رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی در دانشگاه های سراسری

رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی در دانشگاه های سراسری

رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی در دانشگاه های سراسری

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 21030 5344 منطقه 1 دختر 6134
رشت 7264 3030 منطقه 2 پسر 5503
لاهیجان 9409 3903 منطقه 2 دختر 6464
کلاچای 10898 4534 منطقه 2 دختر 6020
رشت 17251 7071 منطقه 2 دختر 6395
رشت 19210 7824 منطقه 2 پسر 5548
رشت 19685 8004 منطقه 2 دختر 5481
رشت 20129 8180 منطقه 2 دختر 5800
رشت 20625 8361 منطقه 2 پسر 5723
رشت 20697 8396 منطقه 2 دختر 5974
رشت 21741 8788 منطقه 2 دختر 5763
بابل 24259 9760 منطقه 2 پسر 5759
تالش 7986 1285 منطقه 3 دختر 6323
آستانه اشرفیه 20046 3797 منطقه 3 دختر 6085
آستانه اشرفیه 27004 5430 منطقه 3 دختر 5970
کیاشهر 30856 6374 منطقه 3 دختر 5638
رضوانشهر 36367 7779 منطقه 3 دختر 5530
فیض آبادتربت حیدریه 39688 8637 منطقه 3 دختر 5315

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
جیرفت 48995 11277 منطقه 3 دختر 5094
جیرفت 55736 13204 منطقه 3 دختر 5204
کرمان 62437 15177 منطقه 3 دختر 5513
جیرفت 64461 15780 منطقه 3 دختر 5267
جیرفت 65677 16152 منطقه 3 دختر 5214
کهنوج 69699 17387 منطقه 3 پسر 5090
قلعه گنج 71972 18057 منطقه 3 دختر 4832
جیرفت 72243 18123 منطقه 3 دختر 5128
جیرفت 72554 18224 منطقه 3 پسر 4754
کهنوج 72660 18252 منطقه 3 پسر 5403

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی زابل

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 35973 8673 منطقه 1 پسر 5487
اقلید 34614 13868 منطقه 2 پسر 5588
چابهار 58966 14151 منطقه 3 دختر 5449
چابهار 70479 17632 منطقه 3 پسر 4796

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی سیرجان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
کرمان 33326 13382 منطقه 2 پسر 5392
یزد 34401 13792 منطقه 2 پسر 6085
مرودشت 34489 13827 منطقه 2 دختر 5712
کرمان 37259 14853 منطقه 2 دختر 5626
کرمان 40607 16111 منطقه 2 پسر 5241
سیرجان 42480 16813 منطقه 2 دختر 5489
کرمان 43452 17182 منطقه 2 دختر 4978
رفسنجان 43753 17293 منطقه 2 دختر 5139
بندرعباس 50513 19920 منطقه 2 پسر 5527
بافت 34303 7219 منطقه 3 دختر 5418
کرمان 36951 7935 منطقه 3 دختر 5447
زرند 38485 8316 منطقه 3 دختر 5649
شهربابک 42310 9387 منطقه 3 دختر 5120
شهربابک 42817 9516 منطقه 3 دختر 5177
سیرجان 45014 10156 منطقه 3 پسر 4515
قلعه گنج 51055 11847 منطقه 3 پسر 4882

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 29006 7136 منطقه 1 پسر 4891
پردیس 30334 12147 منطقه 2 پسر 5366
خرم آباد 38723 15414 منطقه 2 دختر 5770
خرم آباد 40607 16111 منطقه 2 دختر 5734
خرم آباد 42817 16946 منطقه 2 دختر 5187
رومشکان 31729 6575 منطقه 3 پسر 5571
الشتر 35180 7459 منطقه 3 پسر 5665
الیگودرز 41607 9191 منطقه 3 دختر 5024
رومشکان 42521 9442 منطقه 3 پسر 5497
الیگودرز 43494 9725 منطقه 3 دختر 5147
الشتر 47250 10771 منطقه 3 دختر 5626
کونانی 48428 11125 منطقه 3 پسر 5526
گراب 49125 11317 منطقه 3 دختر 5297
کوهدشت 49861 11532 منطقه 3 پسر 5379
کوهدشت 49966 11555 منطقه 3 پسر 5185

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بم

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
کرج 29764 11943 منطقه 2 پسر 5714
کرمان 44570 17590 منطقه 2 پسر 5371
تهران 27906 5659 منطقه 3 دختر 5378
زرند 46275 10483 منطقه 3 دختر 5202
کهنوج 47203 10756 منطقه 3 دختر 5103
بم 51651 12032 منطقه 3 پسر 4748
بم 62437 15177 منطقه 3 دختر 4839
بم 76547 19416 منطقه 3 پسر 4653
بم 77673 19759 منطقه 3 دختر 4668
ریگان 85205 22104 منطقه 3 دختر 4623
ریگان 86246 22418 منطقه 3 دختر 4441
بم 88226 23071 منطقه 3 دختر 5003
بم 91863 24279 منطقه 3 دختر 4575
بم 92967 24641 منطقه 3 دختر 4867
بم 99723 26812 منطقه 3 دختر 4477

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی خمین

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اسلام‌شهر 30391 7475 منطقه 1 پسر 6061
کاشان 25974 10429 منطقه 2 پسر 5728
گلپایگان 30503 12223 منطقه 2 دختر 5786
اراک 45186 17832 منطقه 2 پسر 6052
اراک 56855 22344 منطقه 2 دختر 4911
اراک 57711 22681 منطقه 2 دختر 5201
مامونیه / زرندیه 64167 25176 منطقه 2 پسر 4785

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی آبادان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اهواز 23751 9559 منطقه 2 پسر 6149
یزد 25080 10077 منطقه 2 پسر 5529
تهران 26491 10632 منطقه 2 پسر 5549
کاشان 28801 11558 منطقه 2 پسر 5847
نجف آباد 29383 11797 منطقه 2 دختر 5166
اهواز 31969 12821 منطقه 2 دختر 5248
اهواز 32297 12950 منطقه 2 پسر 6483
بهبهان 37032 14779 منطقه 2 دختر 5884
مسجدسلیمان 30599 6311 منطقه 3 دختر 5869
ماه شهر 35541 7557 منطقه 3 پسر 5199
آبادان 38953 8443 منطقه 3 دختر 5768
دشت آزادگان 40803 8948 منطقه 3 دختر 5281
باغملک 40803 8948 منطقه 3 دختر 5315
گتوند 42777 9505 منطقه 3 پسر 5597

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گراش

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 32718 7973 منطقه 1 پسر 5526
داراب 22819 9216 منطقه 2 دختر 5819
آباده 25621 10294 منطقه 2 دختر 5575
مرودشت 32573 13079 منطقه 2 دختر 4974
کاشان 32598 13087 منطقه 2 دختر 5315
سعادت شهر 32912 13209 منطقه 2 پسر 5511
فیروزآباد 23045 4516 منطقه 3 پسر 6526
فراشبند 38622 8361 منطقه 3 دختر 5632

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
زاهدان 22444 9073 منطقه 2 دختر 5646
مشهد 32186 6681 منطقه 3 دختر 5897
سیب سوران و مهرستان 47883 10961 منطقه 3 پسر 5245
فردوس 48669 11184 منطقه 3 دختر 5351

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 27004 6690 منطقه 1 پسر 5585
تربت حیدریه 26857 10792 منطقه 2 دختر 5665
نیشابور 29090 11684 منطقه 2 دختر 5664
نیشابور 30204 6210 منطقه 3 دختر 5597

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مراغه

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 21695 5511 منطقه 1 پسر 6167
تبریز 26374 6552 منطقه 1 دختر 5574
تبریز 26604 6601 منطقه 1 پسر 5543
تبریز 27296 6750 منطقه 1 پسر 6162
تبریز 27465 6792 منطقه 1 پسر 5507
تبریز 29944 7365 منطقه 1 پسر 5068
بناب 23325 9401 منطقه 2 دختر 5732
مراغه 25595 10282 منطقه 2 دختر 5694
مراغه 28506 11452 منطقه 2 دختر 5667
تبریز 35122 7444 منطقه 3 پسر 5695

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 21056 5351 منطقه 1 دختر 5754
بهبهان 21346 8638 منطقه 2 دختر 5966
اهواز 21763 8799 منطقه 2 پسر 6659
بهبهان 22423 9064 منطقه 2 دختر 6084
اهواز 22860 9235 منطقه 2 پسر 5142
اهواز 24953 10028 منطقه 2 پسر 5819
اهواز 25501 10250 منطقه 2 دختر 5864
اهواز 28161 11328 منطقه 2 دختر 5690
اهواز 29120 11696 منطقه 2 دختر 5179
اهواز 29292 11759 منطقه 2 دختر 5291
دزفول 30649 12281 منطقه 2 پسر 5879
اهواز 32686 13120 منطقه 2 پسر 5475
امیدیه 24035 4751 منطقه 3 دختر 5505
شوشتر 28744 5858 منطقه 3 دختر 5422
اندیمشک 30625 6315 منطقه 3 پسر 5480
رامهرمز 32361 6720 منطقه 3 پسر 5294

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
سنندج 18025 7370 منطقه 2 دختر 5430
کرج 24757 9953 منطقه 2 پسر 5800
سنندج 25252 10151 منطقه 2 پسر 6392
ارومیه 25821 10366 منطقه 2 دختر 6783
لاهیجان 26710 10741 منطقه 2 دختر 5413
کرج 31613 12676 منطقه 2 پسر 5581
سنندج 37184 14829 منطقه 2 دختر 5329
سقز 27032 5440 منطقه 3 دختر 5639
بیجار 31969 6622 منطقه 3 دختر 5823
بانه 35327 7493 منطقه 3 پسر 5511
سروآباد 38422 8298 منطقه 3 دختر 5479

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی سراب

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 17402 4513 منطقه 1 پسر 5489
تبریز 31127 7626 منطقه 1 پسر 5576
تبریز 33267 8081 منطقه 1 دختر 5772
ارومیه 21763 8799 منطقه 2 دختر 6052
رحیم آباد 27465 11032 منطقه 2 پسر 5679
اردبیل 30204 12098 منطقه 2 دختر 5752
اردبیل 31613 12676 منطقه 2 پسر 5624
اردبیل 34336 13767 منطقه 2 دختر 5642
مرند 35152 14091 منطقه 2 پسر 5325
شهرک سهند 40937 8989 منطقه 3 دختر 5314

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
قزوین 16235 6668 منطقه 2 دختر 6084
محمدیه 23870 9601 منطقه 2 دختر 6038
قزوین 25523 10258 منطقه 2 پسر 5920
قزوین 30804 6358 منطقه 3 دختر 5516
الوند 31817 6591 منطقه 3 دختر 6052
تاکستان 43075 9593 منطقه 3 پسر 5315

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 17382 4506 منطقه 1 دختر 6059
شیراز 27906 6882 منطقه 1 پسر 5315
بندرعباس 16867 6901 منطقه 2 دختر 5992
بندرعباس 18009 7362 منطقه 2 دختر 5886
بندرعباس 19870 8086 منطقه 2 پسر 5869
بندرعباس 23990 9647 منطقه 2 دختر 5557
بندرعباس 24035 9667 منطقه 2 دختر 5619
فولاد شهر 25208 10130 منطقه 2 پسر 5759
بستک 15149 2694 منطقه 3 پسر 5736
میناب 20320 3862 منطقه 3 پسر 6025
بندر کنگ و چارک 29035 5914 منطقه 3 پسر 4985
بندر کنگ و چارک 32263 6695 منطقه 3 پسر 5488
بندر کنگ و چارک 35831 7639 منطقه 3 دختر 5348

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
سیرجان 21030 8524 منطقه 2 پسر 6095
اردکان 21440 8675 منطقه 2 دختر 5571
رفسنجان 21801 8814 منطقه 2 دختر 5576
رفسنجان 21870 8843 منطقه 2 پسر 6238
میبد 23377 9417 منطقه 2 دختر 5810
کرمان 23751 9559 منطقه 2 دختر 5323
رفسنجان 25108 10090 منطقه 2 دختر 5476
کرمان 25296 10169 منطقه 2 پسر 5752
رفسنجان 25321 10180 منطقه 2 پسر 5876
رفسنجان 29916 12003 منطقه 2 پسر 5793
میبد 31012 12427 منطقه 2 دختر 5519
شهربابک 28041 5684 منطقه 3 دختر 5661
کرمان 28693 5842 منطقه 3 دختر 5141
شهربابک 33000 6885 منطقه 3 دختر 5637
شهربابک 44333 9965 منطقه 3 پسر 5754

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 21247 5393 منطقه 1 دختر 5282
شیراز 21573 5472 منطقه 1 پسر 5917
شیراز 24284 6086 منطقه 1 پسر 5560
شیراز 24929 6232 منطقه 1 دختر 5946
گچساران 40173 9570 منطقه 1 دختر 5522
نورآباد ممسنی 21460 8683 منطقه 2 پسر 5784
گچساران 15682 2814 منطقه 3 پسر 5673
بندر دیر 22359 4353 منطقه 3 دختر 6190
گچساران 32653 6798 منطقه 3 دختر 5470
دهدشت 34959 7391 منطقه 3 دختر 6084
یاسوج 36495 7815 منطقه 3 دختر 5476
گچساران 38453 8307 منطقه 3 دختر 5278
دهدشت 38688 8378 منطقه 3 دختر 5741
تهران 39759 8657 منطقه 3 دختر 5717
شیراز 40100 8760 منطقه 3 دختر 5404
دهدشت 40976 9002 منطقه 3 دختر 5428

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 34489 8336 منطقه 1 دختر 5418
تهران 35541 8570 منطقه 1 پسر 6061
مرودشت 29489 11843 منطقه 2 دختر 5819
داراب 33175 13319 منطقه 2 پسر 5277
کرمانشاه 34366 13779 منطقه 2 دختر 5918
قم 14918 2636 منطقه 3 پسر 6172
دره شهر 33397 6992 منطقه 3 دختر 5310
دره شهر 41818 9251 منطقه 3 دختر 4995
ایلام 43225 9633 منطقه 3 دختر 5331
ایوان غرب 44095 9896 منطقه 3 پسر 5537
ایوان غرب 49519 11441 منطقه 3 دختر 4699
ایلام 54828 12933 منطقه 3 دختر 5222

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
ارومیه 31729 7761 منطقه 1 پسر 6429
کرمانشاه 15019 6210 منطقه 2 دختر 5993
پاوه 17906 7321 منطقه 2 پسر 6526
کرمانشاه 25252 10151 منطقه 2 پسر 6026
کرمانشاه 27375 10998 منطقه 2 دختر 5464
کرمانشاه 29090 11684 منطقه 2 پسر 5769
کرمانشاه 30204 12098 منطقه 2 دختر 6349
کرمانشاه 32686 13120 منطقه 2 پسر 5516
سرپل ذهاب 29517 6030 منطقه 3 پسر 5678
پاوه 29890 6127 منطقه 3 پسر 5856
شهریار 30757 6346 منطقه 3 پسر 6258
کنگاور 32429 6738 منطقه 3 دختر 5382
بانه 51959 12109 منطقه 3 دختر 5211
گیلانغرب 52695 12334 منطقه 3 دختر 5726

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 14674 3829 منطقه 1 دختر 6023
فرخ شهر 31078 12458 منطقه 2 دختر 5222
بروجن 34582 13855 منطقه 2 دختر 5394
لردگان 32796 6832 منطقه 3 دختر 5391
سامان 35180 7459 منطقه 3 پسر 5627
لردگان 37152 7983 منطقه 3 دختر 5611

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یزد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 14728 3842 منطقه 1 دختر 5997
میبد 14122 5867 منطقه 2 دختر 5390
ملایر 14167 5883 منطقه 2 پسر 6080
یزد 14184 5891 منطقه 2 دختر 6344
بندرعباس 14417 5985 منطقه 2 دختر 6141
یزد 14584 6049 منطقه 2 دختر 6122
یزد 15082 6230 منطقه 2 پسر 5800
یزد 15446 6380 منطقه 2 پسر 5961
یزد 18256 7450 منطقه 2 پسر 5894
تفت 20910 8480 منطقه 2 پسر 5901
یزد 21893 8853 منطقه 2 دختر 5726
یزد 22223 8983 منطقه 2 پسر 5754
خاتم 16289 2953 منطقه 3 دختر 5714
کرمان 17836 3270 منطقه 3 پسر 6006
ابرکوه 30367 6251 منطقه 3 پسر 5617

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 13385 3512 منطقه 1 دختر 5669
نیشابور 23302 9394 منطقه 2 دختر 5514
بجنورد 25345 10189 منطقه 2 پسر 5587
قوچان 25390 10208 منطقه 2 پسر 5971
کاشمر 26326 10571 منطقه 2 دختر 5974
کاشمر 27542 11070 منطقه 2 پسر 6129
طبس 18537 3428 منطقه 3 دختر 5486
تربت جام 23189 4559 منطقه 3 دختر 6171
طبس 23701 4680 منطقه 3 پسر 5734
بشرویه 26326 5287 منطقه 3 دختر 5470

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شهرجدید پرند 18572 4794 منطقه 1 پسر 5375
تهران 19666 5033 منطقه 1 دختر 5548
سمنان 13372 5553 منطقه 2 دختر 5734
تهران 19705 8013 منطقه 2 دختر 5413
گرمسار 30503 12223 منطقه 2 پسر 5373
سمنان 37476 14934 منطقه 2 دختر 6200
سمنان 38799 15441 منطقه 2 دختر 5073
سمنان 39650 15758 منطقه 2 دختر 5146
شاهرود 41672 16513 منطقه 2 پسر 6799
دامغان 44333 17502 منطقه 2 پسر 5211
سمنان 44979 17754 منطقه 2 دختر 5321
کوهدشت 18788 3488 منطقه 3 دختر 6095
گرمسار 41129 9044 منطقه 3 دختر 4948
سمنان 62829 15278 منطقه 3 دختر 4952

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی فسا

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مرودشت 13202 3475 منطقه 1 دختر 7656
شیراز 15613 4045 منطقه 1 پسر 5885
شیراز 17496 4534 منطقه 1 دختر 6072
شیراز 17881 4633 منطقه 1 دختر 5453
شیراز 19373 4963 منطقه 1 دختر 5965
شیراز 19773 5056 منطقه 1 دختر 5365
شیراز 20360 5193 منطقه 1 پسر 5995
آباده 20298 8241 منطقه 2 دختر 6397
استهبان 21142 8572 منطقه 2 دختر 5332
آباده 26632 10704 منطقه 2 پسر 5769
شیراز 21056 4040 منطقه 3 دختر 5657
شیراز 28425 5769 منطقه 3 دختر 5630

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 17312 4488 منطقه 1 دختر 5535
تبریز 17761 4601 منطقه 1 پسر 6033
ارومیه 12191 5080 منطقه 2 دختر 6112
ارومیه 13004 5398 منطقه 2 دختر 5950
خوی 13047 5416 منطقه 2 پسر 6290
خوی 14094 5851 منطقه 2 دختر 5692
خوی 15725 6489 منطقه 2 دختر 5716
ارومیه 21095 8549 منطقه 2 دختر 5900
نقده 13218 2266 منطقه 3 دختر 6105
تکاب 31563 6542 منطقه 3 دختر 5920
میاندوآب 31664 6562 منطقه 3 دختر 5798
میاندوآب 36103 7718 منطقه 3 پسر 5392

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 18376 4744 منطقه 1 پسر 5584
مشهد 23751 5955 منطقه 1 دختر 5679
مشهد 29239 7202 منطقه 1 پسر 5515
نیشابور 11555 4820 منطقه 2 پسر 5345
نیشابور 21596 8736 منطقه 2 پسر 5545
تربت حیدریه 27349 10989 منطقه 2 دختر 5502
بجنورد 29383 11797 منطقه 2 دختر 5576
دولت آبادتربت حیدریه 24662 4898 منطقه 3 دختر 5814
شیروان 25446 5078 منطقه 3 دختر 5840

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 11128 2988 منطقه 1 پسر 6331
اصفهان 17860 4626 منطقه 1 دختر 5718
تهران 19453 4984 منطقه 1 دختر 6051
شهرضا 11403 4753 منطقه 2 پسر 5845
شاهین شهر 15725 6489 منطقه 2 پسر 6170
کاشان 16754 6865 منطقه 2 پسر 6234
کاشان 17281 7084 منطقه 2 پسر 5613
شهرضا 17972 7348 منطقه 2 پسر 5762
شهرضا 18102 7395 منطقه 2 دختر 5777
گلپایگان 22316 9021 منطقه 2 پسر 5839
کرج 24686 9925 منطقه 2 پسر 6228
سمیرم 18987 3536 منطقه 3 پسر 4791
تیران 24786 4927 منطقه 3 دختر 5295
ابرکوه 35062 7426 منطقه 3 دختر 5581

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 9818 2668 منطقه 1 دختر 5987
اصفهان 12335 3275 منطقه 1 پسر 6171
اصفهان 12985 3420 منطقه 1 دختر 5816
شهرضا 10650 4420 منطقه 2 دختر 6043
باغ بهادران 11968 4990 منطقه 2 پسر 6188
یزد 12535 5199 منطقه 2 پسر 6082
شاهین شهر 12802 5316 منطقه 2 دختر 6074
شهرضا 15082 6230 منطقه 2 دختر 5954
چادگان 14728 2587 منطقه 3 پسر 5719

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 17953 4654 منطقه 1 دختر 5430
بیرجند 10432 4341 منطقه 2 دختر 5992
بیرجند 16380 6729 منطقه 2 پسر 6118
کاشمر 20148 8187 منطقه 2 دختر 5993
خواف 11243 1883 منطقه 3 دختر 5461
تایباد 22043 4269 منطقه 3 دختر 5881

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 15184 3957 منطقه 1 پسر 6032
قوچان 12894 5353 منطقه 2 پسر 5553
ورامین 14277 5922 منطقه 2 پسر 6664
کاشمر 19415 7891 منطقه 2 دختر 5710
شاهرود 30180 12091 منطقه 2 دختر 5456
گرمسار 33175 13319 منطقه 2 پسر 5496
گرگان 34859 13976 منطقه 2 دختر 5493
دزفول 35973 14382 منطقه 2 پسر 5557
شاهرود 43978 17372 منطقه 2 پسر 6453
سمنان 45577 18003 منطقه 2 دختر 5427
سمنان 48541 19128 منطقه 2 دختر 5070
شاهرود 49759 19607 منطقه 2 دختر 4794
سمنان 50712 19993 منطقه 2 پسر 4942
شاهرود 73963 18658 منطقه 3 دختر 4753

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 21763 5525 منطقه 1 پسر 6200
تبریز 23919 5996 منطقه 1 پسر 5839
تبریز 24510 6138 منطقه 1 دختر 5791
اردبیل 9725 4035 منطقه 2 پسر 6173
اردبیل 13982 5803 منطقه 2 پسر 6418
اردبیل 15613 6444 منطقه 2 دختر 6064
اردبیل 19773 8046 منطقه 2 دختر 5765
اردبیل 20820 8447 منطقه 2 دختر 5930
اردبیل 22202 8976 منطقه 2 دختر 6422
اردبیل 26759 10761 منطقه 2 پسر 5819
اردبیل 29383 11797 منطقه 2 دختر 5352
ورامین 40139 15928 منطقه 2 دختر 5167
پارس‌آباد مغان 19520 3669 منطقه 3 دختر 6251
مشکین شهر 21801 4208 منطقه 3 دختر 6189
مشکین شهر 24686 4904 منطقه 3 دختر 5820
مشکین شهر 32103 6658 منطقه 3 پسر 5744
مشکین شهر 35389 7506 منطقه 3 پسر 5791

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
زنجان 9119 3780 منطقه 2 دختر 5838
تاکستان 12613 5236 منطقه 2 دختر 6178
زنجان 17860 7303 منطقه 2 دختر 5684
کرج 18763 7647 منطقه 2 دختر 5711
زنجان 21005 8514 منطقه 2 دختر 5774
زنجان 24308 9778 منطقه 2 دختر 5971
زنجان 24929 10017 منطقه 2 پسر 5914
خرمدره 38885 8428 منطقه 3 پسر 5622

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 14379 3750 منطقه 1 دختر 6304
تهران 19415 4973 منطقه 1 دختر 6080
اردکان 13516 5609 منطقه 2 دختر 5679
کرمان 14001 5810 منطقه 2 دختر 6251
کرمان 14823 6132 منطقه 2 دختر 6196
سیرجان 22105 8935 منطقه 2 دختر 5695
کرمان 23325 9401 منطقه 2 دختر 6014
کرمان 23353 9409 منطقه 2 پسر 5393
بردسیر 9182 1499 منطقه 3 دختر 5885
زرند 16022 2888 منطقه 3 دختر 5707
کرمان 16546 3005 منطقه 3 دختر 6046
شهربابک 17114 3113 منطقه 3 دختر 5938
جیرفت 18131 3340 منطقه 3 پسر 5463
بم 22665 4424 منطقه 3 دختر 5829
بردسیر 24014 4745 منطقه 3 دختر 5472
کهنوج 39793 8670 منطقه 3 پسر 5964

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی البرز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 12047 3204 منطقه 1 پسر 6173
تهران 9512 3948 منطقه 2 پسر 5922
رفسنجان 10857 4513 منطقه 2 دختر 6210
کرج 11102 4618 منطقه 2 دختر 5949
کرج 11538 4813 منطقه 2 دختر 6254
کرج 12320 5128 منطقه 2 پسر 6438
کرج 12894 5353 منطقه 2 پسر 6398
تهران 13004 5398 منطقه 2 دختر 6190
کرج 13185 5474 منطقه 2 پسر 5843
کرج 15149 6257 منطقه 2 دختر 5724
اسلام‌شهر 21783 4202 منطقه 3 دختر 5976

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
کازرون 8644 3588 منطقه 2 پسر 5990
نورآباد ممسنی 11777 4913 منطقه 2 دختر 6229
بوشهر 18553 7568 منطقه 2 پسر 6237
شیراز 22717 9179 منطقه 2 دختر 6225
بوشهر 29120 11696 منطقه 2 پسر 5676
فراشبند 28088 5692 منطقه 3 پسر 5430
بوشهر 33359 6983 منطقه 3 پسر 5666

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 9192 2513 منطقه 1 دختر 5875
تهران 9205 2516 منطقه 1 دختر 6230
فولاد شهر 8603 3570 منطقه 2 پسر 6026
شهر قدس 9055 3752 منطقه 2 دختر 5940
بوشهر 9215 3820 منطقه 2 دختر 6463
قائم شهر 9331 3872 منطقه 2 پسر 6504
مرودشت 9379 3891 منطقه 2 دختر 6438
اسلام‌شهر 10234 4254 منطقه 2 پسر 6221
کرج 10638 4416 منطقه 2 پسر 6203
هشتگرد 15037 2670 منطقه 3 دختر 5373
شهر قدس 16922 3073 منطقه 3 پسر 6145

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی همدان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 19755 5053 منطقه 1 دختر 6036
تهران 21346 5413 منطقه 1 پسر 6155
تهران 21987 5578 منطقه 1 دختر 6082
همدان 8762 3639 منطقه 2 پسر 6371
همدان 14896 6163 منطقه 2 دختر 5955
قم 15682 6470 منطقه 2 دختر 5841
سنندج 15682 6470 منطقه 2 پسر 5947
همدان 16063 6614 منطقه 2 دختر 6243
همدان 34582 13855 منطقه 2 دختر 5498
همدان 35152 14091 منطقه 2 دختر 5552
همدان 35897 14357 منطقه 2 پسر 5825
تویسرکان 36739 14665 منطقه 2 دختر 5346
همدان 38688 15400 منطقه 2 پسر 5162
شوشتر 14896 2628 منطقه 3 دختر 6028
شهر قدس 44906 10122 منطقه 3 دختر 5360

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 21652 5499 منطقه 1 دختر 5435
مشهد 26710 6627 منطقه 1 دختر 5342
گناباد 15955 6571 منطقه 2 دختر 6308
گناباد 20801 8440 منطقه 2 دختر 5490
گناباد 21717 8779 منطقه 2 پسر 5734
گناباد 25296 10169 منطقه 2 دختر 5284
گناباد 29462 11834 منطقه 2 دختر 5264
کاشمر 32487 13035 منطقه 2 پسر 5946
نیشابور 33208 13334 منطقه 2 پسر 5563
گرگان 33456 13427 منطقه 2 پسر 5342
فردوس 8355 1352 منطقه 3 دختر 5768
قائن 22599 4412 منطقه 3 پسر 6226
بشرویه 29239 5963 منطقه 3 دختر 5446
خواف 29656 6074 منطقه 3 دختر 5312

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 15184 3957 منطقه 1 دختر 6233
گرگان 8049 3343 منطقه 2 پسر 5843
چالوس 18572 7575 منطقه 2 پسر 6507
قائم شهر 19415 7891 منطقه 2 دختر 5706
گرگان 22423 9064 منطقه 2 دختر 6120
گرگان 24686 9925 منطقه 2 پسر 5194
گرگان 27270 10964 منطقه 2 دختر 6119
گرگان 28982 11642 منطقه 2 پسر 6210
گنبد 20605 3926 منطقه 3 دختر 5888
گنبد 39850 8685 منطقه 3 پسر 5447
مراوه تپه 42894 9535 منطقه 3 دختر 5293
گنبد 45147 10195 منطقه 3 پسر 5763

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 21163 5374 منطقه 1 دختر 6141
شیراز 21717 5517 منطقه 1 دختر 6440
شیراز 22739 5731 منطقه 1 دختر 5670
شیراز 23621 5927 منطقه 1 پسر 5858
شیراز 25160 6273 منطقه 1 پسر 5388
شیراز 32014 7833 منطقه 1 دختر 5137
جهرم 7912 3284 منطقه 2 پسر 5724
جهرم 14323 5944 منطقه 2 دختر 5904
جهرم 19453 7904 منطقه 2 دختر 5691
آباده 21163 8577 منطقه 2 دختر 5458
قیر و کارزین 10458 1721 منطقه 3 دختر 5689
لامرد 19433 3647 منطقه 3 دختر 5812
فیروزآباد 26351 5294 منطقه 3 پسر 5944

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بابل

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 13202 3475 منطقه 1 دختر 5957
تهران 17860 4626 منطقه 1 پسر 6115
بابل 7585 3154 منطقه 2 پسر 6247
ساری 14167 5883 منطقه 2 دختر 6181
فریدون کنار 15425 6371 منطقه 2 دختر 6309
کرج 15578 6432 منطقه 2 دختر 5863
بابلسر 16604 6815 منطقه 2 پسر 6426
بابل 16946 6933 منطقه 2 پسر 6032
کرج 17402 7129 منطقه 2 پسر 4441
بابل 17475 7159 منطقه 2 دختر 5639
بابلسر 17619 7218 منطقه 2 پسر 6015
ساری 19011 7741 منطقه 2 دختر 6254
بابل 19121 7783 منطقه 2 دختر 5614
بابل 20910 8480 منطقه 2 دختر 5409
بابل 21951 8878 منطقه 2 پسر 5372
تنکابن 45078 10175 منطقه 3 پسر 5333

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 19648 5029 منطقه 1 پسر 5719
ساری 6247 2619 منطقه 2 دختر 6327
ساری 13497 5601 منطقه 2 دختر 6254
ساری 13886 5769 منطقه 2 پسر 6006
ساری 14045 5828 منطقه 2 پسر 6534
ساری 14152 5878 منطقه 2 دختر 5961
جویبار 14674 6080 منطقه 2 دختر 5760
بهشهر 16946 6933 منطقه 2 پسر 6180
قائم شهر 17991 7355 منطقه 2 پسر 5626
ساری 18572 7575 منطقه 2 دختر 6232
قوچان 18966 7723 منطقه 2 پسر 6344
ساری 19570 7952 منطقه 2 پسر 5887
نور 22381 9046 منطقه 2 دختر 6592
قائم شهر 22543 9112 منطقه 2 پسر 5181
قائم شهر 22568 9120 منطقه 2 دختر 6317
رامسر 12907 2205 منطقه 3 پسر 6096
در‌گز 19801 3726 منطقه 3 دختر 5900
عباس آباد 32212 6687 منطقه 3 دختر 5362

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 6204 1785 منطقه 1 دختر 6136
اهواز 11468 4779 منطقه 2 دختر 6167
اهواز 11618 4845 منطقه 2 پسر 6386
اهواز 11795 4919 منطقه 2 دختر 6044
اهواز 12306 5122 منطقه 2 دختر 6297
اهواز 14710 6090 منطقه 2 دختر 6476
اهواز 15082 6230 منطقه 2 دختر 6242
دزفول 15763 6506 منطقه 2 پسر 5826
اهواز 15897 6550 منطقه 2 دختر 6300
اهواز 23870 9601 منطقه 2 دختر 5460
ایذه 13340 2295 منطقه 3 پسر 6114
ایذه 18572 3438 منطقه 3 پسر 6263
باغملک 19262 3600 منطقه 3 پسر 5561
اندیمشک 26209 5265 منطقه 3 دختر 5660

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 9132 2499 منطقه 1 پسر 6316
تبریز 9446 2576 منطقه 1 دختر 6256
تبریز 9446 2576 منطقه 1 دختر 5831
تبریز 9945 2705 منطقه 1 پسر 6189
تبریز 9976 2714 منطقه 1 دختر 5843
تبریز 10828 2928 منطقه 1 دختر 5898
تبریز 11045 2972 منطقه 1 دختر 6333
تبریز 13430 3525 منطقه 1 دختر 6200
تبریز 13599 3565 منطقه 1 دختر 6260
تبریز 13746 3603 منطقه 1 دختر 6204
تبریز 15381 4001 منطقه 1 پسر 6346
اردبیل 11226 4675 منطقه 2 دختر 6434
ساری 13412 5569 منطقه 2 دختر 5747
جلفا 15203 6275 منطقه 2 دختر 6245
مراغه 16216 6663 منطقه 2 پسر 5832
ممقان 6058 905 منطقه 3 دختر 6327
تالش 13516 2327 منطقه 3 پسر 6203
مشکین شهر 13716 2364 منطقه 3 پسر 6314
اهر 16561 3008 منطقه 3 پسر 5938
آذرشهر 22223 4321 منطقه 3 دختر 5559
شبستر 22978 4500 منطقه 3 دختر 6228

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 6752 1910 منطقه 1 دختر 5944
تهران 8049 2213 منطقه 1 دختر 6332
تهران 8484 2325 منطقه 1 دختر 6677
تهران 8539 2342 منطقه 1 دختر 6078
آباده 5799 2434 منطقه 2 پسر 6541
نهاوند 8126 3373 منطقه 2 پسر 6173
کرج 8426 3499 منطقه 2 دختر 6835
گناباد 8441 3505 منطقه 2 دختر 6334
کرج 8797 3657 منطقه 2 دختر 6447
کرج 8886 3690 منطقه 2 پسر 5802
اسلام‌شهر 13497 2322 منطقه 3 دختر 5992
تهران 15704 2819 منطقه 3 دختر 6068

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اراک

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 23325 5849 منطقه 1 پسر 5588
اراک 5502 2322 منطقه 2 پسر 6300
کرمانشاه 11102 4618 منطقه 2 پسر 6156
اراک 15203 6275 منطقه 2 دختر 5856
شهرضا 22882 9245 منطقه 2 دختر 5786
کاشان 23517 9467 منطقه 2 دختر 5883
ساوه 26244 10538 منطقه 2 دختر 5904
اسلام‌شهر 28161 11328 منطقه 2 دختر 5597
کاشان 29090 11684 منطقه 2 پسر 5811
اراک 32912 13209 منطقه 2 پسر 6350
ساوه 35484 14218 منطقه 2 پسر 5413
بندرانزلی 45648 18029 منطقه 2 پسر 5312
شوشتر 21227 4078 منطقه 3 دختر 5994

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 4974 1444 منطقه 1 دختر 6310
مشهد 9530 2602 منطقه 1 دختر 6298
مشهد 10169 2753 منطقه 1 دختر 5704
مشهد 11926 3173 منطقه 1 پسر 5953
بیرجند 8504 3530 منطقه 2 دختر 6202
قوچان 11365 4737 منطقه 2 دختر 6341
تربت حیدریه 11419 4762 منطقه 2 پسر 5790
مشهد 28662 5834 منطقه 3 دختر 5265

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قم

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 3651 1100 منطقه 1 پسر 5389
تهران 13666 3584 منطقه 1 دختر 5835
تهران 15220 3963 منطقه 1 پسر 6153
تهرانسر 16456 4254 منطقه 1 پسر 5815
قم 13786 5721 منطقه 2 پسر 6521
ورامین 17475 7159 منطقه 2 پسر 6358
قم 18865 7682 منطقه 2 دختر 5364
شهرری 20522 8316 منطقه 2 پسر 6233
قم 21302 8623 منطقه 2 دختر 5636
قم 24235 9751 منطقه 2 پسر 5941
قم 30625 12271 منطقه 2 دختر 5516

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 11468 3072 منطقه 1 دختر 5946
شیراز 11811 3146 منطقه 1 پسر 6437
اصفهان 12163 3234 منطقه 1 پسر 6268
شیراز 12423 3299 منطقه 1 دختر 6372
نورآباد ممسنی 3790 1585 منطقه 2 دختر 6087
مرودشت 12047 5021 منطقه 2 پسر 5948
کاشمر 12802 5316 منطقه 2 پسر 6449
قائم شهر 13060 5422 منطقه 2 دختر 6010
لامرد 13340 5537 منطقه 2 دختر 5815
رامهرمز 13516 5609 منطقه 2 پسر 5642
بیرجند 13716 5696 منطقه 2 پسر 6144
بندرعباس 13716 5696 منطقه 2 پسر 6015
کرمان 15000 6200 منطقه 2 پسر 6269
استهبان 15871 6543 منطقه 2 پسر 5111

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *