رتبه قبولی رشته علوم ورزشی در دانشگاه های سراسری

رتبه قبولی رشته علوم ورزشی در دانشگاه های سراسری

رتبه قبولی رشته علوم ورزشی در دانشگاه های سراسری

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم ورزشی دانشگاه گلستان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
کرج 77503 30287 منطقه 2 پسر 5356
گرگان 156479 59825 منطقه 2 دختر 4255
گمیشان 132947 37893 منطقه 3 دختر 4713

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
نهاوند 116558 44952 منطقه 2 پسر 4830
سردشت 87788 22919 منطقه 3 پسر 5078

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم ورزشی دانشگاه گنبد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
رشت 71918 28067 منطقه 2 پسر 4900
رشت 89136 34665 منطقه 2 پسر 4585
گنبد 136857 39282 منطقه 3 دختر 4715

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم ورزشی دانشگاه هرمزگان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
سیرجان 91920 35690 منطقه 2 پسر 5493
جیرفت 240876 78178 منطقه 3 پسر 5566

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم ورزشی دانشگاه بجنورد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 91920 19429 منطقه 1 دختر 4452
اسفراین 161590 48151 منطقه 3 دختر 4544

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم ورزشی دانشگاه اراک

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
قم 130366 50116 منطقه 2 پسر 4528

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم ورزشی دانشگاه ولیعصر رفسنجان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
ارسنجان 171897 51995 منطقه 3 پسر 4297

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم ورزشی دانشگاه زابل

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
زابل 185561 57007 منطقه 3 پسر 4505
زابل 197009 61287 منطقه 3 دختر 4359

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم ورزشی دانشگاه ایلام

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
کرمانشاه 190957 72609 منطقه 2 پسر 4712

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم ورزشی دانشگاه لرستان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
آبدانان 225473 72197 منطقه 3 پسر 4055
رومشکان 375074 132049 منطقه 3 پسر 4061

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم ورزشی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شهریار 154635 59170 منطقه 2 دختر 4830
نجف آباد 201255 76318 منطقه 2 دختر 4562
قزوین 215430 81572 منطقه 2 دختر 4399
سلماس 44456 10000 منطقه 3 دختر 5350
حاجی آباد 109181 29927 منطقه 3 دختر 4722

 

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم تربیتی دانشکده غیر انتفاعی رفاه تهران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
پردیس 75124 16364 منطقه 1 دختر 5110

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *