رتبه قبولی رشته علوم تغذیه در دانشگاه های سراسری

رتبه قبولی رشته علوم تغذیه در دانشگاه های سراسری

جمعه 27 اردیبهشت 1398 مهندس امیر مهدی اسلامی دسته ها

رتبه قبولی رشته علوم تغذیه در دانشگاه های سراسری

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کاشان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 12571 3335 منطقه 1 پسر 5925
اردکان 9967 4142 منطقه 2 دختر 5897
شاهین شهر 10618 4410 منطقه 2 دختر 6300
ملایر 11600 4837 منطقه 2 دختر 6388

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 9317 2539 منطقه 1 دختر 6245
بندرعباس 5565 2348 منطقه 2 دختر 6264
یزد 9446 3921 منطقه 2 دختر 5965
خمینی شهر 9593 3984 منطقه 2 پسر 5473
یزد 10216 4246 منطقه 2 پسر 6221

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 7491 2087 منطقه 1 دختر 6182
تبریز 8255 2263 منطقه 1 پسر 6213
کرج 9976 4145 منطقه 2 دختر 6112
مراغه 10985 4568 منطقه 2 دختر 6259
اردبیل 11388 4745 منطقه 2 پسر 6024
بجنورد 11900 4959 منطقه 2 پسر 6263
ارومیه 11987 5000 منطقه 2 دختر 5677
رشت 12628 5243 منطقه 2 پسر 6146
تبریز 13666 2353 منطقه 3 دختر 5827
نقده 16043 2892 منطقه 3 پسر 6027
شبستر 16339 2963 منطقه 3 پسر 5967
سرپل ذهاب 19140 3571 منطقه 3 پسر 5779
ماسال 19228 3590 منطقه 3 دختر 5821

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 10049 2729 منطقه 1 پسر 6537
اصفهان 11000 2963 منطقه 1 پسر 6639
فارسان 11243 3011 منطقه 1 دختر 6114
کرمان 8644 3588 منطقه 2 دختر 6367
رشت 9434 3913 منطقه 2 دختر 6452
یزد 10545 4384 منطقه 2 دختر 6198
رشت 11147 4639 منطقه 2 پسر 6128
انار 11159 1869 منطقه 3 پسر 5765
بوانات /سوریان 11468 1926 منطقه 3 دختر 6069

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 15480 4016 منطقه 1 دختر 6182
کرمان 9119 3780 منطقه 2 دختر 5814
رفسنجان 12250 5099 منطقه 2 پسر 6122
سیرجان 13089 5437 منطقه 2 پسر 5466
رفسنجان 13615 5654 منطقه 2 دختر 6517
کرمان 14352 5959 منطقه 2 پسر 5641
سیرجان 14427 5989 منطقه 2 دختر 6051
یزد 14728 6094 منطقه 2 پسر 6223
کرمان 15500 6402 منطقه 2 دختر 6124
آشخانه 16880 3064 منطقه 3 دختر 6056
خرامه 21392 4122 منطقه 3 پسر 5757

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 14441 3765 منطقه 1 دختر 5233
شیراز 17151 4452 منطقه 1 دختر 5973
شیراز 18487 4774 منطقه 1 دختر 5996
بوشهر 13943 5793 منطقه 2 پسر 6025
همدان 16689 6845 منطقه 2 دختر 6010
کرمان 17133 7022 منطقه 2 دختر 5689
قم 18009 7362 منطقه 2 دختر 5445
بوشهر 19088 7770 منطقه 2 پسر 6049
بوشهر 19190 7816 منطقه 2 پسر 5528
کرمان 20502 8309 منطقه 2 پسر 6076
بوشهر 20723 8406 منطقه 2 پسر 5998
تهران 21935 8873 منطقه 2 پسر 5783
برازجان 9608 1567 منطقه 3 دختر 7247
بندر دیر 16628 3017 منطقه 3 پسر 5746
برازجان 17402 3171 منطقه 3 دختر 6197
یاسوج 24380 4828 منطقه 3 پسر 5765
اردکان 25367 5056 منطقه 3 پسر 5594
جم 26278 5275 منطقه 3 پسر 5006

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 13185 3471 منطقه 1 دختر 5821
تبریز 19479 4990 منطقه 1 پسر 6194
اهواز 10127 4203 منطقه 2 پسر 6285
دزفول 12877 5345 منطقه 2 دختر 6136
بهبهان 13089 5437 منطقه 2 پسر 5914
اهواز 13372 5553 منطقه 2 دختر 6038
بهبهان 13698 5688 منطقه 2 پسر 5464
اهواز 14441 5996 منطقه 2 دختر 7050
اهواز 14781 6114 منطقه 2 دختر 6071
نورآباد ممسنی 16401 2980 منطقه 3 دختر 6330
ایذه 16519 2999 منطقه 3 دختر 6333
سلماس 17312 3158 منطقه 3 پسر 5928
گچساران 17333 3162 منطقه 3 دختر 5903
اهواز 18624 3451 منطقه 3 دختر 6076
گچساران 22978 4500 منطقه 3 پسر 5854

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 12148 3230 منطقه 1 دختر 5686
تبریز 17747 4596 منطقه 1 پسر 6161
کاشان 11938 4977 منطقه 2 دختر 6901
فولاد شهر 16063 6614 منطقه 2 دختر 5632
کرمان 16120 6630 منطقه 2 دختر 6117
یزد 17012 6963 منطقه 2 پسر 6163
بهمئی 27645 5596 منطقه 3 دختر 5792
شیراز 31664 6562 منطقه 3 دختر 5770
گچساران 32970 6874 منطقه 3 دختر 5554
لنده دوگنبدان 44333 9965 منطقه 3 پسر 5673

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 17195 4463 منطقه 1 دختر 5595
مشهد 23772 5961 منطقه 1 دختر 5264
مشهد 23851 5980 منطقه 1 دختر 5802
مشهد 23990 6015 منطقه 1 دختر 5303
مشهد 25274 6299 منطقه 1 دختر 5624
مشهد 26209 6511 منطقه 1 دختر 5747
مشهد 26573 6595 منطقه 1 دختر 5526
مشهد 26830 6661 منطقه 1 دختر 5362
مشهد 29090 7161 منطقه 1 دختر 5377
سیرجان 10857 4513 منطقه 2 دختر 6291
مشهد 16604 6815 منطقه 2 دختر 5455
بجنورد 25924 10408 منطقه 2 دختر 5631
کرمان 26155 10503 منطقه 2 دختر 5869
سیرجان 28066 11287 منطقه 2 دختر 5731
نیشابور 30503 12223 منطقه 2 دختر 5513
سبزوار 30757 12326 منطقه 2 دختر 6019
بجنورد 36739 14665 منطقه 2 دختر 5411
نیشابور 39650 15758 منطقه 2 پسر 5033
تربت حیدریه 43035 17030 منطقه 2 پسر 5186
نیشابور 45854 18113 منطقه 2 دختر 4948
نیشابور 47018 18547 منطقه 2 پسر 5224
مشهد 43190 9621 منطقه 3 دختر 4951
اسفراین 48912 11251 منطقه 3 دختر 5571
تربت جام 49759 11502 منطقه 3 دختر 5135
اسفراین 50175 11607 منطقه 3 دختر 6266
سرخس 56855 13536 منطقه 3 دختر 5051

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 10857 2936 منطقه 1 پسر 6408
تهران 14277 3722 منطقه 1 دختر 6255
نور 12613 5236 منطقه 2 دختر 6412
لاهیجان 13185 5474 منطقه 2 دختر 6599
شاهرود 13218 5487 منطقه 2 دختر 5619
قم 13716 5696 منطقه 2 پسر 5790
قم 14015 5815 منطقه 2 دختر 5614
شهریار 14135 5871 منطقه 2 پسر 6027
گرگان 13867 2399 منطقه 3 دختر 5473
رامیان 25689 5133 منطقه 3 پسر 5419
انار 26924 5408 منطقه 3 دختر 5984

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی گلستان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 13160 3467 منطقه 1 پسر 5857
رشت 10933 4548 منطقه 2 پسر 6174
کاشمر 11061 4602 منطقه 2 دختر 6320
سبزوار 11226 4675 منطقه 2 دختر 6399
ساری 11555 4820 منطقه 2 دختر 5791
سبزوار 11926 4970 منطقه 2 دختر 5965
رشت 12921 5365 منطقه 2 دختر 6077
اردبیل 15725 6489 منطقه 2 پسر 6074
خان ببین 16235 2940 منطقه 3 پسر 5385
گنبد 20480 3899 منطقه 3 دختر 5886
علی آبادکتول 21302 4101 منطقه 3 دختر 5829

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
سیرجان 11281 4707 منطقه 2 پسر 5807
نورآباد ممسنی 15101 6240 منطقه 2 دختر 6032
سیرجان 16580 6806 منطقه 2 پسر 5794
کرمان 22148 8955 منطقه 2 پسر 5678
جیرفت 19373 3632 منطقه 3 پسر 5565

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شوشتر

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 19262 4940 منطقه 1 دختر 5999
شیراز 20174 5143 منطقه 1 دختر 6324
شهرکرد 17515 7176 منطقه 2 دختر 6129
کرمان 22265 8998 منطقه 2 دختر 5890
اهواز 22336 9029 منطقه 2 پسر 5469
آران و بیدگل 22717 9179 منطقه 2 پسر 6176
شوشتر 14110 2451 منطقه 3 پسر 6180
ماه شهر 24786 4927 منطقه 3 دختر 5762
تاکستان 31078 6424 منطقه 3 پسر 5538
شهربابک 31283 6478 منطقه 3 دختر 5257
خنج 31664 6562 منطقه 3 دختر 5343
بندر گناوه 32077 6650 منطقه 3 دختر 5913

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی لرستان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 15634 4052 منطقه 1 دختر 5826
مراغه 16793 6880 منطقه 2 دختر 5827
همدان 18438 7524 منطقه 2 دختر 5642
بروجرد 34668 13891 منطقه 2 دختر 5162
چادگان 27434 5546 منطقه 3 دختر 5601
نورآباد 40569 8886 منطقه 3 دختر 5242

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 5018 1460 منطقه 1 دختر 6272
سبزوار 8386 3481 منطقه 2 پسر 6616
گلپایگان 8518 3535 منطقه 2 دختر 6578
زارچ 8575 3560 منطقه 2 دختر 6422
کرج 9192 3809 منطقه 2 دختر 6543
قم 9304 3859 منطقه 2 پسر 5921
رشت 9434 3913 منطقه 2 پسر 5870
اسفراین 10049 1645 منطقه 3 دختر 6209
تالش 11777 1979 منطقه 3 دختر 6337
هشترود 12521 2127 منطقه 3 دختر 6505

 

مشاهده برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *