رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی در دانشگاه های سراسری

رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی در دانشگاه های سراسری

رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی در دانشگاه های سراسری

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
گرگان 7912 3284 منطقه 2 پسر 6739
فسا 7962 3311 منطقه 2 دختر 6387
یزد 8231 3416 منطقه 2 پسر 6041
تربت حیدریه 8231 3416 منطقه 2 پسر 6408
تربت جام 10216 1677 منطقه 3 پسر 6628
گرگان 20235 3843 منطقه 3 پسر 5622
زابل 20697 3948 منطقه 3 پسر 5976

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 7446 2075 منطقه 1 دختر 6613
تهران 7540 2102 منطقه 1 دختر 6212
ورامین 6987 2911 منطقه 2 دختر 6443
علی آبادکتول 7018 2925 منطقه 2 دختر 6703
پاکدشت 7058 2941 منطقه 2 پسر 6300
ورامین 7334 3058 منطقه 2 پسر 6367
نهاوند 7511 3127 منطقه 2 دختر 6569
مراغه 7554 3140 منطقه 2 دختر 6509
آمل 7554 3140 منطقه 2 دختر 6232
قائم شهر 7609 3162 منطقه 2 دختر 6397
کیاکلا 7777 3235 منطقه 2 پسر 5498
شهر قدس 8992 1467 منطقه 3 پسر 5977
گالیکش 9331 1524 منطقه 3 دختر 6658
هشتگرد 9649 1577 منطقه 3 دختر 6221

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 8231 2259 منطقه 1 دختر 6457
رفسنجان 6762 2825 منطقه 2 دختر 6121
مهریز 7124 2966 منطقه 2 دختر 6030
لنگرود 7696 3199 منطقه 2 دختر 6635
گرگان 7810 3250 منطقه 2 پسر 6292
بجنورد 8126 3373 منطقه 2 پسر 6198
قوچان 8271 3437 منطقه 2 دختر 6044
سیرجان 8271 3437 منطقه 2 دختر 5964
خواف 8346 1349 منطقه 3 پسر 6001

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 5310 1533 منطقه 1 پسر 6790
گنبد 5206 2212 منطقه 2 دختر 6114
اسلام‌شهر 5340 2259 منطقه 2 پسر 6658
ساری 5367 2272 منطقه 2 دختر 6336
یزد 5517 2330 منطقه 2 پسر 6753
رودسر 5556 2345 منطقه 2 پسر 6279
کرج 5565 2348 منطقه 2 پسر 6218
مهاباد 5229 751 منطقه 3 پسر 6631
کلاله 7209 1136 منطقه 3 دختر 6327
مینودشت 7824 1249 منطقه 3 دختر 6171

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 4791 1406 منطقه 1 پسر 6558
شیراز 4088 1726 منطقه 2 پسر 6225
فسا 6042 2527 منطقه 2 پسر 6768
نورآباد ممسنی 6567 2740 منطقه 2 پسر 6447
سرپل ذهاب 5838 860 منطقه 3 پسر 5653
فیروزآباد 6105 912 منطقه 3 پسر 6602
کوار 6959 1091 منطقه 3 پسر 6350
یاسوج 7878 1263 منطقه 3 پسر 6266
دهدشت 7878 1263 منطقه 3 پسر 5903

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 6712 1901 منطقه 1 دختر 6198
کلاچای 5045 2141 منطقه 2 دختر 6154
اسلام‌شهر 6677 2795 منطقه 2 دختر 6085
قم 6959 2903 منطقه 2 پسر 6257
نور 7540 3135 منطقه 2 پسر 6884
آستارا 9105 1482 منطقه 3 پسر 6880

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 5153 1490 منطقه 1 پسر 6596
فلاورجان 5269 2238 منطقه 2 دختر 6730
نطنز 5871 2466 منطقه 2 دختر 6468
کاشان 6511 2718 منطقه 2 پسر 6163
قم 6539 2730 منطقه 2 پسر 6299
اردکان 6721 2810 منطقه 2 پسر 6207
مروست 7008 1103 منطقه 3 پسر 5932
اندیمشک 7157 1127 منطقه 3 پسر 6163
تهران 8539 1387 منطقه 3 پسر 6782
الیگودرز 9725 1590 منطقه 3 دختر 5996

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 6324 1814 منطقه 1 پسر 6294
مرند 5188 2203 منطقه 2 پسر 6613
مرند 5594 2359 منطقه 2 پسر 6349
خوی 6193 2592 منطقه 2 پسر 5982
شهریار 6215 2602 منطقه 2 دختر 6789
کرج 6345 2653 منطقه 2 دختر 6542
سنندج 6496 2713 منطقه 2 پسر 6717
خلخال 6503 2715 منطقه 2 پسر 6516
خوی 6539 2730 منطقه 2 پسر 6891
قره‌ضیاءالدین 7071 2946 منطقه 2 دختر 6368
بوکان 5594 821 منطقه 3 پسر 6106
سرپل ذهاب 6131 917 منطقه 3 پسر 6379
قروه 6471 984 منطقه 3 پسر 6893
قره‌ضیاءالدین 6742 1045 منطقه 3 پسر 6293
سقز 6916 1082 منطقه 3 پسر 6643
مریوان 7376 1167 منطقه 3 پسر 6525
مهاباد 7640 1209 منطقه 3 پسر 6553

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 8851 2417 منطقه 1 دختر 6509
سبزوار 5542 2338 منطقه 2 پسر 5904
تربت حیدریه 6237 2613 منطقه 2 پسر 6736
تربت حیدریه 6489 2709 منطقه 2 پسر 6838
سرایان 7027 1108 منطقه 3 دختر 6558

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 4295 1277 منطقه 1 پسر 6564
تهران 4473 1331 منطقه 1 دختر 5696
تهران 6836 1925 منطقه 1 دختر 6519
رفسنجان 4024 1696 منطقه 2 پسر 6681
شهریار 4224 1792 منطقه 2 دختر 6598
کرج 4727 2004 منطقه 2 پسر 6540
کاشان 8674 3601 منطقه 2 پسر 6593
مهاباد 4671 660 منطقه 3 دختر 6751
گنبد 6878 1074 منطقه 3 دختر 6292
بندرترکمن 7071 1114 منطقه 3 پسر 6084
در‌گز 10730 1785 منطقه 3 پسر 6232

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
فولاد شهر 5717 1643 منطقه 1 دختر 6441
تهران 6087 1753 منطقه 1 دختر 6697
شهرری 5950 2493 منطقه 2 دختر 6391
کرج 6324 2647 منطقه 2 پسر 6716
سقز 5701 843 منطقه 3 پسر 6263
کامیاران 6303 946 منطقه 3 پسر 6316
صومعه سرا 8175 1321 منطقه 3 دختر 6470
خدابنده 8735 1425 منطقه 3 پسر 6098
اسلام‌شهر 8982 1464 منطقه 3 دختر 6234

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی همدان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 5912 1701 منطقه 1 دختر 6519
ملایر 6802 2843 منطقه 2 پسر 6780
اراک 6903 2880 منطقه 2 پسر 6665
نهاوند 7250 3022 منطقه 2 دختر 6339
نهاوند 7276 3036 منطقه 2 پسر 6352
سنقر 6496 990 منطقه 3 پسر 6328
همدان 7473 1178 منطقه 3 پسر 6675

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اهواز 6587 2750 منطقه 2 دختر 6456
اهواز 7655 3184 منطقه 2 دختر 6579
آمل 7759 3226 منطقه 2 دختر 6293
یزد 8209 3408 منطقه 2 پسر 6383
سردشت 7696 1223 منطقه 3 پسر 6321
الشتر 10077 1653 منطقه 3 دختر 5808

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی بابل

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 7365 2052 منطقه 1 پسر 6270
تهران 7386 2058 منطقه 1 دختر 7825
تهران 7419 2066 منطقه 1 دختر 6222
ساری 5998 2509 منطقه 2 پسر 6212
بجنورد 6567 2740 منطقه 2 پسر 6496
بابل 7112 2960 منطقه 2 پسر 6305
ساوه 7233 3013 منطقه 2 پسر 6860
قزوین 7432 3098 منطقه 2 دختر 5953
گنبد 8346 1349 منطقه 3 دختر 6522
نکا 8900 1451 منطقه 3 دختر 6294
شهرری 9239 1509 منطقه 3 پسر 5858

 

تراز و رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 4967 1440 منطقه 1 دختر 5524
تهران 5087 1472 منطقه 1 پسر 5773
تهران 5169 1496 منطقه 1 دختر 6600
نورآباد ممسنی 4559 1927 منطقه 2 پسر 5967
بابل 4886 2080 منطقه 2 پسر 6452
قم 4929 2095 منطقه 2 پسر 5876
دولت آباد 4981 2120 منطقه 2 دختر 6354
کرج 5018 2132 منطقه 2 پسر 6430
قم 5045 2141 منطقه 2 پسر 6086
رامسر 5068 2155 منطقه 2 دختر 6477
زنجان 5229 2222 منطقه 2 دختر 6640
بافت 4950 708 منطقه 3 پسر 6382
بانه 5003 714 منطقه 3 پسر 6701
تاکستان 7655 1212 منطقه 3 پسر 6589
گرگان 7777 1240 منطقه 3 دختر 5621

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *