قم 3962 1665 منطقه 2 پسر 6269
شیراز 4540 1917 منطقه 2 پسر 6818
اقلید 4628 1963 منطقه 2 پسر 6248
اهواز 5238 2226 منطقه 2 دختر 6256
اهواز 8810 3662 منطقه 2 پسر 6627
اهواز 9725 4035 منطقه 2 پسر 6118
اهواز 10915 4541 منطقه 2 پسر 6253
اهواز 11000 4576 منطقه 2 دختر 6494
رامهرمز 4828 683 منطقه 3 پسر 6678
دهلران 4987 713 منطقه 3 پسر 6445
بندرامام خمینی 10584 1750 منطقه 3 پسر 6587
ایذه 10663 1770 منطقه 3 پسر 5944

تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی همدان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
همدان 3194 1341 منطقه 2 پسر 6338
همدان 3944 1658 منطقه 2 پسر 6890
دامغان 4355 1842 منطقه 2 دختر 6748
قم 4481 1894 منطقه 2 پسر 6732
خرم آباد 4916 2090 منطقه 2 پسر 6458
همدان 4950 2107 منطقه 2 دختر 6650
همدان 4987 2123 منطقه 2 دختر 6614
شهرکرد 5294 2244 منطقه 2 دختر 6398
کرمان 6021 2518 منطقه 2 دختر 6758
قوچان 6587 2750 منطقه 2 دختر 6515
همدان 7084 2950 منطقه 2 دختر 6214
ملایر 7596 3158 منطقه 2 دختر 6677
همدان 65624 25709 منطقه 2 دختر 4953
اسدآباد 5524 802 منطقه 3 پسر 6900

تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 3962 1186 منطقه 1 دختر 6207
شیراز 4481 1335 منطقه 1 پسر 6529
کرمان 3069 1288 منطقه 2 پسر 6781
یزد 4088 1726 منطقه 2 پسر 6197
مهریز 4283 1813 منطقه 2 پسر 6775
سیرجان 4450 1880 منطقه 2 پسر 6216
سیرجان 4818 2047 منطقه 2 پسر 6462
کرمان 4903 2084 منطقه 2 دختر 6736
بندرعباس 4974 2117 منطقه 2 پسر 6928
تربت حیدریه 5660 2377 منطقه 2 دختر 6622
کرمان 5690 2390 منطقه 2 دختر 6372
سیرجان 5962 2497 منطقه 2 دختر 6402
کرمان 7317 3051 منطقه 2 پسر 6203
کرمان 9409 3903 منطقه 2 پسر 6359
کرمان 50911 20068 منطقه 2 دختر 4787
بافت 5814 857 منطقه 3 دختر 6286
شهربابک 6817 1063 منطقه 3 دختر 6002
شهربابک 6866 1072 منطقه 3 پسر 6211
جیرفت 8426 1368 منطقه 3 پسر 6532
جیرفت 8992 1467 منطقه 3 دختر 6205
شهربابک 10898 1809 منطقه 3 پسر 4749

تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 2704 829 منطقه 1 پسر 6400
شیراز 2784 856 منطقه 1 پسر 6452
تهران 3023 926 منطقه 1 دختر 6589
شیراز 3508 1062 منطقه 1 پسر 6829
تهران 3520 1065 منطقه 1 دختر 6439
شیراز 3728 1122 منطقه 1 دختر 6141
شیراز 4244 1262 منطقه 1 پسر 6028
اصفهان 4756 1400 منطقه 1 دختر 7069
تهران 5035 1464 منطقه 1 پسر 6270
آباده 2716 1151 منطقه 2 دختر 6650
رشت 3703 1551 منطقه 2 پسر 6680
نجف آباد 3815 1597 منطقه 2 پسر 6738
کازرون 4127 1744 منطقه 2 پسر 6779
نورآباد ممسنی 4391 1857 منطقه 2 پسر 6710
بهبهان 4540 1917 منطقه 2 دختر 6668
یاسوج 4308 604 منطقه 3 پسر 6790
یاسوج 4635 652 منطقه 3 پسر 6548
دشت آزادگان 5079 730 منطقه 3 پسر 6787
گنبد 5079 730 منطقه 3 پسر 6856
نورآباد ممسنی 5373 780 منطقه 3 دختر 6207
سعادت شهر 6732 1042 منطقه 3 دختر 6241
قیر و کارزین 6793 1059 منطقه 3 دختر 6447

تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 849 268 منطقه 1 دختر 6711
تهران 1056 333 منطقه 1 دختر 6585
تهران 1563 485 منطقه 1 پسر 6442
تهران 1761 555 منطقه 1 دختر 6969
مشهد 1910 602 منطقه 1 دختر 6582
پردیس 2145 672 منطقه 1 پسر 7266
تهران 2241 694 منطقه 1 دختر 5943
تهران 2388 742 منطقه 1 دختر 6695
تهران 2651 812 منطقه 1 پسر 6121
تهران 3131 957 منطقه 1 پسر 6610
شهرکرد 472 200 منطقه 2 پسر 7341
کاشان 826 371 منطقه 2 دختر 7222
اهواز 948 418 منطقه 2 دختر 7097
مراغه 1060 462 منطقه 2 پسر 7300
بجنورد 1101 477 منطقه 2 دختر 7088
خوی 1133 493 منطقه 2 پسر 7322
لنگرود 1190 514 منطقه 2 دختر 7365
لنگرود 1219 527 منطقه 2 پسر 7138
کرج 1398 604 منطقه 2 پسر 6153
مرودشت 1463 625 منطقه 2 دختر 6722
ملایر 1607 685 منطقه 2 پسر 7059
گرگان 2086 894 منطقه 2 پسر 6549
همدان 2256 959 منطقه 2 پسر 6671
کرج 2322 989 منطقه 2 پسر 6730
زنجان 2769 1170 منطقه 2 پسر 6454
الوند 3296 1393 منطقه 2 دختر 6582
ساوه 4010 1689 منطقه 2 پسر 6684
طبس 1739 219 منطقه 3 دختر 6864
اصفهان 2431 299 منطقه 3 پسر 6467
اسفراین 2987 394 منطقه 3 پسر 6458
شهریار 4383 616 منطقه 3 پسر 6021
تهران 4520 633 منطقه 3 دختر 6476
ملارد 5164 742 منطقه 3 پسر 6509
ملارد 5340 774 منطقه 3 پسر 6299
آبیک 6645 1021 منطقه 3 دختر 6376

تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی البرز سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی البرز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 2539 780 منطقه 1 دختر 6634
تهران 2816 864 منطقه 1 پسر 6335
تهران 2896 892 منطقه 1 پسر 6952
تهران 3483 1056 منطقه 1 پسر 6999
تهران 4635 1371 منطقه 1 پسر 6928
تهران 5622 1618 منطقه 1 دختر 6751
تهران 6742 1907 منطقه 1 پسر 4052
تهران 7233 2018 منطقه 1 دختر 6277
کرج 2916 1228 منطقه 2 پسر 6759
کرج 3550 1498 منطقه 2 دختر 6513
کرج 5079 2161 منطقه 2 دختر 6554
کرج 5711 2401 منطقه 2 دختر 6004
کرج 7848 3260 منطقه 2 پسر 5956
پاکدشت 5725 846 منطقه 3 پسر 6079

تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 3504 1061 منطقه 1 پسر 6187
تبریز 3889 1164 منطقه 1 پسر 6819
ارومیه 2524 1072 منطقه 2 دختر 6476
ارومیه 3836 1605 منطقه 2 دختر 6419
ارومیه 4701 1993 منطقه 2 دختر 6620
جلفا 5026 2134 منطقه 2 پسر 6900
بوکان 5011 716 منطقه 3 پسر 6977
شهرک سهند 5353 775 منطقه 3 پسر 6467

تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 2353 732 منطقه 1 دختر 6532
شیراز 5206 1503 منطقه 1 دختر 6504
کرمانشاه 3375 1427 منطقه 2 پسر 7168
سنندج 4748 2014 منطقه 2 پسر 6594
کرمانشاه 5035 2137 منطقه 2 پسر 6376
همدان 5102 2170 منطقه 2 پسر 6650
کرمانشاه 8157 3387 منطقه 2 دختر 6107
کرمانشاه 8186 3397 منطقه 2 دختر 6537
کرمانشاه 8441 3505 منطقه 2 پسر 5979
سروآباد 4909 698 منطقه 3 پسر 6681
کرمانشاه 5294 764 منطقه 3 پسر 6580
بانه 5565 816 منطقه 3 پسر 6524
سرپل ذهاب 5651 833 منطقه 3 دختر 6458
گیلانغرب 65677 16152 منطقه 3 پسر 5293

تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 2793 858 منطقه 1 پسر 6292
مشهد 3375 1025 منطقه 1 دختر 6565
مشهد 4462 1328 منطقه 1 پسر 6749
مشهد 9192 2513 منطقه 1 دختر 5969
سبزوار 2264 961 منطقه 2 دختر 7110
گناباد 2393 1016 منطقه 2 دختر 6376
گناباد 4030 1698 منطقه 2 پسر 6405
کاشمر 4355 1842 منطقه 2 پسر 6573
گناباد 4937 2100 منطقه 2 پسر 6458
تربت حیدریه 6454 2699 منطقه 2 پسر 6560
سبزوار 6471 2703 منطقه 2 پسر 6503
کاشمر 8167 3391 منطقه 2 پسر 6088
گنبد 3000 397 منطقه 3 پسر 6630
تربت جام 4088 580 منطقه 3 دختر 6291
بجستان 4550 640 منطقه 3 پسر 6578
تایباد 4573 644 منطقه 3 دختر 6321
شیروان 4851 688 منطقه 3 پسر 6524
خواف 5003 714 منطقه 3 پسر 6599
تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 3000 920 منطقه 1 پسر 6614
تهران 3564 1080 منطقه 1 پسر 6742
تهران 4509 1344 منطقه 1 دختر 6496
تهران 4540 1352 منطقه 1 دختر 6351
تهران 4567 1355 منطقه 1 پسر 6612
تهران 5630 1622 منطقه 1 دختر 6457
کرج 2028 867 منطقه 2 پسر 6921
زنجان 2867 1210 منطقه 2 پسر 6612
باغستان 3534 1492 منطقه 2 دختر 6492
کرج 4069 1718 منطقه 2 پسر 6443
شهریار 4341 1835 منطقه 2 پسر 6533
خوی 4383 1854 منطقه 2 پسر 7076
خرمدره 4578 1937 منطقه 2 پسر 6676
کرج 4644 1969 منطقه 2 دختر 6866
کرج 4771 2024 منطقه 2 دختر 6352
گرمسار 5011 2130 منطقه 2 پسر 6684
قزوین 5333 2254 منطقه 2 پسر 6887
عجب شیر 5447 2301 منطقه 2 دختر 6717
ارومیه 5565 2348 منطقه 2 دختر 6849
قزوین 6227 2608 منطقه 2 دختر 6594
زنجان 9079 3766 منطقه 2 دختر 6065
ابهر 9697 4025 منطقه 2 پسر 6166
تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 1807 567 منطقه 1 پسر 7148
تبریز 2853 875 منطقه 1 دختر 6860
تبریز 2962 906 منطقه 1 دختر 6588
تهران 3139 961 منطقه 1 دختر 6462
تبریز 3466 1052 منطقه 1 پسر 6305
سراب 3712 1118 منطقه 1 پسر 6804
تهران 3951 1183 منطقه 1 دختر 6687
تبریز 4262 1266 منطقه 1 دختر 6675
تبریز 4398 1307 منطقه 1 پسر 6219
تبریز 5195 1501 منطقه 1 دختر 6773
تبریز 5447 1571 منطقه 1 پسر 6433
تبریز 5606 1612 منطقه 1 پسر 6966
تبریز 2571 1091 منطقه 2 پسر 7002
اردبیل 3426 1452 منطقه 2 دختر 6363
اردبیل 3572 1507 منطقه 2 پسر 6889
ملکان 3774 1579 منطقه 2 پسر 6920
مراغه 4135 1747 منطقه 2 دختر 6595
ارومیه 4248 1803 منطقه 2 پسر 6756
خوی 4262 1807 منطقه 2 دختر 6633
خوی 4403 1862 منطقه 2 پسر 6413
چابکسر 4837 2057 منطقه 2 دختر 6560
مراغه 6677 2795 منطقه 2 دختر 6196
ملکان 7912 3284 منطقه 2 پسر 6586
شوط 2465 310 منطقه 3 دختر 6413
نقده 3271 436 منطقه 3 دختر 6424
اسکو 3993 567 منطقه 3 پسر 6509
بوکان 4254 596 منطقه 3 پسر 6719
شاهین دژ 5275 757 منطقه 3 پسر 6997
اهر 5606 824 منطقه 3 دختر 6734
تهران 6817 1063 منطقه 3 دختر 6471
تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشکین شهر 3801 1142 منطقه 1 پسر 6446
ساری 1563 667 منطقه 2 دختر 6407
سبزوار 3435 1456 منطقه 2 دختر 6491
بابلسر 4075 1722 منطقه 2 دختر 6389
آمل 4383 1854 منطقه 2 پسر 6617
سنندج 4398 1860 منطقه 2 دختر 6744
نیشابور 4421 1870 منطقه 2 پسر 6288
ساری 4456 1884 منطقه 2 پسر 6471
شیراز 4559 1927 منطقه 2 پسر 6866
نورآباد ممسنی 4615 1956 منطقه 2 پسر 6651
بابل 4628 1963 منطقه 2 دختر 6808
قائم شهر 4828 2052 منطقه 2 پسر 6776
بابل 4929 2095 منطقه 2 پسر 6572
ساری 5094 2167 منطقه 2 دختر 5850
ملایر 5188 2203 منطقه 2 دختر 6057
سبزوار 5284 2241 منطقه 2 پسر 6454
چمستان 5333 2254 منطقه 2 دختر 6012
قوچان 5651 2374 منطقه 2 پسر 6284
گرمسار 5701 2395 منطقه 2 دختر 6715
نوشهر 6171 2582 منطقه 2 دختر 6335
آمل 6433 2688 منطقه 2 پسر 6536
بابل 7317 3051 منطقه 2 دختر 5757
فریمان 4224 592 منطقه 3 دختر 6180
گنبد 6400 971 منطقه 3 دختر 6562
رضوانشهر 7250 1145 منطقه 3 پسر 6335
آستارا 7585 1199 منطقه 3 دختر 6707
صومعه سرا 8588 1394 منطقه 3 دختر 6564
تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 1008 316 منطقه 1 پسر 6765
تهران 1351 417 منطقه 1 دختر 6352
اصفهان 2018 636 منطقه 1 دختر 6965
تهران 2643 810 منطقه 1 پسر 6906
اصفهان 3010 922 منطقه 1 دختر 6419
اصفهان 3110 950 منطقه 1 دختر 6612
اصفهان 3216 985 منطقه 1 دختر 6408
اصفهان 3384 1028 منطقه 1 دختر 6687
آران و بیدگل 2161 922 منطقه 2 دختر 6910
نجف آباد 2465 1042 منطقه 2 دختر 6494
بروجن 2529 1076 منطقه 2 دختر 6662
کرج 3181 1336 منطقه 2 دختر 6582
شهرکرد 3400 1442 منطقه 2 دختر 6652
مبارکه 3827 1600 منطقه 2 پسر 6890
نجف آباد 3844 1609 منطقه 2 پسر 6375
تربت حیدریه 3993 1681 منطقه 2 پسر 6624
دزفول 4151 1756 منطقه 2 پسر 7035
قزوین 4238 1798 منطقه 2 پسر 6928
نجف آباد 4295 1819 منطقه 2 پسر 6519
یزد 4818 2047 منطقه 2 پسر 5980
تیران 10606 1755 منطقه 3 دختر 6631
تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 2669 819 منطقه 1 پسر 6348
تهران 2733 839 منطقه 1 پسر 6937
تهران 2993 917 منطقه 1 پسر 4258
تهران 3054 936 منطقه 1 پسر 6746
همدان 556 237 منطقه 2 پسر 7164
زنجان 1785 758 منطقه 2 دختر 6509
دزفول 2465 1042 منطقه 2 دختر 6942
اهواز 2628 1119 منطقه 2 دختر 7014
شهریار 3807 1594 منطقه 2 پسر 6871
بوکان 2373 293 منطقه 3 پسر 7014
ایذه 3139 418 منطقه 3 پسر 6622
خدابنده 6193 924 منطقه 3 دختر 6625
آبیک 6324 953 منطقه 3 دختر 6044
فردیس 7725 1228 منطقه 3 پسر 6367
تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 96

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 4987 1448 منطقه 1 پسر 6431
سیاهکل 2618 1113 منطقه 2 پسر 6796
لاهیجان 3338 1410 منطقه 2 دختر 6600
کرج 3728 1563 منطقه 2 پسر 6705
قوچان 3917 1649 منطقه 2 پسر 6202
کرج 4238 1798 منطقه 2 پسر 6517
گرمسار 4308 1824 منطقه 2 دختر 6349
خلخال 4615 1956 منطقه 2 پسر 6935
کرمانشاه 4783 2029 منطقه 2 پسر 6579
بابل 5160 2192 منطقه 2 دختر 6317
همدان 5950 2493 منطقه 2 دختر 6320
لاهیجان 6014 2515 منطقه 2 پسر 6560
لاهیجان 6353 2657 منطقه 2 پسر 6382
لنگرود 6445 2694 منطقه 2 دختر 6602
رشت 7058 2941 منطقه 2 دختر 6478
رشت 13886 5769 منطقه 2 دختر 5736
آستارا 3644 511 منطقه 3 دختر 6118
املش 5871 868 منطقه 3 پسر 6466
تنکابن 6694 1033 منطقه 3 دختر 6367
گنبد 8644 1402 منطقه 3 پسر 6677
آستارا 9565 1559 منطقه 3 پسر 5912
رضوانشهر 9859 1603 منطقه 3 پسر 7596

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *