رتبه قبولی رشته فناوری اطلاعات سلامت در دانشگاه های سراسری

رتبه قبولی رشته فناوری اطلاعات سلامت در دانشگاه های سراسری

رتبه قبولی رشته فناوری اطلاعات سلامت در دانشگاه های سراسری

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 80035 17256 منطقه 1 دختر 4821
نیشابور 80524 31454 منطقه 2 دختر 4757
سرایان 74271 18748 منطقه 3 دختر 4977
چابهار 79690 20378 منطقه 3 پسر 4509

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 78501 16990 منطقه 1 دختر 4397
بندرعباس 71370 27855 منطقه 2 دختر 4578
بندرعباس 74015 28875 منطقه 2 دختر 4692
یاسوج 59701 14373 منطقه 3 پسر 5199
حاجی آباد 68728 17089 منطقه 3 دختر 4986
بستک 82788 21340 منطقه 3 دختر 5415
سقز 87851 22942 منطقه 3 پسر 4982

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی زابل

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
کاشان 89553 34838 منطقه 2 دختر 4787
کازرون 93333 36233 منطقه 2 دختر 5017
تربت جام 58551 14040 منطقه 3 دختر 5111
بشرویه 76007 19241 منطقه 3 پسر 4727
دهدشت 78442 20004 منطقه 3 دختر 5124
جهرم 86937 22638 منطقه 3 پسر 4803

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی ساوه

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 58830 23120 منطقه 2 دختر 4832
گلپایگان 62173 24417 منطقه 2 دختر 4834
الشتر 138011 39704 منطقه 3 دختر 4929

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی سمنان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
گرگان 57367 22561 منطقه 2 دختر 5278
آباده 67555 26434 منطقه 2 دختر 5118
کلاچای 69504 27176 منطقه 2 دختر 5114
بم 63191 15383 منطقه 3 دختر 4745
شهرری 68536 17029 منطقه 3 دختر 4856
بندرترکمن 83837 21678 منطقه 3 پسر 5189

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی لرستان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
خرم آباد 59434 23345 منطقه 2 دختر 4603
آمل 74383 29041 منطقه 2 دختر 4802
رومشکان 70425 17617 منطقه 3 پسر 5149

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
رومشکان 56743 13508 منطقه 3 دختر 4929
شوشتر 79570 20338 منطقه 3 دختر 4771
شوشتر 86180 22401 منطقه 3 دختر 5223

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 61153 13680 منطقه 1 دختر 4940
کاشمر 52428 20646 منطقه 2 پسر 5162
قوچان 59662 23434 منطقه 2 دختر 5071
تربت حیدریه 62694 24618 منطقه 2 پسر 4916
خواف 50473 11687 منطقه 3 پسر 5182
تایباد 78850 20131 منطقه 3 دختر 4810
اسفراین 79187 20226 منطقه 3 دختر 5093

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
بیرجند 48756 19221 منطقه 2 دختر 4963
بیرجند 64070 25140 منطقه 2 دختر 4724
کاشمر 68071 26627 منطقه 2 دختر 4800
بیرجند 68996 26987 منطقه 2 دختر 4785
کاشمر 79187 30931 منطقه 2 دختر 4961
بشرویه 59331 14279 منطقه 3 دختر 4945
خواف 81974 21058 منطقه 3 دختر 4803

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
کرمانشاه 69854 27299 منطقه 2 پسر 6141
پاوه 48248 11071 منطقه 3 دختر 5026
ارومیه 62829 15278 منطقه 3 پسر 4977

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 55184 12559 منطقه 1 دختر 5182
بهبهان 47287 18652 منطقه 2 دختر 5232
اهواز 74327 29015 منطقه 2 دختر 4586
یاسوج 61985 15036 منطقه 3 پسر 5697

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
قوچان 46689 18426 منطقه 2 پسر 5173
نیشابور 48503 19112 منطقه 2 دختر 4923
قوچان 50549 19936 منطقه 2 دختر 5064
بجستان 70211 17551 منطقه 3 دختر 4917

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
کاشان 44132 17430 منطقه 2 دختر 5306
شهرکرد 50215 19803 منطقه 2 دختر 5235
نجف آباد 50588 19951 منطقه 2 دختر 5074
اسلام‌شهر 58205 22875 منطقه 2 دختر 4973
گنبد 61616 14933 منطقه 3 پسر 4820
فلاورجان 67174 16609 منطقه 3 دختر 5059
پاوه 71690 17973 منطقه 3 دختر 5041

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 48756 11287 منطقه 1 دختر 5417
آران و بیدگل 43225 17107 منطقه 2 پسر 5256
شهرضا 46982 18538 منطقه 2 دختر 5393
مروست 41056 9027 منطقه 3 دختر 5223
طبس 59519 14327 منطقه 3 دختر 4911
اشنویه 63938 15619 منطقه 3 پسر 4998

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 54117 12356 منطقه 1 دختر 5199
نیشابور 40723 16156 منطقه 2 دختر 5447
قوچان 43831 17325 منطقه 2 دختر 4999
کرمان 47124 18594 منطقه 2 دختر 5286
مسجدسلیمان 76112 29754 منطقه 2 دختر 4820
خواف 46982 10687 منطقه 3 دختر 5465
خواف 52152 12168 منطقه 3 دختر 5380
تایباد 52385 12244 منطقه 3 پسر 5066
فردوس 52960 12401 منطقه 3 دختر 5082

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی همدان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
همدان 38299 15254 منطقه 2 دختر 4677
همدان 41736 16540 منطقه 2 دختر 4963
خرم آباد 50712 19993 منطقه 2 دختر 4954
همدان 54158 21306 منطقه 2 پسر 5243
جهرم 57799 22720 منطقه 2 دختر 4853
همدان 60687 23837 منطقه 2 دختر 5118
گناباد 65291 25592 منطقه 2 دختر 5136
تکاب 71690 17973 منطقه 3 دختر 5043

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مازندران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
ساری 37652 15006 منطقه 2 دختر 5183
ساری 40607 16111 منطقه 2 دختر 4956
بابل 41485 16444 منطقه 2 دختر 5035
قائم شهر 46484 18358 منطقه 2 دختر 5533
ساری 47508 18731 منطقه 2 دختر 5260
گرگان 52916 20840 منطقه 2 دختر 5583
نکا 51838 12082 منطقه 3 دختر 4984
مراوه تپه 57711 13791 منطقه 3 پسر 5149
کلاله 66055 16270 منطقه 3 دختر 4827

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 51689 11850 منطقه 1 دختر 4938
بناب 35122 14077 منطقه 2 دختر 5380
خوی 49483 19496 منطقه 2 پسر 5034
اردبیل 55554 21825 منطقه 2 دختر 5074
سقز 57494 13715 منطقه 3 دختر 5037

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 50084 11535 منطقه 1 پسر 5852
شیراز 62647 13967 منطقه 1 پسر 5270
آباده 33949 13602 منطقه 2 دختر 4956
کرمان 36307 14499 منطقه 2 دختر 5250
جهرم 57218 22492 منطقه 2 دختر 4937
آباده 57799 22720 منطقه 2 دختر 5017
عشق آباد 63279 15406 منطقه 3 دختر 4971
مروست 73963 18658 منطقه 3 دختر 4780
زرند 74063 18684 منطقه 3 دختر 4691
عشق آباد 78442 20004 منطقه 3 دختر 4623

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اردبیل 25252 10151 منطقه 2 دختر 5489
اردبیل 47715 18811 منطقه 2 دختر 5128
ارومیه 48465 19096 منطقه 2 پسر 4682
اردبیل 52739 20769 منطقه 2 دختر 5227
خوی 57711 22681 منطقه 2 پسر 5690
اردبیل 63320 24852 منطقه 2 دختر 4837
جعفرآباد 49966 11555 منطقه 3 دختر 5319
مهاباد 55691 13193 منطقه 3 پسر 5193
میاندوآب 57367 13669 منطقه 3 دختر 4945
مشکین شهر 61343 14852 منطقه 3 پسر 5860

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شهر قدس 34366 13779 منطقه 2 دختر 5332
شیراز 36495 14574 منطقه 2 دختر 5418
ورامین 37535 14956 منطقه 2 پسر 5892
مریوان 23218 4568 منطقه 3 دختر 5716
مشکین شهر 32487 6751 منطقه 3 پسر 5629
جوانرود 46689 10606 منطقه 3 دختر 5221
سردشت 48167 11043 منطقه 3 دختر 5268

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
ارومیه 39410 15662 منطقه 2 دختر 5377
ارومیه 53187 20944 منطقه 2 دختر 5044
بناب 55004 21622 منطقه 2 دختر 5222
ارومیه 57753 22699 منطقه 2 دختر 5419
ربط 18118 3334 منطقه 3 پسر 5998
تکاب 43677 9776 منطقه 3 دختر 5419

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 32046 7842 منطقه 1 دختر 5386
شیراز 36103 8697 منطقه 1 دختر 5630
شیراز 47508 11036 منطقه 1 دختر 5477
سنندج 14693 6086 منطقه 2 پسر 6265
آبادان 45901 10385 منطقه 3 دختر 5255

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *