رتبه قبولی رشته هوشبری در دانشگاه های سراسری

رتبه قبولی رشته هوشبری در دانشگاه های سراسری

رتبه قبولی رشته هوشبری در دانشگاه های سراسری

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی همدان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
ملایر 21674 8764 منطقه 2 دختر 5711
همدان 27375 10998 منطقه 2 دختر 5735
ملایر 28161 11328 منطقه 2 دختر 5501
همدان 29462 11834 منطقه 2 پسر 5326
تهران 29866 11985 منطقه 2 دختر 5666
تویسرکان 30334 12147 منطقه 2 پسر 5451
همدان 31177 12497 منطقه 2 دختر 5569
ملایر 32573 13079 منطقه 2 دختر 5509
فردیس 33674 13509 منطقه 2 پسر 5414
همدان 36238 14479 منطقه 2 دختر 5506
همدان 36739 14665 منطقه 2 پسر 5792
کنگاور 28880 5884 منطقه 3 دختر 5743
دورود 29265 5968 منطقه 3 دختر 6096
بهار 42444 9421 منطقه 3 دختر 5131

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی گراش

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
لار 19822 8067 منطقه 2 دختر 5471
شیراز 36702 14650 منطقه 2 دختر 5337
لامرد 36856 14710 منطقه 2 دختر 5701
استهبان 40386 16020 منطقه 2 دختر 5295
مرودشت 42777 16931 منطقه 2 پسر 5322

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بابل

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
آمل 18277 7459 منطقه 2 پسر 5757
آمل 23621 9499 منطقه 2 دختر 5589
بابل 25446 10229 منطقه 2 دختر 5620
بابل 28662 11508 منطقه 2 دختر 5522
محمودآباد 29292 11759 منطقه 2 دختر 5173
محمودآباد 32103 12874 منطقه 2 پسر 5357
بابل 34266 13743 منطقه 2 پسر 5435
آمل 34959 14015 منطقه 2 پسر 5456
آمل 26684 5351 منطقه 3 دختر 5569
گلوگاه 32077 6650 منطقه 3 دختر 5575

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کاشان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 31697 7752 منطقه 1 دختر 5688
محلات 16043 6606 منطقه 2 دختر 5965
گلپایگان 26950 10833 منطقه 2 دختر 5422
کاشان 41516 16457 منطقه 2 پسر 5380
باغ بهادران 34829 7356 منطقه 3 دختر 5596

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 33949 8226 منطقه 1 پسر 5824
مرودشت 20522 8316 منطقه 2 دختر 5959
آباده 21227 8601 منطقه 2 دختر 5653
کازرون 35922 14365 منطقه 2 پسر 5403
یاسوج 14483 2530 منطقه 3 دختر 5733
گچساران 29324 5980 منطقه 3 دختر 5414
گچساران 29681 6081 منطقه 3 دختر 5349
ایذه 34489 7269 منطقه 3 پسر 4936
بهمئی 39582 8609 منطقه 3 دختر 5784
یاسوج 41056 9027 منطقه 3 دختر 5953
یاسوج 43075 9593 منطقه 3 پسر 6601
لنده دوگنبدان 43639 9763 منطقه 3 دختر 5381

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی البرز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 13698 5688 منطقه 2 دختر 6189
یزد 15000 6200 منطقه 2 دختر 5857
مراغه 16561 6797 منطقه 2 دختر 5683
اسلام‌شهر 20860 8462 منطقه 2 دختر 5754
کرج 24686 9925 منطقه 2 دختر 5757
شهریار 25501 10250 منطقه 2 پسر 5151
کرج 26857 10792 منطقه 2 دختر 5028
کرج 26857 10792 منطقه 2 دختر 5695
اسلام‌شهر 26977 10844 منطقه 2 پسر 6114
کرج 27321 10982 منطقه 2 پسر 5837
کرج 27465 11032 منطقه 2 پسر 5604
کرج 27490 11044 منطقه 2 دختر 5644
تویسرکان 15560 2789 منطقه 3 دختر 6032
الوند 19037 3551 منطقه 3 دختر 6031
کرج 27375 5536 منطقه 3 دختر 5282
هشتگرد 33326 6974 منطقه 3 پسر 5218

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی گیلان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 28325 6985 منطقه 1 پسر 5706
بندرانزلی 13809 5732 منطقه 2 دختر 5483
رشت 22841 9226 منطقه 2 دختر 6097
تنکابن 26078 10466 منطقه 2 دختر 5529
لاهیجان 26209 10524 منطقه 2 دختر 5894
رشت 26304 10563 منطقه 2 دختر 5733
لاهیجان 27241 10952 منطقه 2 پسر 5660
رشت 29169 11712 منطقه 2 دختر 5701
صومعه سرا 27164 5475 منطقه 3 دختر 5388
حویق 34995 7402 منطقه 3 دختر 5355
فومن 35249 7477 منطقه 3 دختر 5724

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 24284 6086 منطقه 1 پسر 5565
تبریز 24736 6188 منطقه 1 پسر 5585
تبریز 27080 6704 منطقه 1 دختر 5718
ارومیه 13202 5482 منطقه 2 پسر 6261
خوی 26104 10477 منطقه 2 دختر 5577
خوی 31012 12427 منطقه 2 دختر 5861
خوی 33949 13602 منطقه 2 دختر 5572
ارومیه 34463 13817 منطقه 2 پسر 5325
ارومیه 51610 20314 منطقه 2 دختر 5061
میاندوآب 22717 4431 منطقه 3 دختر 5367
میاندوآب 29120 5932 منطقه 3 پسر 5624
سردشت 33987 7138 منطقه 3 پسر 6357
چالدران سیاه چشمه 35122 7444 منطقه 3 پسر 5729

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 17382 4506 منطقه 1 پسر 5971
تهران 125911 25340 منطقه 1 دختر 4455
رامسر 10985 4568 منطقه 2 دختر 6155
کرج 11650 4861 منطقه 2 دختر 5921
قم 13615 5654 منطقه 2 پسر 5915
رشت 14029 5821 منطقه 2 دختر 6369
کرج 16155 6639 منطقه 2 دختر 5786
کرج 17365 7116 منطقه 2 پسر 5770
سیاهکل 11730 1971 منطقه 3 پسر 5982
نظرآباد 27689 5607 منطقه 3 پسر 5891

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 16289 4217 منطقه 1 دختر 5957
نجف آباد 13160 5463 منطقه 2 دختر 5625
فرخ شهر 17071 6990 منطقه 2 دختر 6575
شهرکرد 17071 6990 منطقه 2 پسر 6390
شاهین شهر 24056 9675 منطقه 2 پسر 5380
الیگودرز 15037 2670 منطقه 3 دختر 5885
تیران 20780 3975 منطقه 3 دختر 5660
فریدونشهر 24686 4904 منطقه 3 پسر 5969

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی قم

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 22860 5750 منطقه 1 دختر 5297
قم 13060 5422 منطقه 2 دختر 6165
قم 24786 9964 منطقه 2 پسر 5455
قم 29412 11813 منطقه 2 پسر 5374
قم 33897 13583 منطقه 2 دختر 6097
قم 35831 14331 منطقه 2 دختر 5395
قم 38107 15176 منطقه 2 دختر 5624
قم 39944 15856 منطقه 2 دختر 5110

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
لار 12786 5310 منطقه 2 دختر 5414
کرمان 18200 7430 منطقه 2 دختر 6230
کرمان 26078 10466 منطقه 2 دختر 5188
کرمان 31177 12497 منطقه 2 دختر 5120
کرمان 31787 12747 منطقه 2 دختر 5545
کرمان 31881 12784 منطقه 2 پسر 5421
آباده 32854 13184 منطقه 2 دختر 5465
کرج 36462 14563 منطقه 2 پسر 5850
کرمان 39908 15845 منطقه 2 پسر 5517
قیر و کارزین 18927 3521 منطقه 3 دختر 5324
بم 27080 5455 منطقه 3 دختر 5524
زرند 31969 6622 منطقه 3 دختر 5567
زرند 38485 8316 منطقه 3 دختر 5607
کرمان 39017 8460 منطقه 3 پسر 5833
جیرفت 40897 8977 منطقه 3 دختر 5631
شهربابک 59331 14279 منطقه 3 پسر 5013

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 15560 4030 منطقه 1 پسر 5790
تهران 16519 4269 منطقه 1 دختر 5073
تهران 17586 4556 منطقه 1 دختر 5254
محمدیه 12741 5297 منطقه 2 دختر 5995
لاهیجان 13809 5732 منطقه 2 پسر 5929
خرم آباد 14570 6042 منطقه 2 دختر 6101
تهران 19738 8027 منطقه 2 دختر 5685
هشتگرد 25744 5147 منطقه 3 دختر 5634
شهر قدس 26710 5354 منطقه 3 دختر 5496

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 13536 3553 منطقه 1 پسر 5510
شیراز 14857 3871 منطقه 1 دختر 5584
شیراز 16102 4169 منطقه 1 دختر 6185
شیراز 16546 4275 منطقه 1 دختر 6232
مرودشت 11268 4699 منطقه 2 دختر 5615
کرمان 17550 7188 منطقه 2 دختر 5927
کرمانشاه 17655 7235 منطقه 2 دختر 6180
نورآباد ممسنی 18600 7587 منطقه 2 پسر 5748
آباده 19632 7980 منطقه 2 پسر 5889
قائمیه 24929 4963 منطقه 3 دختر 5426
جهرم 26491 5320 منطقه 3 دختر 5427

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی گلستان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
گرگان 29602 11882 منطقه 2 دختر 5327
گرگان 30980 12412 منطقه 2 دختر 5479
شاهرود 31283 12542 منطقه 2 دختر 5538
گرگان 32773 13152 منطقه 2 دختر 5596
میانه 34155 13695 منطقه 2 پسر 6318
گرگان 40022 15887 منطقه 2 پسر 5056
گرگان 46443 18344 منطقه 2 پسر 5274
کردکوی 11102 1858 منطقه 3 پسر 6264
گنبد 34401 7244 منطقه 3 پسر 5484
گنبد 35249 7477 منطقه 3 دختر 5879
مراوه تپه 35420 7513 منطقه 3 دختر 5692
علی آبادکتول 39304 8532 منطقه 3 دختر 5072
گرگان 40607 8898 منطقه 3 دختر 4833

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی یزد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 22936 5762 منطقه 1 دختر 5424
شیراز 30391 7475 منطقه 1 پسر 5210
یزد 21005 8514 منطقه 2 پسر 5686
یزد 22148 8955 منطقه 2 پسر 5361
یزد 24172 9722 منطقه 2 دختر 6182
یزد 28425 11427 منطقه 2 دختر 5452
یزد 29978 12024 منطقه 2 دختر 5353
یزد 30421 12179 منطقه 2 پسر 5211
مهریز 10077 1653 منطقه 3 دختر 5989
خاتم 21935 4240 منطقه 3 پسر 4944
شهربابک 24600 4886 منطقه 3 پسر 5849
ابرکوه 29353 5988 منطقه 3 دختر 5380
دهدشت 46402 10518 منطقه 3 دختر 5222

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 8725 2386 منطقه 1 پسر 5990
تهران 38389 9205 منطقه 1 دختر 5327
لاهیجان 36032 14400 منطقه 2 پسر 4758
نیشابور 37121 14811 منطقه 2 پسر 5323
کاشمر 38389 15290 منطقه 2 دختر 5098
فریمان 29489 6021 منطقه 3 دختر 5562
نیشابور 41227 9077 منطقه 3 دختر 5114

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی لرستان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
خرم آباد 45766 18079 منطقه 2 دختر 5255
گراب 37652 8113 منطقه 3 پسر 5711
کوهدشت 42968 9559 منطقه 3 دختر 5322
رومشکان 46484 10546 منطقه 3 پسر 5110
دورود 47595 10879 منطقه 3 پسر 5286

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شهرک سهند 11846 3155 منطقه 1 دختر 6001
تبریز 17675 4580 منطقه 1 دختر 5229
خوی 17296 7089 منطقه 2 پسر 6270
تبریز 15613 2801 منطقه 3 دختر 6066
ممقان 29736 6093 منطقه 3 دختر 5377

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تهران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 5977 1724 منطقه 1 دختر 6119
پردیس 7194 2010 منطقه 1 پسر 6061
تهران 7860 2173 منطقه 1 دختر 6319
تهران 8603 2363 منطقه 1 دختر 5950
تهران 9626 2628 منطقه 1 دختر 4992
تهران 11687 3114 منطقه 1 دختر 5365
بابل 8773 3644 منطقه 2 پسر 6192
رشت 9446 3921 منطقه 2 دختر 6434
قم 12084 5037 منطقه 2 دختر 6218
شهریار 11045 1843 منطقه 3 پسر 5938
ملارد 12985 2221 منطقه 3 پسر 5916
شهر قدس 16155 2923 منطقه 3 پسر 5502

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
لاهیجان 20274 8230 منطقه 2 دختر 6147
قزوین 28041 11275 منطقه 2 دختر 6067
قزوین 37761 15044 منطقه 2 پسر 5773
کرج 21870 4222 منطقه 3 پسر 5812

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 96

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 22423 5660 منطقه 1 دختر 5576
کرمانشاه 24714 9935 منطقه 2 دختر 5464
کرمانشاه 29839 11975 منطقه 2 دختر 4991
خرم آباد 29978 12024 منطقه 2 دختر 5923
کرمانشاه 30503 12223 منطقه 2 دختر 5864
کرمانشاه 31757 12731 منطقه 2 دختر 5657
کرمانشاه 32361 12981 منطقه 2 پسر 5420
کرمانشاه 45429 17938 منطقه 2 دختر 5495
کرمانشاه 45809 18097 منطقه 2 دختر 5036
تویسرکان 47161 18608 منطقه 2 دختر 5388
کرمانشاه 19978 3777 منطقه 3 دختر 5578
اسلام آبادغرب 32623 6791 منطقه 3 دختر 5376

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 20480 5225 منطقه 1 دختر 5985
شیراز 25770 6420 منطقه 1 دختر 6010
شیراز 35213 8487 منطقه 1 پسر 5205
نورآباد ممسنی 27689 11122 منطقه 2 دختر 5657
بوشهر 38389 15290 منطقه 2 دختر 5557
بندر دیلم 30255 6227 منطقه 3 پسر 5393
بندر دیلم 40100 8760 منطقه 3 دختر 5892

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
کازرون 43605 10266 منطقه 1 پسر 5362
بیرجند 21550 8718 منطقه 2 دختر 5426
بابلسر 39944 15856 منطقه 2 دختر 5762
کرج 40607 16111 منطقه 2 پسر 5027
بجستان 40349 8831 منطقه 3 دختر 5382
مشهد 42109 9331 منطقه 3 دختر 5330
زیرکوه 43225 9633 منطقه 3 دختر 5051
تایباد 51651 12032 منطقه 3 پسر 5408

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی مازندران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 25667 6397 منطقه 1 دختر 5488
چالوس 21822 8823 منطقه 2 دختر 5901
کرج 22105 8935 منطقه 2 دختر 5561
ساری 25321 10180 منطقه 2 دختر 5901
ساری 32487 13035 منطقه 2 دختر 5497
نکا 30779 6352 منطقه 3 دختر 5740
تنکابن 49362 11388 منطقه 3 پسر 5173
آستانه اشرفیه 50348 11657 منطقه 3 دختر 4989

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی دزفول

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 36238 8728 منطقه 1 پسر 5468
کرمان 22006 8897 منطقه 2 دختر 5557
اهواز 26463 10620 منطقه 2 دختر 5289
دزفول 34303 13756 منطقه 2 دختر 5485
فولاد شهر 36166 14448 منطقه 2 پسر 5091
دزفول 36238 14479 منطقه 2 دختر 5539
دزفول 36796 14687 منطقه 2 دختر 5534
دهدشت 26053 5229 منطقه 3 دختر 5219
باغملک 34893 7373 منطقه 3 دختر 5531
ماه شهر 37121 7974 منطقه 3 پسر 5074
ایذه 38197 8244 منطقه 3 دختر 5435
گتوند 41456 9147 منطقه 3 پسر 5342

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 23118 5800 منطقه 1 دختر 5726
نجف آباد 22064 8918 منطقه 2 پسر 5351
شهرضا 23641 9508 منطقه 2 دختر 5219
نجف آباد 30532 12236 منطقه 2 دختر 5603
خمینی شهر 32487 13035 منطقه 2 پسر 5113
شهرکرد 36796 14687 منطقه 2 دختر 5606
هفشجان 36796 14687 منطقه 2 دختر 5616
فرخ شهر 37184 14829 منطقه 2 دختر 5512
شهرکرد 39616 15743 منطقه 2 پسر 5553

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کردستان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 44826 10504 منطقه 1 پسر 5453
سنندج 28293 11377 منطقه 2 دختر 5428
کرمانشاه 34463 13817 منطقه 2 پسر 5302
سنندج 34720 13913 منطقه 2 پسر 5737
سنندج 42968 17004 منطقه 2 دختر 5445
مریوان 25185 5016 منطقه 3 پسر 5395
مریوان 36495 7815 منطقه 3 دختر 5133
عجب شیر 36702 7873 منطقه 3 پسر 5645
دیواندره 39339 8540 منطقه 3 دختر 5378
قروه 40139 8772 منطقه 3 دختر 5188
هریس 42379 9403 منطقه 3 پسر 5624

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 26209 6511 منطقه 1 دختر 5250
اهواز 22359 9038 منطقه 2 پسر 6082
اهواز 26209 10524 منطقه 2 پسر 6001
اهواز 31283 12542 منطقه 2 دختر 5385
اهواز 33000 13241 منطقه 2 پسر 4857
شوشتر 27734 5618 منطقه 3 دختر 5512
شوشتر 32653 6798 منطقه 3 دختر 5528
رامهرمز 32686 6806 منطقه 3 دختر 5408
اهواز 32718 6812 منطقه 3 دختر 5124
مسجدسلیمان 33553 7033 منطقه 3 پسر 5535

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اراک

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
گلپایگان 22505 9099 منطقه 2 دختر 5592
اراک 30283 12129 منطقه 2 دختر 4880
دزفول 31345 12568 منطقه 2 پسر 5220
اراک 32514 13049 منطقه 2 دختر 5360
ساوه 34184 13711 منطقه 2 پسر 5631
اراک 35093 14061 منطقه 2 دختر 5063
اراک 40173 15939 منطقه 2 دختر 5282
الیگودرز 25878 5187 منطقه 3 دختر 6041
شازنداراک 41945 9289 منطقه 3 دختر 5115

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی خمین

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
کرمانشاه 23517 9467 منطقه 2 پسر 5511
کرج 34155 13695 منطقه 2 دختر 5535

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی فسا

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 23701 5942 منطقه 1 دختر 5050
شیراز 25446 6340 منطقه 1 پسر 5627
شیراز 28693 7069 منطقه 1 دختر 5525
شیراز 30334 7460 منطقه 1 دختر 5680
شیراز 34366 8312 منطقه 1 دختر 5189
اصفهان 37442 9004 منطقه 1 پسر 5574
جویم 40022 15887 منطقه 2 پسر 5190
خرامه 35866 7648 منطقه 3 دختر 5375
سپیدان 36394 7785 منطقه 3 دختر 5157
خرم‌بید 42592 9456 منطقه 3 پسر 5291

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی سیرجان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 37442 9004 منطقه 1 دختر 5300
شیراز 39759 9489 منطقه 1 دختر 5811
شیراز 40866 9718 منطقه 1 دختر 5229
کرمان 24118 9698 منطقه 2 دختر 5259
کرمان 41903 16603 منطقه 2 دختر 4968
اردکان 44826 17696 منطقه 2 پسر 4385
کرمان 45147 17816 منطقه 2 دختر 4779
سیرجان 45303 17882 منطقه 2 دختر 5771
سیرجان 46149 18227 منطقه 2 دختر 5294
زرند 45147 10195 منطقه 3 دختر 5507
شهربابک 47595 10879 منطقه 3 دختر 5450
بم 52108 12155 منطقه 3 دختر 5257
شهربابک 54377 12791 منطقه 3 دختر 5047
جیرفت 55785 13219 منطقه 3 پسر 5137
شهربابک 63842 15583 منطقه 3 پسر 5039

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایلام

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
آبادان 19889 8093 منطقه 2 پسر 6099
کرمان 46189 18244 منطقه 2 دختر 5211
ارکوازملکشاهی 35695 7599 منطقه 3 دختر 5529
تکاب 37442 8066 منطقه 3 دختر 5524
سرابله 37652 8113 منطقه 3 دختر 5164
ارکوازملکشاهی 39549 8602 منطقه 3 پسر 5773
دهلران 41129 9044 منطقه 3 دختر 5175
آبدانان 41371 9119 منطقه 3 دختر 5315
ارکوازملکشاهی 44607 10044 منطقه 3 پسر 4974

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
پردیس 31177 7639 منطقه 1 دختر 5435
مشهد 34155 8273 منطقه 1 دختر 5191
بجنورد 30566 12247 منطقه 2 دختر 5622
شهریار 33616 13487 منطقه 2 دختر 5569
رویان 34303 13756 منطقه 2 دختر 5216
سبزوار 40762 16171 منطقه 2 دختر 5159
تربت حیدریه 42175 16703 منطقه 2 دختر 5439
نیشابور 45809 18097 منطقه 2 پسر 5518

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی آبادان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 38764 9281 منطقه 1 دختر 5291
اهواز 33069 13269 منطقه 2 دختر 5320
اهواز 35797 14319 منطقه 2 دختر 5238
اهواز 53908 21210 منطقه 2 پسر 6111
ایذه 29628 6066 منطقه 3 دختر 5545
شوشتر 38267 8263 منطقه 3 دختر 5513
باغملک 38849 8416 منطقه 3 دختر 5257
اسدآباد 39582 8609 منطقه 3 پسر 5240
گتوند 48835 11229 منطقه 3 پسر 5239
رامهرمز 57881 13839 منطقه 3 پسر 5635

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی سمنان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 30255 7438 منطقه 1 دختر 5504
تهران 30305 7450 منطقه 1 دختر 5420
سمنان 28909 11607 منطقه 2 دختر 5395
گرمسار 71251 27817 منطقه 2 پسر 4635

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ساوه

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 33456 8120 منطقه 1 پسر 5448
تهران 37410 8996 منطقه 1 پسر 5070
گلستان 28853 11582 منطقه 2 دختر 4990

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جهرم

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 30367 7470 منطقه 1 دختر 5419
شیراز 33208 8069 منطقه 1 دختر 5419
شیراز 34769 8401 منطقه 1 پسر 5149
جهرم 26604 10690 منطقه 2 دختر 5603
جهرم 27032 10866 منطقه 2 دختر 5588
جهرم 38299 15254 منطقه 2 پسر 5707
جهرم 38330 15264 منطقه 2 پسر 4358

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 30950 7588 منطقه 1 دختر 5291
اردبیل 27619 11097 منطقه 2 دختر 5944
اردبیل 29169 11712 منطقه 2 دختر 5313
رشت 29580 11874 منطقه 2 دختر 5741
اردبیل 31613 12676 منطقه 2 دختر 5503
اردبیل 31969 12821 منطقه 2 دختر 5378
بندرانزلی 33267 13357 منطقه 2 دختر 5273
اردبیل 35831 14331 منطقه 2 دختر 5281
اردبیل 35866 14345 منطقه 2 دختر 5453
اردبیل 55508 21808 منطقه 2 دختر 5217
مشکین شهر 26104 5241 منطقه 3 پسر 5740
جعفرآباد 33645 7056 منطقه 3 دختر 5670
پارس‌آباد مغان 37855 8167 منطقه 3 دختر 5642
پارس‌آباد مغان 49898 11539 منطقه 3 پسر 5627

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی زنجان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 26684 6621 منطقه 1 پسر 5565
ابهر 25230 10141 منطقه 2 دختر 5619
شهریار 30673 12292 منطقه 2 دختر 5231
شهریار 32297 12950 منطقه 2 پسر 5478
زنجان 33267 13357 منطقه 2 دختر 5547
زنجان 39439 15671 منطقه 2 پسر 5135
زنجان 41642 16503 منطقه 2 پسر 5394
تکاب 26463 5314 منطقه 3 دختر 6082
خدابنده 38360 8282 منطقه 3 دختر 5202

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
فلاورجان 46531 18373 منطقه 2 پسر 5608
قوچان 49861 19641 منطقه 2 پسر 5220
زاهدان 59998 23565 منطقه 2 دختر 5228
تهران 44607 10044 منطقه 3 دختر 5190
لردگان 48669 11184 منطقه 3 پسر 5266
ایرانشهر 63527 15480 منطقه 3 دختر 5170

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تفت 44372 17516 منطقه 2 پسر 5040
سراوان 43118 9604 منطقه 3 دختر 5187
سراوان 58078 13904 منطقه 3 پسر 5119

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی گناباد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 41056 9756 منطقه 1 پسر 4872
تربت حیدریه 36552 14595 منطقه 2 دختر 6205
قائم شهر 39984 15870 منطقه 2 دختر 4868
خرم‌بید 41198 16339 منطقه 2 دختر 5623
تربت حیدریه 47434 18707 منطقه 2 پسر 5371
بجنورد 47843 18860 منطقه 2 پسر 5029
بجستان 47508 10856 منطقه 3 پسر 5368
کنگاور 85515 22196 منطقه 3 پسر 5375

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 38764 9281 منطقه 1 پسر 5867
کرمان 42857 16965 منطقه 2 دختر 4966
کرمان 43715 17277 منطقه 2 دختر 4917
خرم‌بید 35831 7639 منطقه 3 دختر 5546
شهربابک 42239 9363 منطقه 3 دختر 5498
کرمان 43156 9614 منطقه 3 دختر 4906
بم 45766 10347 منطقه 3 دختر 5299
بم 46818 10643 منطقه 3 پسر 5019
جیرفت 62647 15232 منطقه 3 پسر 5504

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 40762 9693 منطقه 1 دختر 5452
شیراز 40803 9703 منطقه 1 دختر 5751
کرمان 35062 14047 منطقه 2 دختر 5135
کرمان 52695 20751 منطقه 2 دختر 4883
کرمان 55554 21825 منطقه 2 دختر 5033
کرمان 59752 23465 منطقه 2 پسر 4599
جیرفت 35249 7477 منطقه 3 دختر 5406
یزد 42239 9363 منطقه 3 دختر 4732
دیواندره 43911 9844 منطقه 3 پسر 5161
عنبرآباد 54536 12835 منطقه 3 دختر 5133
جیرفت 59855 14417 منطقه 3 دختر 4817
ماهان 62390 15163 منطقه 3 دختر 5148
جیرفت 62966 15316 منطقه 3 دختر 5049
زرند 68390 16980 منطقه 3 پسر 4952

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 34551 8349 منطقه 1 دختر 5333
شاهرود 46775 18459 منطقه 2 دختر 4784
سمنان 49933 19678 منطقه 2 دختر 4986
پاکدشت 36702 7873 منطقه 3 پسر 5220

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 33765 8184 منطقه 1 دختر 5504
بندرعباس 31104 12469 منطقه 2 پسر 5532
خنج 34859 13976 منطقه 2 پسر 5414
بندرعباس 37617 14989 منطقه 2 پسر 4943
بندرعباس 40100 15916 منطقه 2 دختر 5177
رودان 42968 9559 منطقه 3 پسر 5600
بندر کنگ و چارک 44715 10073 منطقه 3 پسر 5433
قشم 46531 10561 منطقه 3 دختر 5212
بندر کنگ و چارک 47595 10879 منطقه 3 دختر 5218

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی زابل

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
زابل 67174 16609 منطقه 3 دختر 4665
زابل 72608 18237 منطقه 3 دختر 5161

 

تراز و رتبه قبولی در رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 38556 9233 منطقه 1 دختر 4746
بجنورد 32598 13087 منطقه 2 دختر 5756
قوچان 33795 13545 منطقه 2 دختر 5379
آمل 39908 15845 منطقه 2 پسر 5436
تربت جام 36856 7912 منطقه 3 دختر 5384
کاشمر 44789 10091 منطقه 3 پسر 5355

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *