رتبه قبولی رشته پرستاری در دانشگاه های سراسری

رتبه قبولی رشته پرستاری در دانشگاه های سراسری

پنجشنبه 29 فروردین 1398 سمانه الکایی دسته ها

رتبه قبولی رشته پرستاری در دانشگاه های سراسری

تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 31377 7676 منطقه 1 پسر 5800
بندرعباس 19822 8067 منطقه 2 پسر 5855
بندرعباس 23140 9336 منطقه 2 دختر 5320
بندرعباس 23435 9436 منطقه 2 دختر 5658
بندرعباس 26882 10803 منطقه 2 دختر 5287
هفشجان 29120 11696 منطقه 2 دختر 5890
مرودشت 29462 11834 منطقه 2 دختر 5115
خرامه 30599 12259 منطقه 2 دختر 5311
استهبان 30885 12376 منطقه 2 دختر 5411
داراب 31911 12795 منطقه 2 دختر 5529
بندرعباس 32131 12885 منطقه 2 دختر 5298
کرج 34155 13695 منطقه 2 پسر 4781
یزد 34668 13891 منطقه 2 پسر 5600
داراب 35866 14345 منطقه 2 پسر 5550
بندرعباس 36665 14632 منطقه 2 دختر 5595
مرودشت 37032 14779 منطقه 2 پسر 5315
بندرعباس 40866 16209 منطقه 2 دختر 5128
بندرعباس 47843 18860 منطقه 2 دختر 5076
کرج 48586 19150 منطقه 2 پسر 5764
بندرانزلی 49401 19462 منطقه 2 پسر 5265
بندرعباس 54288 21361 منطقه 2 پسر 5083
عباس آباد 56743 22301 منطقه 2 دختر 4926
بندرعباس 59084 23222 منطقه 2 پسر 4792
بندرعباس 66109 25898 منطقه 2 پسر 5521
بندرعباس 20199 3831 منطقه 3 دختر 5355
لامرد 28041 5684 منطقه 3 دختر 5825
بستک 28982 5902 منطقه 3 دختر 6069
بندرعباس 29517 6030 منطقه 3 پسر 5660
قشم 30157 6197 منطقه 3 دختر 5547
لامرد 32186 6681 منطقه 3 دختر 5662
لنده دوگنبدان 32825 6840 منطقه 3 پسر 5529
حاجی آباد 33922 7124 منطقه 3 پسر 5447
حاجی آباد 38920 8434 منطقه 3 دختر 5397
بندر کنگ و چارک 42557 9450 منطقه 3 پسر 5142
حاجی آباد 45387 10253 منطقه 3 پسر 4836
شهربابک 48794 11218 منطقه 3 دختر 4870
حاجی آباد 49401 11402 منطقه 3 پسر 4780
بستک 54782 12917 منطقه 3 دختر 4996
حاجی آباد 56608 13467 منطقه 3 دختر 5114
کوهدشت 56855 13536 منطقه 3 پسر 5116
بندر کنگ و چارک 58331 13968 منطقه 3 دختر 5404
قشم 60687 14658 منطقه 3 دختر 4940
میناب 66933 16530 منطقه 3 پسر 4989
میناب 110116 30227 منطقه 3 دختر 4582

تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 26950 6682 منطقه 1 دختر 5319
شیراز 27054 6700 منطقه 1 دختر 5437
شیراز 30157 7416 منطقه 1 پسر 5446
اصفهان 31941 7816 منطقه 1 پسر 5437
کازرون 19351 7869 منطقه 2 دختر 5352
نورآباد ممسنی 23353 9409 منطقه 2 دختر 5889
نورآباد ممسنی 23592 9490 منطقه 2 پسر 5538
بندر گناوه 23772 9567 منطقه 2 دختر 5983
بوشهر 29324 11771 منطقه 2 پسر 5676
قائمیه 29978 12024 منطقه 2 پسر 5965
بوشهر 31911 12795 منطقه 2 پسر 5535
بوشهر 32881 13196 منطقه 2 دختر 5285
بوشهر 33829 13559 منطقه 2 پسر 5585
بوشهر 35831 14331 منطقه 2 دختر 5279
فیروزآباد 25473 5085 منطقه 3 پسر 5809
بندر دیر 26078 5234 منطقه 3 پسر 5731
جم 33239 6945 منطقه 3 پسر 5448
آبادان 35062 7426 منطقه 3 پسر 5483

تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سراب سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سراب

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 30103 7404 منطقه 1 پسر 5313
خسروشاه 31345 7669 منطقه 1 پسر 5625
تبریز 32397 7912 منطقه 1 پسر 5815
میانه 26684 10728 منطقه 2 دختر 5342
اردبیل 29790 11953 منطقه 2 پسر 5632
بناب 30103 12066 منطقه 2 پسر 5524
اهر 18295 3377 منطقه 3 پسر 5500
ایلخچی 32361 6720 منطقه 3 دختر 5277
سراب 32686 6806 منطقه 3 پسر 5827
عجب شیر 32825 6840 منطقه 3 دختر 5503

تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 34799 8407 منطقه 1 دختر 5685
مشهد 40173 9570 منطقه 1 پسر 5489
گناباد 18148 7411 منطقه 2 پسر 5533
گناباد 20762 8422 منطقه 2 پسر 6069
تربت حیدریه 25595 10282 منطقه 2 دختر 5881
نیشابور 29169 11712 منطقه 2 دختر 5133
گناباد 30856 12365 منطقه 2 دختر 5598
کاشمر 32881 13196 منطقه 2 دختر 5086
گرگان 34303 13756 منطقه 2 پسر 5453
بابل 34551 13845 منطقه 2 دختر 5654
نیشابور 38153 15194 منطقه 2 پسر 5368
تربت حیدریه 38920 15483 منطقه 2 پسر 5546
زرین شهر 40210 15955 منطقه 2 پسر 5439
گناباد 41371 16406 منطقه 2 دختر 5083
گناباد 50002 19704 منطقه 2 دختر 4900
گناباد 69356 27126 منطقه 2 پسر 5451
کاشمر 20437 3889 منطقه 3 پسر 5887
تربت جام 28353 5752 منطقه 3 دختر 6042
تایباد 33239 6945 منطقه 3 دختر 4936
بجستان 36136 7725 منطقه 3 پسر 5457
بجستان 36552 7835 منطقه 3 پسر 5440
بشرویه 39017 8460 منطقه 3 پسر 5219

تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 21056 5351 منطقه 1 دختر 5514
اصفهان 33585 8145 منطقه 1 دختر 4810
یزد 17602 7210 منطقه 2 دختر 5538
فولاد شهر 21030 8524 منطقه 2 دختر 6061
سنندج 27191 10928 منطقه 2 پسر 5335
نجف آباد 35599 14256 منطقه 2 دختر 5271
زنجان 53140 20925 منطقه 2 پسر 5294
الیگودرز 24557 4873 منطقه 3 پسر 5669
کنگاور 26950 5414 منطقه 3 پسر 6420
لردگان 27375 5536 منطقه 3 دختر 5931
لردگان 29978 6151 منطقه 3 پسر 6108

تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خلخال سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خلخال

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اردبیل 32487 13035 منطقه 2 دختر 5687
اردبیل 36002 14390 منطقه 2 دختر 5292
اردبیل 40349 16007 منطقه 2 پسر 5512
مشکین شهر 34094 7163 منطقه 3 دختر 5291
خلخال 34614 7309 منطقه 3 دختر 5673
دیواندره 35213 7467 منطقه 3 پسر 5496
سروآباد 35659 7586 منطقه 3 پسر 5452
اردبیل 37259 8011 منطقه 3 پسر 5483
پارس‌آباد مغان 37999 8197 منطقه 3 پسر 5724
نمین 48794 11218 منطقه 3 پسر 5506

تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گراش سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گراش

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 54782 12477 منطقه 1 پسر 4899
اقلید 31449 12615 منطقه 2 دختر 5636
جهرم 34745 13921 منطقه 2 دختر 5633
شیراز 39410 15662 منطقه 2 پسر 5479
جهرم 42010 16636 منطقه 2 پسر 5128
مرودشت 42894 16982 منطقه 2 پسر 5054
جویم 35897 7656 منطقه 3 دختر 5155
خنج 38723 8385 منطقه 3 دختر 4829
جوانرود 41860 9261 منطقه 3 پسر 5270

تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خمین سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خمین

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 30698 7532 منطقه 1 پسر 5081
گلپایگان 33829 13559 منطقه 2 پسر 5190
اراک 48465 19096 منطقه 2 پسر 5489
تهران 60216 23645 منطقه 2 پسر 5013
مریوان 36665 7868 منطقه 3 پسر 5288
شازنداراک 68436 16999 منطقه 3 پسر 5376

تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
کرمان 39879 15833 منطقه 2 دختر 5287
رفسنجان 42411 16784 منطقه 2 دختر 5300
کرج 42557 16843 منطقه 2 پسر 5556
جیرفت 30367 6251 منطقه 3 پسر 5657
نقده 41818 9251 منطقه 3 پسر 5257
عنبرآباد 47968 10987 منطقه 3 پسر 5209
جیرفت 50588 11716 منطقه 3 پسر 5415
عنبرآباد 51689 12045 منطقه 3 پسر 4805
جیرفت 51802 12070 منطقه 3 دختر 5308
عنبرآباد 52875 12380 منطقه 3 دختر 5198
قلعه گنج 53816 12645 منطقه 3 دختر 5079
جیرفت 54415 12802 منطقه 3 پسر 5472
جیرفت 58916 14141 منطقه 3 پسر 5776
جیرفت 66411 16372 منطقه 3 پسر 4965
کهنوج 69800 17422 منطقه 3 پسر 5603

تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بم سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بم

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 39164 9377 منطقه 1 پسر 4997
قائم شهر 29839 11975 منطقه 2 دختر 5382
کرمان 29890 11993 منطقه 2 دختر 5548
بم 33922 7124 منطقه 3 دختر 5463
بم 34893 7373 منطقه 3 دختر 5519
بم 55467 13132 منطقه 3 دختر 4648
فهرج 57218 13632 منطقه 3 پسر 4856
بم 62305 15132 منطقه 3 دختر 4917
سیرجان 62829 15278 منطقه 3 پسر 5408
بم 64414 15764 منطقه 3 دختر 4925
انار 64699 15848 منطقه 3 پسر 5270
بم 68436 16999 منطقه 3 پسر 4711
بم 74063 18684 منطقه 3 پسر 5238
بم 79626 20357 منطقه 3 دختر 4528
بم 80321 20583 منطقه 3 دختر 4483

تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 96

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 11496 3076 منطقه 1 دختر 4987
تهران 16628 4301 منطقه 1 دختر 5803
تهران 19415 4973 منطقه 1 پسر 6125
ارومیه 19570 5012 منطقه 1 پسر 6011
تهران 26710 6627 منطقه 1 پسر 5601
کردکوی 7157 2982 منطقه 2 پسر 6218
خوی 8674 3601 منطقه 2 دختر 5901
یزد 9776 4058 منطقه 2 پسر 6182
آمل 9792 4067 منطقه 2 پسر 6325
نهاوند 9976 4145 منطقه 2 پسر 6269
بابل 10883 4527 منطقه 2 دختر 6312
لاهیجان 11014 4581 منطقه 2 دختر 6474
گرگان 11082 4610 منطقه 2 دختر 5953
خوی 11243 4685 منطقه 2 دختر 5759
گرگان 11354 4733 منطقه 2 دختر 6114
خوی 11938 4977 منطقه 2 دختر 6537
خوی 12320 5128 منطقه 2 پسر 5723
چمستان 13358 5545 منطقه 2 دختر 6115
لاهیجان 13430 5576 منطقه 2 دختر 6344
بروجرد 13582 5639 منطقه 2 دختر 5899
شهریار 15871 6543 منطقه 2 پسر 5526
اسلام‌شهر 19299 7854 منطقه 2 دختر 6189
کرمانشاه 20174 8198 منطقه 2 پسر 5843
بابل 20885 8471 منطقه 2 دختر 5862
فارسان 6577 1008 منطقه 3 پسر 6554
پاوه 9660 1580 منطقه 3 پسر 6381
کامیاران 9922 1616 منطقه 3 پسر 5925
پاوه 12214 2056 منطقه 3 پسر 5799
سرابله 12335 2082 منطقه 3 پسر 6268
شهریار 15296 2721 منطقه 3 پسر 4978
نظرآباد 21005 4027 منطقه 3 دختر 5759
شهریار 21503 4141 منطقه 3 پسر 6105

تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 6978 1959 منطقه 1 دختر 6204
شیراز 9521 2599 منطقه 1 دختر 6420
شیراز 9945 2705 منطقه 1 دختر 6272
شیراز 11117 2985 منطقه 1 پسر 6169
شیراز 11687 3114 منطقه 1 دختر 5540
شیراز 12802 3380 منطقه 1 پسر 6179
شیراز 16082 4164 منطقه 1 دختر 5873
شیراز 16401 4241 منطقه 1 دختر 5701
شیراز 16604 4292 منطقه 1 پسر 5165
بوشهر 9871 4104 منطقه 2 دختر 5684
مرودشت 10485 4363 منطقه 2 دختر 6269
کازرون 13430 5576 منطقه 2 دختر 5723
کرمان 14167 5883 منطقه 2 دختر 6137
کازرون 15000 6200 منطقه 2 دختر 5985
مرودشت 15037 6214 منطقه 2 پسر 5798
آباده 15813 6522 منطقه 2 پسر 6184
زرقان 16043 6606 منطقه 2 پسر 5710
نجف آباد 16304 6698 منطقه 2 دختر 5427
نی ریز 16754 6865 منطقه 2 پسر 5231
مرودشت 18668 7611 منطقه 2 دختر 5820
خرامه 180231 68632 منطقه 2 پسر 4551
یاسوج 10145 1664 منطقه 3 پسر 5866
فیروزآباد 11584 1945 منطقه 3 دختر 6036
فیروزآباد 12214 2056 منطقه 3 پسر 5958
یاسوج 13115 2241 منطقه 3 پسر 6036
نورآباد 14527 2536 منطقه 3 پسر 6115
فیروزآباد 15343 2733 منطقه 3 دختر 6035
فیروزآباد 18987 3536 منطقه 3 دختر 5501
کوار 24427 4839 منطقه 3 دختر 5443

تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 13768 3609 منطقه 1 پسر 5985
تبریز 22568 5683 منطقه 1 پسر 5907
کلاچای 6969 2907 منطقه 2 پسر 6070
ابهر 11968 4990 منطقه 2 پسر 6379
اردبیل 18085 7388 منطقه 2 پسر 5843
آمل 19479 7915 منطقه 2 پسر 5656
کرمان 24172 9722 منطقه 2 پسر 5882
تویسرکان 25321 10180 منطقه 2 پسر 5147
داراب 26632 10704 منطقه 2 پسر 5466
داراب 27107 10891 منطقه 2 پسر 5605
قوچان 27216 10940 منطقه 2 پسر 5457
قروه درجزین 15238 2713 منطقه 3 پسر 5546
شهر قدس 17953 3291 منطقه 3 پسر 5453
آزادشهر 19373 3632 منطقه 3 پسر 5652
جیرفت 20420 3884 منطقه 3 پسر 5793
زیراب سوادکوه 20502 3903 منطقه 3 پسر 5835
پلدختر 22841 4466 منطقه 3 پسر 4926
اسلام آبادغرب 27191 5482 منطقه 3 پسر 5442
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 7674 2128 منطقه 1 دختر 6218
تبریز 8271 2269 منطقه 1 دختر 6173
تبریز 8714 2382 منطقه 1 پسر 6327
تبریز 9239 2525 منطقه 1 پسر 6202
تبریز 12767 3372 منطقه 1 دختر 6124
تبریز 12877 3396 منطقه 1 دختر 5470
تبریز 13075 3449 منطقه 1 دختر 6513
تبریز 13698 3592 منطقه 1 پسر 5979
تبریز 13982 3655 منطقه 1 پسر 6137
تبریز 14693 3834 منطقه 1 پسر 5885
تبریز 16003 4147 منطقه 1 پسر 5996
تبریز 16043 4155 منطقه 1 دختر 6247
تبریز 16604 4292 منطقه 1 دختر 6104
تبریز 17167 4456 منطقه 1 دختر 6204
تبریز 17439 4521 منطقه 1 پسر 5643
تبریز 18987 4879 منطقه 1 دختر 5974
تبریز 19037 4888 منطقه 1 دختر 5294
لاهیجان 10785 4476 منطقه 2 پسر 6315
خوی 13202 5482 منطقه 2 پسر 6090
میانه 13552 5623 منطقه 2 دختر 6504
اردبیل 14061 5834 منطقه 2 دختر 5735
عجب شیر 14135 5871 منطقه 2 پسر 6241
مرند 15276 6307 منطقه 2 دختر 5760
ارومیه 15403 6361 منطقه 2 پسر 6103
ارومیه 15425 6371 منطقه 2 دختر 6175
مرند 15704 6481 منطقه 2 دختر 5966
مرند 15796 6516 منطقه 2 پسر 5542
ارومیه 16534 6787 منطقه 2 پسر 5894
رودسر 18645 7603 منطقه 2 دختر 6137
اردبیل 19011 7741 منطقه 2 دختر 6224
مرند 20860 8462 منطقه 2 دختر 5500
مرند 21302 8623 منطقه 2 پسر 6330
بوکان 6021 896 منطقه 3 پسر 6523
دیواندره 11117 1862 منطقه 3 پسر 6261
ملکان 11482 1930 منطقه 3 دختر 5842
شبستر 13867 2399 منطقه 3 دختر 5434
شهرک سهند 14918 2636 منطقه 3 دختر 6081
اسکو 15682 2814 منطقه 3 پسر 5633
اسکو 15704 2819 منطقه 3 دختر 5884
مهاباد 15813 2844 منطقه 3 دختر 6219
تبریز 15897 2865 منطقه 3 پسر 5632
شاهین دژ 16216 2936 منطقه 3 دختر 5911
سقز 16401 2980 منطقه 3 پسر 6279
بوکان 16990 3089 منطقه 3 پسر 5964
عجب شیر 17228 3136 منطقه 3 پسر 5902
آذرشهر 17439 3179 منطقه 3 دختر 6315
پاوه 17972 3296 منطقه 3 دختر 5837
پارس‌آباد مغان 18218 3363 منطقه 3 دختر 6086
آذرشهر 19520 3669 منطقه 3 دختر 5941
آذرشهر 22043 4269 منطقه 3 پسر 6087
تبریز 23280 4580 منطقه 3 دختر 5626
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 23791 5966 منطقه 1 دختر 5796
اردبیل 5774 2425 منطقه 2 پسر 6017
اردبیل 12571 5214 منطقه 2 دختر 5847
مرند 15184 6267 منطقه 2 پسر 5848
اردبیل 16867 6901 منطقه 2 دختر 6037
اردبیل 17095 7004 منطقه 2 پسر 5891
ارومیه 20910 8480 منطقه 2 پسر 5911
اردبیل 21206 8593 منطقه 2 دختر 5791
اردبیل 23831 9585 منطقه 2 دختر 6083
اردبیل 24487 9846 منطقه 2 پسر 5843
اردبیل 26244 10538 منطقه 2 دختر 5783
اردبیل 26710 10741 منطقه 2 دختر 5356
اردبیل 30367 12157 منطقه 2 دختر 5869
گرمی 13809 2388 منطقه 3 پسر 5876
گرمی 18865 3507 منطقه 3 دختر 6430
اردبیل 21005 4027 منطقه 3 پسر 5828
شهرک سهند 22525 4389 منطقه 3 پسر 7502
مشکین شهر 25473 5085 منطقه 3 پسر 5574
پارس‌آباد مغان 26178 5257 منطقه 3 پسر 5604
مشکین شهر 26632 5343 منطقه 3 پسر 5539
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان سال 96
شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
خرم آباد 14401 5978 منطقه 2 پسر 6429
سنندج 16990 6954 منطقه 2 پسر 5781
خرم آباد 17711 7255 منطقه 2 پسر 6731
خرم آباد 19172 7810 منطقه 2 دختر 5824
خرم آباد 19228 7831 منطقه 2 دختر 6450
خرم آباد 19479 7915 منطقه 2 پسر 6069
خرم آباد 19611 7969 منطقه 2 دختر 5909
خرم آباد 21120 8562 منطقه 2 پسر 6451
کرمانشاه 24172 9722 منطقه 2 دختر 5403
خرم آباد 24510 9857 منطقه 2 دختر 5192
ملایر 27270 10964 منطقه 2 دختر 5829
خرم آباد 28242 11356 منطقه 2 پسر 6211
کرمانشاه 28853 11582 منطقه 2 پسر 5490
خرم آباد 33239 13347 منطقه 2 دختر 5327
کوهدشت 5736 847 منطقه 3 پسر 6599
الشتر 15763 2831 منطقه 3 پسر 5961
دورود 21503 4141 منطقه 3 دختر 5610
دورود 23353 4601 منطقه 3 پسر 5998
الشتر 24099 4764 منطقه 3 پسر 5981
نورآباد 25390 5062 منطقه 3 دختر 5503
دورود 26027 5223 منطقه 3 دختر 5874
دورود 26351 5294 منطقه 3 دختر 5667
الشتر 29214 5958 منطقه 3 دختر 5340
الشتر 29412 6003 منطقه 3 دختر 5962
کوهدشت 29681 6081 منطقه 3 پسر 5450
کوهدشت 31202 6458 منطقه 3 دختر 5381
کوهدشت 33030 6893 منطقه 3 دختر 5699
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
فلاورجان 10234 2769 منطقه 1 پسر 6353
اصفهان 11900 3168 منطقه 1 دختر 5508
اصفهان 13516 3548 منطقه 1 دختر 6324
اصفهان 17906 4640 منطقه 1 دختر 5669
اصفهان 19064 4897 منطقه 1 دختر 5590
بناب 4583 1939 منطقه 2 دختر 6228
نائین 6774 2829 منطقه 2 پسر 5585
هفشجان 9747 4047 منطقه 2 دختر 6215
اردکان 10371 4318 منطقه 2 پسر 6050
نجف آباد 12741 5297 منطقه 2 پسر 5976
گلپایگان 13447 5584 منطقه 2 پسر 6095
لنگرود 13768 5714 منطقه 2 دختر 6454
ایذه 15296 6317 منطقه 2 دختر 5995
خمینی شهر 15704 6481 منطقه 2 دختر 5481
فرخ شهر 16256 6677 منطقه 2 دختر 6252
زرین شهر 16401 6739 منطقه 2 پسر 5945
زرین شهر 16401 6739 منطقه 2 پسر 5988
شاهین شهر 16456 6760 منطقه 2 دختر 5791
کاشان 16485 6770 منطقه 2 دختر 6003
زرین شهر 16485 6770 منطقه 2 دختر 5650
نائین 17281 7084 منطقه 2 دختر 6092
نجف آباد 17776 7273 منطقه 2 دختر 5797
نجف آباد 17836 7292 منطقه 2 دختر 5688
کاشان 18181 7422 منطقه 2 دختر 5795
نجف آباد 21503 8700 منطقه 2 پسر 5748
تهران 34893 13989 منطقه 2 پسر 5132
قروه 7271 1150 منطقه 3 پسر 5986
سمیرم 11777 1979 منطقه 3 دختر 5564
آبدانان 12480 2113 منطقه 3 پسر 6354
پلدختر 12656 2155 منطقه 3 پسر 6682
لردگان 13202 2262 منطقه 3 پسر 5683
تیران 13430 2311 منطقه 3 دختر 5740
کوهدشت 13615 2342 منطقه 3 دختر 6578
ارکوازملکشاهی 14456 2522 منطقه 3 دختر 6196
گچساران 15594 2796 منطقه 3 پسر 6568
تیران 15972 2879 منطقه 3 پسر 5587
دهدشت 16424 2983 منطقه 3 پسر 6315
فریدونشهر 18687 3470 منطقه 3 پسر 5565
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 5542 1593 منطقه 1 پسر 6471
تهران 7038 1971 منطقه 1 پسر 6110
تهران 9931 2701 منطقه 1 پسر 6282
شیراز 10618 2870 منطقه 1 پسر 6596
تهران 11189 2998 منطقه 1 پسر 6304
تهران 11209 3005 منطقه 1 دختر 6504
تهران 11730 3129 منطقه 1 پسر 6232
تهران 11730 3129 منطقه 1 دختر 6075
تهران 12672 3355 منطقه 1 دختر 6111
تهران 12850 3392 منطقه 1 دختر 5935
تهران 14094 3678 منطقه 1 پسر 5742
تهران 15725 4069 منطقه 1 پسر 5690
تهران 16102 4169 منطقه 1 پسر 5972
تهران 19064 4897 منطقه 1 پسر 5706
تهران 20480 5225 منطقه 1 پسر 5238
اهواز 20625 5257 منطقه 1 پسر 5809
گناباد 3979 1673 منطقه 2 پسر 6033
کرمانشاه 4135 1747 منطقه 2 پسر 6554
کرج 6335 2650 منطقه 2 دختر 6182
گرگان 6677 2795 منطقه 2 پسر 6905
شهریار 7136 2972 منطقه 2 پسر 5974
قائم شهر 7166 2988 منطقه 2 پسر 6551
ورامین 7655 3184 منطقه 2 دختر 6447
خرم آباد 9287 3848 منطقه 2 دختر 6287
قزوین 9287 3848 منطقه 2 دختر 6363
شهرری 9747 4047 منطقه 2 پسر 6260
نوشهر 10036 4166 منطقه 2 پسر 6451
شهرکرد 10405 4332 منطقه 2 دختر 6150
کرج 10472 4358 منطقه 2 پسر 6429
کرج 10638 4416 منطقه 2 دختر 6208
فلاورجان 10870 4520 منطقه 2 دختر 6273
کرج 10898 4534 منطقه 2 پسر 5956
ساری 10968 4560 منطقه 2 پسر 6649
سنندج 10985 4568 منطقه 2 پسر 6453
گرگان 11082 4610 منطقه 2 پسر 6150
کرج 11136 4634 منطقه 2 پسر 6180
کرمانشاه 11496 4788 منطقه 2 دختر 5835
کرج 11523 4804 منطقه 2 دختر 5750
کرج 11538 4813 منطقه 2 دختر 6218
قائم شهر 11538 4813 منطقه 2 دختر 6323
سنندج 11633 4852 منطقه 2 دختر 5928
کرج 11968 4990 منطقه 2 دختر 6150
ابهر 12135 5057 منطقه 2 پسر 5768
کرمانشاه 12288 5115 منطقه 2 پسر 5910
کاشان 12819 5324 منطقه 2 پسر 5686
بوئین میاندشت 13075 5429 منطقه 2 پسر 5552
اسلام‌شهر 13372 5553 منطقه 2 دختر 6026
کرج 15019 6210 منطقه 2 دختر 5942
لاهیجان 16320 6704 منطقه 2 دختر 6460
همدان 16829 6889 منطقه 2 دختر 6157
همدان 17351 7108 منطقه 2 پسر 6183
ماهان 17382 7124 منطقه 2 دختر 5486
اسلام‌شهر 19088 7770 منطقه 2 پسر 6068
کرج 22599 9132 منطقه 2 پسر 5502
هرسین 5565 816 منطقه 3 پسر 6497
اسدآباد 8004 1289 منطقه 3 پسر 6595
بانه 9256 1512 منطقه 3 پسر 6426
شهریار 9922 1616 منطقه 3 دختر 6555
تهران 10618 1759 منطقه 3 پسر 6234
تربت جام 10638 1765 منطقه 3 دختر 6190
شیروان 11862 1999 منطقه 3 پسر 6512
ملارد 12480 2113 منطقه 3 پسر 5906
تهران 14710 2582 منطقه 3 دختر 6040
شهر قدس 15321 2727 منطقه 3 پسر 5892
ملارد 17333 3162 منطقه 3 پسر 5896
مریوان 18118 3334 منطقه 3 پسر 6176
شهر قدس 23045 4516 منطقه 3 دختر 5665
رباط کریم 24401 4833 منطقه 3 پسر 5532
ورامین 27465 5553 منطقه 3 پسر 5547
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ساوه سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ساوه

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
دهگلان 19870 3742 منطقه 3 پسر 5925
ملارد 43831 9818 منطقه 3 دختر 5150
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 23240 5824 منطقه 1 دختر 5601
مشهد 23810 5970 منطقه 1 پسر 5751
مشهد 24333 6098 منطقه 1 دختر 5791
سبزوار 20320 8250 منطقه 2 دختر 5847
گناباد 22223 8983 منطقه 2 دختر 6027
بیرجند 22336 9029 منطقه 2 دختر 6186
بیرجند 24904 10007 منطقه 2 پسر 5770
تربت حیدریه 27906 11212 منطقه 2 پسر 5583
تربت جام 20625 3932 منطقه 3 دختر 6036
چناران 20672 3941 منطقه 3 دختر 5726
قائن 24714 4911 منطقه 3 دختر 5633
فردوس 25851 5180 منطقه 3 دختر 5635
فردوس 26775 5363 منطقه 3 دختر 5645
تایباد 26800 5374 منطقه 3 پسر 4792
تایباد 27107 5462 منطقه 3 پسر 5638
قائن 27566 5572 منطقه 3 دختر 5738
سربیشه 27978 5671 منطقه 3 پسر 5236
فردوس 41607 9191 منطقه 3 دختر 5089
زیرکوه 229687 73823 منطقه 3 دختر 4319
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مراغه سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مراغه

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 20961 5327 منطقه 1 دختر 5599
تبریز 23280 5835 منطقه 1 دختر 5577
تبریز 23280 5835 منطقه 1 دختر 5750
همدان 28481 7016 منطقه 1 پسر 5666
تبریز 29169 7184 منطقه 1 پسر 5743
تبریز 36884 8865 منطقه 1 پسر 5602
بناب 21822 8823 منطقه 2 دختر 5584
میانه 23641 9508 منطقه 2 دختر 5523
جلفا 26463 10620 منطقه 2 دختر 5764
سنندج 28374 11405 منطقه 2 پسر 5512
مراغه 29681 11911 منطقه 2 پسر 5818
ارومیه 43375 17157 منطقه 2 پسر 5626
سنندج 46531 18373 منطقه 2 پسر 5618
خوی 86526 33725 منطقه 2 دختر 4853
آذرشهر 24143 4774 منطقه 3 پسر 5292
میاندوآب 27004 5430 منطقه 3 پسر 5324
شبستر 29656 6074 منطقه 3 دختر 5401
هشترود 31787 6586 منطقه 3 دختر 5741
اسکو 33700 7067 منطقه 3 پسر 5926
آذرشهر 41903 9275 منطقه 3 دختر 5413
بوکان 46613 10586 منطقه 3 پسر 5603
عجب شیر 46730 10620 منطقه 3 دختر 5158
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
بیرجند 30779 12336 منطقه 2 پسر 5928
زاهدان 46531 18373 منطقه 2 پسر 5270
زابل 21503 4141 منطقه 3 پسر 5677
زابل 28772 5865 منطقه 3 پسر 5479
زابل 43677 9776 منطقه 3 دختر 4957
سراوان 45387 10253 منطقه 3 پسر 4954
سیب سوران و مهرستان 52187 12180 منطقه 3 پسر 5160
زابل 53266 12487 منطقه 3 پسر 4782
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بهبهان سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اهواز 21870 5554 منطقه 1 دختر 5552
بهبهان 35213 14115 منطقه 2 دختر 5347
یاسوج 32103 6658 منطقه 3 پسر 6306
یاسوج 33897 7117 منطقه 3 پسر 5385
دره شهر 35626 7574 منطقه 3 دختر 5959
یاسوج 37410 8060 منطقه 3 پسر 5506
ایذه 60873 14715 منطقه 3 پسر 5254
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 28066 6921 منطقه 1 دختر 5292
بابل 27542 11070 منطقه 2 دختر 5703
بهشهر 27978 11242 منطقه 2 پسر 5159
کرج 28457 11439 منطقه 2 دختر 5185
جویبار 28634 11499 منطقه 2 دختر 5896
قائم شهر 28909 11607 منطقه 2 دختر 5637
چالوس 29006 11651 منطقه 2 دختر 5198
بهشهر 29064 11675 منطقه 2 دختر 5814
آمل 33456 13427 منطقه 2 پسر 5184
ساری 34155 13695 منطقه 2 پسر 5583
گرگان 34155 13695 منطقه 2 پسر 5429
بابل 60179 23631 منطقه 2 پسر 5053
بندرترکمن 23325 4593 منطقه 3 دختر 5938
تنکابن 32543 6763 منطقه 3 پسر 5303
کلاله 33297 6964 منطقه 3 پسر 5230
کردکوی 33553 7033 منطقه 3 پسر 5222
مریوان 47287 10784 منطقه 3 دختر 5723
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 24172 6061 منطقه 1 دختر 4852
اراک 16922 6922 منطقه 2 دختر 6160
شاهین شهر 22791 9205 منطقه 2 دختر 5177
اراک 24056 9675 منطقه 2 پسر 6463
اراک 24466 9838 منطقه 2 دختر 5783
اراک 25135 10100 منطقه 2 دختر 5455
سنندج 27906 11212 منطقه 2 پسر 5839
اراک 28772 11548 منطقه 2 دختر 5387
اراک 28936 11619 منطقه 2 دختر 5786
اراک 32543 13064 منطقه 2 دختر 5607
الیگودرز 24235 4793 منطقه 3 پسر 5559
کوهدشت 25644 5126 منطقه 3 پسر 5401
اراک 39616 8616 منطقه 3 پسر 5614
مریوان 40210 8789 منطقه 3 پسر 5997
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 17114 4446 منطقه 1 دختر 6144
شیراز 17931 4647 منطقه 1 دختر 5997
شیراز 19262 4940 منطقه 1 دختر 6003
شیراز 20820 5295 منطقه 1 دختر 5918
شیراز 26417 6561 منطقه 1 پسر 5935
شیراز 48912 11313 منطقه 1 پسر 5085
شیراز 16485 6770 منطقه 2 پسر 5987
شیراز 24194 9733 منطقه 2 پسر 5686
استهبان 24427 9824 منطقه 2 پسر 5767
مرودشت 28936 11619 منطقه 2 پسر 5900
خرامه 26393 5303 منطقه 3 دختر 5668
خرم‌بید 28481 5783 منطقه 3 دختر 5589
ارسنجان 36951 7935 منطقه 3 پسر 5725
شیراز 38518 8326 منطقه 3 پسر 5480
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شاهرود 16120 6630 منطقه 2 دختر 5903
نیشابور 20403 8277 منطقه 2 پسر 5636
کاشمر 22402 9055 منطقه 2 پسر 6007
شاهرود 26830 10783 منطقه 2 دختر 5307
نیشابور 29628 11892 منطقه 2 پسر 5628
شاهرود 29790 11953 منطقه 2 دختر 5212
گرگان 29866 11985 منطقه 2 پسر 5710
شاهرود 31410 12598 منطقه 2 دختر 5348
اسلام‌شهر 31508 12635 منطقه 2 دختر 5757
نیشابور 32159 12893 منطقه 2 پسر 5137
سمنان 32543 13064 منطقه 2 دختر 6009
گرمسار 32825 13173 منطقه 2 دختر 5426
سمنان 36307 14499 منطقه 2 دختر 5625
شهریار 36426 14550 منطقه 2 پسر 5142
شاهرود 38885 15471 منطقه 2 دختر 5171
شاهرود 40242 15969 منطقه 2 پسر 5750
سمنان 42310 16751 منطقه 2 دختر 5434
دامغان 43412 17170 منطقه 2 پسر 5198
شاهرود 45505 17976 منطقه 2 پسر 5282
شاهرود 47755 18828 منطقه 2 پسر 5303
شاهرود 51423 20247 منطقه 2 پسر 4957
گرمسار 63018 24733 منطقه 2 پسر 5365
علی آبادکتول 25821 5169 منطقه 3 دختر 5894
اسفراین 29944 6140 منطقه 3 پسر 5792
سمنان 82148 21113 منطقه 3 دختر 4707
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خوی سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خوی

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 26977 6686 منطقه 1 دختر 5248
تبریز 28395 6998 منطقه 1 دختر 5317
خوی 22882 9245 منطقه 2 دختر 5833
ارومیه 25007 10047 منطقه 2 دختر 5699
خوی 26104 10477 منطقه 2 پسر 5205
خوی 26178 10513 منطقه 2 پسر 5365
ارومیه 26882 10803 منطقه 2 پسر 5359
مرند 27270 10964 منطقه 2 دختر 5356
خوی 28189 11339 منطقه 2 دختر 5495
مرند 32747 13142 منطقه 2 پسر 5426
خوی 32773 13152 منطقه 2 پسر 5590
جلفا 33208 13334 منطقه 2 پسر 5873
پیرانشهر 22105 4291 منطقه 3 پسر 5886
شوط 22644 4421 منطقه 3 پسر 5810
پیرانشهر 34336 7228 منطقه 3 پسر 5626
ارومیه 34463 7260 منطقه 3 دختر 5444
تکاب 34995 7402 منطقه 3 دختر 5618
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
سنندج 12423 5166 منطقه 2 پسر 6317
بندرعباس 14441 5996 منطقه 2 پسر 5969
ساری 14483 6008 منطقه 2 پسر 5763
کرج 15101 6240 منطقه 2 پسر 6054
خرم آباد 17711 7255 منطقه 2 دختر 5849
کرج 18418 7514 منطقه 2 دختر 5563
کرج 18502 7548 منطقه 2 دختر 5756
ورامین 18537 7561 منطقه 2 پسر 5978
کرج 20672 8386 منطقه 2 دختر 5550
کرج 21095 8549 منطقه 2 دختر 5730
کرج 23118 9328 منطقه 2 دختر 5744
اسلام‌شهر 29292 11759 منطقه 2 پسر 5779
شهرری 29292 11759 منطقه 2 پسر 5682
کرج 32543 13064 منطقه 2 پسر 5116
نظرآباد 27349 5526 منطقه 3 دختر 5569
شهر قدس 28506 5790 منطقه 3 پسر 5594
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 28325 6985 منطقه 1 دختر 5663
مشهد 28605 7043 منطقه 1 دختر 4770
مشهد 33645 8156 منطقه 1 پسر 5341
مشهد 35831 8640 منطقه 1 پسر 5448
سبزوار 12306 5122 منطقه 2 پسر 6377
سبزوار 12335 5133 منطقه 2 پسر 5708
سبزوار 14601 6058 منطقه 2 دختر 6087
سبزوار 16456 6760 منطقه 2 دختر 5686
سبزوار 17402 7129 منطقه 2 دختر 6041
سبزوار 18353 7489 منطقه 2 دختر 5631
سبزوار 18719 7631 منطقه 2 پسر 6437
کاشمر 21120 8562 منطقه 2 پسر 6831
سبزوار 22763 9197 منطقه 2 دختر 5983
سبزوار 25821 10366 منطقه 2 پسر 5881
سبزوار 27375 10998 منطقه 2 پسر 5457
نیشابور 34061 13654 منطقه 2 پسر 5244
شیروان 18537 3428 منطقه 3 پسر 5836
جغتای 22223 4321 منطقه 3 دختر 5444
جغتای 24600 4886 منطقه 3 دختر 5376
سردشت 25446 5078 منطقه 3 پسر 5520
اسفراین 27542 5566 منطقه 3 دختر 5737
شیروان 27823 5641 منطقه 3 پسر 5917
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 19520 5001 منطقه 1 دختر 5684
تهران 20420 5210 منطقه 1 دختر 4830
تهران 22202 5620 منطقه 1 دختر 5219
تهران 25185 6279 منطقه 1 دختر 5068
قم 27789 6860 منطقه 1 پسر 5241
قم 11758 4905 منطقه 2 پسر 6220
قم 12510 5194 منطقه 2 پسر 5730
قم 15917 6558 منطقه 2 پسر 6085
قم 16946 6933 منطقه 2 پسر 6046
تهرانسر 17953 7341 منطقه 2 دختر 5830
قم 18398 7505 منطقه 2 دختر 5678
قم 21095 8549 منطقه 2 دختر 5916
قم 21120 8562 منطقه 2 دختر 5599
قم 22084 8926 منطقه 2 دختر 5895
قم 22467 9083 منطقه 2 پسر 5739
قم 23772 9567 منطقه 2 دختر 5822
قم 23965 9637 منطقه 2 پسر 5977
کاشان 24534 9866 منطقه 2 دختر 5958
اردستان 24662 9917 منطقه 2 پسر 5842
امیرکلا 25418 10219 منطقه 2 پسر 5964
قم 25900 10400 منطقه 2 پسر 5401
قم 27270 10964 منطقه 2 پسر 5495
قم 27689 11122 منطقه 2 پسر 5132
بروجرد 28425 11427 منطقه 2 پسر 5612
قم 29035 11664 منطقه 2 دختر 6178
قم 29681 11911 منطقه 2 دختر 5286
قم 29681 11911 منطقه 2 دختر 5572
قم 30334 12147 منطقه 2 دختر 5911
کرج 39908 15845 منطقه 2 دختر 5375
میبد 40139 15928 منطقه 2 دختر 4831
قم 40684 16142 منطقه 2 دختر 5752
کوهدشت 14654 2564 منطقه 3 پسر 5847
یاسوج 19520 3669 منطقه 3 پسر 5877
ازنا 42624 9462 منطقه 3 پسر 5399
تاکستان 49125 11317 منطقه 3 پسر 5229
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
کرمانشاه 13615 5654 منطقه 2 دختر 5703
کرمانشاه 14744 6100 منطقه 2 پسر 5846
کرمانشاه 14744 6100 منطقه 2 دختر 5684
کرمانشاه 16155 6639 منطقه 2 پسر 6348
کرمانشاه 16380 6729 منطقه 2 دختر 5743
کرمانشاه 18148 7411 منطقه 2 دختر 6081
کرمانشاه 18376 7496 منطقه 2 پسر 5978
کرمانشاه 19453 7904 منطقه 2 دختر 6256
کرمانشاه 20111 8173 منطقه 2 پسر 6315
کرمانشاه 20111 8173 منطقه 2 پسر 5691
کرمانشاه 20129 8180 منطقه 2 پسر 5597
کرمانشاه 21056 8534 منطقه 2 پسر 5290
کرمانشاه 22998 9287 منطقه 2 دختر 6157
سنندج 24579 9879 منطقه 2 دختر 5762
کرمانشاه 37476 14934 منطقه 2 دختر 5642
کرمانشاه 38485 15335 منطقه 2 دختر 6182
کرمانشاه 40058 15903 منطقه 2 دختر 5138
کرمانشاه 42239 16724 منطقه 2 دختر 5430
کرمانشاه 42777 16931 منطقه 2 دختر 5346
ارومیه 43156 17079 منطقه 2 پسر 5441
سرپل ذهاب 11584 1945 منطقه 3 پسر 6116
کرمانشاه 13768 2380 منطقه 3 پسر 5889
کرمانشاه 13943 2416 منطقه 3 دختر 5958
سرپل ذهاب 15682 2814 منطقه 3 دختر 5931
اسلام آبادغرب 15917 2870 منطقه 3 دختر 5902
کامیاران 17133 3118 منطقه 3 پسر 5801
جوانرود 17655 3227 منطقه 3 پسر 6247
روانسر 17836 3270 منطقه 3 دختر 6118
جوانرود 18148 3347 منطقه 3 پسر 5887
کرمانشاه 18987 3536 منطقه 3 دختر 5926
سرابله 19228 3590 منطقه 3 پسر 6289
اسلام آبادغرب 20298 3856 منطقه 3 پسر 6084
نورآباد 21893 4228 منطقه 3 دختر 5852
مریوان 41945 9289 منطقه 3 دختر 5881
روانسر 42239 9363 منطقه 3 دختر 5463
جوانرود 149337 43717 منطقه 3 دختر 4541
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
زاهدان 15446 6380 منطقه 2 پسر 6271
گرگان 18295 7468 منطقه 2 دختر 6451
گرگان 19870 8086 منطقه 2 پسر 5416
شاهرود 21695 8771 منطقه 2 پسر 6316
گرگان 22169 8964 منطقه 2 دختر 5644
گرگان 22402 9055 منطقه 2 پسر 6002
گرگان 23990 9647 منطقه 2 پسر 5523
گرگان 25851 10377 منطقه 2 دختر 5639
گرگان 26950 10833 منطقه 2 دختر 6241
سنندج 27241 10952 منطقه 2 پسر 5597
سنندج 27465 11032 منطقه 2 پسر 6260
تهران 27645 11107 منطقه 2 دختر 5917
سبزوار 27789 11164 منطقه 2 پسر 5736
گرگان 27950 11228 منطقه 2 پسر 5587
گرگان 27978 11242 منطقه 2 پسر 5198
گرگان 28481 11445 منطقه 2 دختر 5457
گرگان 31449 12615 منطقه 2 دختر 5058
گرگان 31636 12686 منطقه 2 پسر 5492
گرگان 31697 12709 منطقه 2 دختر 5456
گرگان 11061 1847 منطقه 3 دختر 5579
گرگان 14710 2582 منطقه 3 دختر 5505
گرگان 16946 3078 منطقه 3 دختر 5778
کلاله 17267 3145 منطقه 3 دختر 5705
گنبد 19243 3595 منطقه 3 دختر 5630
گنبد 20437 3889 منطقه 3 پسر 5731
گنبد 20838 3985 منطقه 3 دختر 5835
زیراب سوادکوه 21987 4252 منطقه 3 دختر 5648
بندرترکمن 22763 4442 منطقه 3 دختر 5516
رامیان 22791 4452 منطقه 3 پسر 5925
بندرترکمن 22998 4507 منطقه 3 دختر 5860
گنبد 23069 4525 منطقه 3 دختر 5330
کردکوی 24449 4846 منطقه 3 پسر 6165
گنبد 25367 5056 منطقه 3 دختر 6277
شیروان 25418 5069 منطقه 3 دختر 5812
گنبد 25770 5155 منطقه 3 دختر 5271
کردکوی 26374 5299 منطقه 3 پسر 5880
پاوه 27296 5504 منطقه 3 پسر 5894
بندرترکمن 27375 5536 منطقه 3 پسر 5404
گنبد 27542 5566 منطقه 3 دختر 5842
آزادشهر 27789 5632 منطقه 3 پسر 6214
کلاله 31449 6514 منطقه 3 پسر 5445
بندرترکمن 31563 6542 منطقه 3 دختر 5510
گرگان 31991 6629 منطقه 3 دختر 5110
علی آبادکتول 32234 6689 منطقه 3 پسر 5793
کردکوی 32653 6798 منطقه 3 دختر 5590
آزادشهر 33175 6931 منطقه 3 دختر 5251
بندرترکمن 34859 7363 منطقه 3 دختر 5381
رامیان 181273 55412 منطقه 3 دختر 4388
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 10985 2960 منطقه 1 دختر 5878
شیراز 21369 5417 منطقه 1 پسر 6141
شیراز 23894 5990 منطقه 1 دختر 5448
شیراز 25418 6334 منطقه 1 دختر 5658
شیراز 25644 6391 منطقه 1 دختر 5547
شیراز 30698 7532 منطقه 1 پسر 6140
آمل 21741 8788 منطقه 2 پسر 5164
مرودشت 22402 9055 منطقه 2 پسر 5870
جهرم 24172 9722 منطقه 2 دختر 4944
نورآباد ممسنی 25007 10047 منطقه 2 پسر 5751
داراب 25060 10067 منطقه 2 دختر 5481
جهرم 26104 10477 منطقه 2 پسر 5913
یاسوج 21005 4027 منطقه 3 پسر 6134
کوار 26491 5320 منطقه 3 دختر 5458
لامرد 28010 5678 منطقه 3 دختر 5881
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
بهمئی 18025 7370 منطقه 2 دختر 6011
کازرون 22316 9021 منطقه 2 پسر 5790
یاسوج 13963 2422 منطقه 3 پسر 5819
بهمئی 15381 2742 منطقه 3 پسر 5878
دهدشت 18966 3530 منطقه 3 پسر 5906
دهدشت 23069 4525 منطقه 3 دختر 5872
گچساران 23093 4534 منطقه 3 دختر 5926
یاسوج 24014 4745 منطقه 3 پسر 4770
دهدشت 24879 4953 منطقه 3 دختر 6043
لنده دوگنبدان 25007 4980 منطقه 3 دختر 5958
یاسوج 25924 5198 منطقه 3 پسر 6176
لنده دوگنبدان 26304 5281 منطقه 3 پسر 5779
لنده دوگنبدان 28481 5783 منطقه 3 دختر 5937
دهدشت 28801 5870 منطقه 3 دختر 5668
یاسوج 32912 6854 منطقه 3 پسر 5411
دهدشت 33000 6885 منطقه 3 دختر 5664
یاسوج 33267 6953 منطقه 3 پسر 5499
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 23189 5811 منطقه 1 پسر 5589
دامغان 13582 5639 منطقه 2 دختر 5934
شهریار 18885 7689 منطقه 2 دختر 5809
سمنان 21695 8771 منطقه 2 پسر 4915
قوچان 22223 8983 منطقه 2 پسر 5790
بروجرد 22336 9029 منطقه 2 دختر 5725
سمنان 22717 9179 منطقه 2 دختر 5535
قائم شهر 23517 9467 منطقه 2 پسر 6150
سمنان 26544 10659 منطقه 2 دختر 5444
اسلام‌شهر 28909 11607 منطقه 2 پسر 5386
سمنان 28936 11619 منطقه 2 دختر 5986
دامغان 29978 12024 منطقه 2 پسر 5327
سمنان 30478 12208 منطقه 2 دختر 4959
سمنان 30503 12223 منطقه 2 دختر 5651
سمنان 33488 13437 منطقه 2 پسر 5455
سمنان 33645 13499 منطقه 2 دختر 5526
سمنان 39199 15570 منطقه 2 پسر 5169
سمنان 39478 15681 منطقه 2 پسر 5250
گرمسار 48013 18927 منطقه 2 دختر 4940
دامغان 51610 20314 منطقه 2 دختر 4957
سمنان 55508 21808 منطقه 2 دختر 5225
دامغان 60459 23744 منطقه 2 دختر 5103
شاهرود 60503 23760 منطقه 2 دختر 5241
سمنان 67217 26310 منطقه 2 پسر 4899
شاهرود 81134 31663 منطقه 2 پسر 4848
سمنان 87188 33953 منطقه 2 پسر 4625
سمنان 88036 34276 منطقه 2 پسر 4476
سمنان 107222 41397 منطقه 2 پسر 4756
دامغان 112163 43303 منطقه 2 پسر 4710
دامغان 117825 45443 منطقه 2 پسر 4703
سمنان 118429 45663 منطقه 2 پسر 4435
نقاب سبزوار 14654 2564 منطقه 3 پسر 5465
گنبد 21550 4154 منطقه 3 پسر 6181
گنبد 23280 4580 منطقه 3 دختر 6099
شهرری 35093 7436 منطقه 3 پسر 5496
سمنان 35599 7567 منطقه 3 پسر 5006
سمنان 83773 21652 منطقه 3 دختر 4767
سمنان 92177 24371 منطقه 3 دختر 4644
شاهرود 111229 30610 منطقه 3 پسر 4928
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
لاهیجان 19520 5001 منطقه 1 دختر 6497
لنگرود 13563 5629 منطقه 2 پسر 5721
لاهیجان 15480 6394 منطقه 2 دختر 6467
لاهیجان 17619 7218 منطقه 2 پسر 5972
سبزوار 18376 7496 منطقه 2 پسر 5587
آمل 18398 7505 منطقه 2 دختر 6057
رشت 19536 7937 منطقه 2 دختر 5878
رشت 20046 8149 منطقه 2 دختر 5935
لاهیجان 20502 8309 منطقه 2 پسر 5798
رشت 20936 8490 منطقه 2 پسر 5719
بندرانزلی 21095 8549 منطقه 2 دختر 5906
رودسر 22265 8998 منطقه 2 دختر 5979
رودسر 22568 9120 منطقه 2 دختر 5990
اردبیل 23069 9312 منطقه 2 دختر 5844
رشت 25595 10282 منطقه 2 پسر 5289
رشت 30044 12046 منطقه 2 دختر 5849
رشت 30255 12117 منطقه 2 پسر 5555
رشت 31664 12697 منطقه 2 پسر 5604
رشت 37442 14919 منطقه 2 دختر 5788
نیشابور 39339 15633 منطقه 2 دختر 5131
رشت 39616 15743 منطقه 2 دختر 5372
رشت 41129 16320 منطقه 2 دختر 5216
جوانرود 18295 3377 منطقه 3 پسر 5841
اشنویه 19570 3682 منطقه 3 پسر 5942
رضوانشهر 20111 3813 منطقه 3 پسر 5309
مشکین شهر 21893 4228 منطقه 3 پسر 5863
بندرترکمن 22402 4365 منطقه 3 پسر 5734
ساری 25345 5049 منطقه 3 دختر 5222
رشت 28693 5842 منطقه 3 دختر 5418
رضوانشهر 35728 7610 منطقه 3 پسر 5969
رودبارمنجیل 40242 8800 منطقه 3 پسر 5477
بانه 42310 9387 منطقه 3 پسر 5449
چناران 45648 10322 منطقه 3 پسر 5643
رشت 45941 10396 منطقه 3 پسر 5471
رامسر 46982 10687 منطقه 3 پسر 5700
پاوه 48756 11207 منطقه 3 پسر 5296
سردشت 48995 11277 منطقه 3 پسر 4922
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 24534 6143 منطقه 1 پسر 5598
شیراز 24641 6169 منطقه 1 دختر 5584
کرمان 13497 5601 منطقه 2 پسر 5741
کرمان 14781 6114 منطقه 2 پسر 5474
کرمان 17550 7188 منطقه 2 دختر 6253
کرمان 17550 7188 منطقه 2 دختر 5645
اسلام‌شهر 19415 7891 منطقه 2 دختر 5784
سیرجان 19773 8046 منطقه 2 دختر 5666
مرودشت 20274 8230 منطقه 2 دختر 5582
کرمان 22505 9099 منطقه 2 دختر 5913
سیرجان 23377 9417 منطقه 2 دختر 6123
یزد 24035 9667 منطقه 2 دختر 6070
سیرجان 24118 9698 منطقه 2 دختر 6050
کرمان 30454 12194 منطقه 2 پسر 5413
کرمان 32234 12924 منطقه 2 پسر 5629
جیرفت 18085 3326 منطقه 3 دختر 6006
زرند 19536 3675 منطقه 3 دختر 6297
شهربابک 25792 5161 منطقه 3 پسر 5358
بم 28135 5703 منطقه 3 پسر 5978
بافت 29292 5974 منطقه 3 پسر 5326
جیرفت 29489 6021 منطقه 3 پسر 5349
پاوه 29814 6110 منطقه 3 پسر 5792
کرمان 30856 6374 منطقه 3 دختر 5453
بافت 30917 6388 منطقه 3 دختر 5180
شهربابک 31613 6553 منطقه 3 دختر 5453
بم 35695 7599 منطقه 3 پسر 5571
جیرفت 39908 8702 منطقه 3 پسر 5197
کوهبنان 40684 8918 منطقه 3 پسر 5358
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 21346 5413 منطقه 1 دختر 5826
تهران 30757 7546 منطقه 1 دختر 6019
تهران 33030 8035 منطقه 1 دختر 4444
قزوین 13280 5511 منطقه 2 دختر 6236
قزوین 15594 6438 منطقه 2 دختر 6217
قزوین 17457 7150 منطقه 2 پسر 6173
قزوین 19190 7816 منطقه 2 دختر 6209
قم 19453 7904 منطقه 2 دختر 5535
قزوین 20672 8386 منطقه 2 دختر 5848
قزوین 21763 8799 منطقه 2 دختر 6039
کرج 21870 8843 منطقه 2 پسر 5676
قزوین 25621 10294 منطقه 2 پسر 6067
کرج 26924 10822 منطقه 2 دختر 5827
الوند 28853 11582 منطقه 2 پسر 5637
اردبیل 29292 11759 منطقه 2 دختر 5353
خوی 33267 13357 منطقه 2 دختر 5347
قزوین 35152 14091 منطقه 2 دختر 5794
هشتگرد 15381 2742 منطقه 3 پسر 6225
الوند 17133 3118 منطقه 3 دختر 6038
رودبارمنجیل 17423 3175 منطقه 3 دختر 5592
بوئین زهرا 20000 3784 منطقه 3 دختر 5852
آبدانان 21142 4059 منطقه 3 پسر 5964
الوند 23396 4610 منطقه 3 پسر 5475
تاکستان 23990 4740 منطقه 3 دختر 5882
تکاب 25714 5138 منطقه 3 پسر 5611
اهر 26393 5303 منطقه 3 پسر 5931
سقز 26977 5422 منطقه 3 پسر 5696
آبیک 29839 6116 منطقه 3 پسر 5627
محمدیه 30044 6168 منطقه 3 دختر 5808
نقده 43753 9797 منطقه 3 دختر 5415
تهران 46818 10643 منطقه 3 دختر 4990
اسلام آبادغرب 48013 11000 منطقه 3 پسر 5445
پاوه 48013 11000 منطقه 3 دختر 5520
محمدیه 48950 11262 منطقه 3 دختر 4719
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
آمل 13130 5453 منطقه 2 پسر 6046
گرگان 14954 6183 منطقه 2 دختر 5852
آمل 15167 6262 منطقه 2 پسر 5889
بابلسر 15258 6297 منطقه 2 دختر 6069
آمل 15276 6307 منطقه 2 پسر 5922
قائم شهر 15725 6489 منطقه 2 پسر 5498
بابل 16235 6668 منطقه 2 پسر 5804
آمل 16628 6824 منطقه 2 دختر 6008
بابل 16849 6894 منطقه 2 دختر 5644
آمل 16905 6915 منطقه 2 دختر 5970
آمل 18277 7459 منطقه 2 دختر 6142
آمل 18553 7568 منطقه 2 پسر 5537
گرگان 18848 7676 منطقه 2 پسر 5679
آمل 19037 7751 منطقه 2 پسر 6127
قائم شهر 19243 7836 منطقه 2 دختر 5904
آمل 19705 8013 منطقه 2 پسر 5888
تربت حیدریه 19822 8067 منطقه 2 پسر 5647
آمل 20071 8158 منطقه 2 پسر 5766
قائم شهر 20199 8207 منطقه 2 پسر 5277
بابل 20540 8327 منطقه 2 دختر 5901
فریدون کنار 21503 8700 منطقه 2 دختر 6469
قائم شهر 21573 8726 منطقه 2 دختر 5294
چمستان 27241 10952 منطقه 2 دختر 5677
آمل 45186 17832 منطقه 2 پسر 5484
گنبد 15897 2865 منطقه 3 پسر 5533
گنبد 17151 3123 منطقه 3 دختر 5605
گالیکش 19262 3600 منطقه 3 دختر 5865
بهنمیر 24056 4757 منطقه 3 پسر 5770
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تربت جام سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تربت جام

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 30367 7470 منطقه 1 پسر 5123
تربت حیدریه 36523 14584 منطقه 2 دختر 5109
نیشابور 36826 14699 منطقه 2 دختر 5593
گرگان 11045 1843 منطقه 3 دختر 6388
تربت جام 28293 5736 منطقه 3 دختر 5292
بندرترکمن 34668 7320 منطقه 3 دختر 5775
تربت جام 38389 8290 منطقه 3 پسر 5344
رومشکان 40210 8789 منطقه 3 پسر 5405
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 9593 2617 منطقه 1 دختر 6043
تهران 12382 3290 منطقه 1 دختر 5988
تهران 12722 3364 منطقه 1 دختر 6255
شیراز 12837 3388 منطقه 1 دختر 5835
تهرانسر 14220 3710 منطقه 1 دختر 5913
تهران 15101 3930 منطقه 1 پسر 6223
تهران 15131 3939 منطقه 1 دختر 5202
تهران 15296 3986 منطقه 1 دختر 6025
تهران 15578 4035 منطقه 1 دختر 5842
تهران 15613 4045 منطقه 1 دختر 5800
تهران 16003 4147 منطقه 1 دختر 6200
تهران 16456 4254 منطقه 1 دختر 5888
تهران 17281 4481 منطقه 1 پسر 5795
تهران 17675 4580 منطقه 1 پسر 5697
تهران 18236 4716 منطقه 1 دختر 5881
تهران 18487 4774 منطقه 1 دختر 5771
تهران 18518 4782 منطقه 1 دختر 6285
پردیس 20071 5117 منطقه 1 پسر 5583
تهران 21951 5570 منطقه 1 پسر 6155
تهران 22223 5623 منطقه 1 پسر 7101
تهران 25974 6458 منطقه 1 پسر 6197
بابل 7788 3240 منطقه 2 پسر 6600
همدان 8157 3387 منطقه 2 پسر 6661
نهاوند 8386 3481 منطقه 2 پسر 6565
بناب 9105 3775 منطقه 2 پسر 5951
قوچان 9144 3788 منطقه 2 پسر 5835
ملارد 9239 3829 منطقه 2 دختر 6302
خوی 9481 3936 منطقه 2 پسر 6598
رشت 9818 4085 منطقه 2 دختر 6713
خمین 10003 4153 منطقه 2 پسر 6149
قم 10145 4214 منطقه 2 پسر 6025
قم 10294 4286 منطقه 2 پسر 5877
خرم آباد 10606 4407 منطقه 2 دختر 6473
چالوس 10606 4407 منطقه 2 دختر 6327
ساری 10758 4461 منطقه 2 دختر 6239
قم 10772 4470 منطقه 2 دختر 6237
سنندج 11128 4628 منطقه 2 پسر 6280
سنندج 11329 4724 منطقه 2 پسر 6051
سنندج 11600 4837 منطقه 2 پسر 6126
لنگرود 11968 4990 منطقه 2 پسر 6145
بابل 12409 5160 منطقه 2 پسر 5654
دیواندره 12494 5189 منطقه 2 دختر 6018
اردستان 12819 5324 منطقه 2 دختر 6287
کرمانشاه 13497 5601 منطقه 2 دختر 6116
کرج 16043 6606 منطقه 2 دختر 6371
ورامین 17637 7226 منطقه 2 دختر 6046
کرج 18353 7489 منطقه 2 دختر 6164
کرج 18438 7524 منطقه 2 پسر 5791
اسلام‌شهر 25296 10169 منطقه 2 پسر 5639
تهرانسر 25543 10264 منطقه 2 پسر 5242
اسلام‌شهر 26977 10844 منطقه 2 پسر 5477
سلماس 8494 1381 منطقه 3 پسر 6096
دهدشت 9042 1475 منطقه 3 پسر 6080
مریوان 9379 1529 منطقه 3 پسر 6786
سقز 11243 1883 منطقه 3 پسر 6456
قروه 11880 2004 منطقه 3 پسر 5724
مریوان 11900 2009 منطقه 3 دختر 6097
کلاچای 12455 2107 منطقه 3 دختر 5818
تاکستان 12510 2123 منطقه 3 دختر 6205
کهنوج 13398 2306 منطقه 3 دختر 6101
دره شهر 14401 2512 منطقه 3 پسر 6341
گلستان 14857 2618 منطقه 3 دختر 5479
الیگودرز 15425 2752 منطقه 3 دختر 5824
هشتگرد 19933 3763 منطقه 3 دختر 5430
بن 22105 4291 منطقه 3 پسر 6018
قرچک 23965 4734 منطقه 3 پسر 5706
هشتگرد 25321 5043 منطقه 3 دختر 5246
تهران 25949 5206 منطقه 3 پسر 5056
تربت جام 26209 5265 منطقه 3 پسر 5850
ورامین 30698 6330 منطقه 3 پسر 5395
قرچک 33297 6964 منطقه 3 پسر 5758
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 19190 4925 منطقه 1 دختر 5990
اهواز 12722 5287 منطقه 2 دختر 6655
اهواز 14401 5978 منطقه 2 پسر 6566
دزفول 17402 7129 منطقه 2 دختر 6024
رامهرمز 17637 7226 منطقه 2 دختر 5797
کرج 17881 7312 منطقه 2 پسر 6010
اهواز 18102 7395 منطقه 2 دختر 5822
اهواز 18295 7468 منطقه 2 دختر 5606
اهواز 18537 7561 منطقه 2 دختر 5773
اهواز 22223 8983 منطقه 2 دختر 5775
اهواز 23020 9297 منطقه 2 دختر 5735
اهواز 24235 9751 منطقه 2 پسر 5390
فولاد شهر 24812 9975 منطقه 2 دختر 5412
داراب 25974 10429 منطقه 2 دختر 5733
اهواز 28772 11548 منطقه 2 پسر 6118
اهواز 30779 12336 منطقه 2 دختر 5933
اهواز 34614 13868 منطقه 2 پسر 5445
بهبهان 43190 17094 منطقه 2 دختر 5656
دزفول 43452 17182 منطقه 2 دختر 5454
اهواز 58786 23102 منطقه 2 پسر 5148
دزفول 66267 25961 منطقه 2 پسر 5037
اهواز 68017 26605 منطقه 2 پسر 6100
بهبهان 73304 28608 منطقه 2 پسر 4666
گچساران 8375 1358 منطقه 3 دختر 5696
رامهرمز 8575 1391 منطقه 3 دختر 5814
ایذه 17281 3148 منطقه 3 دختر 6069
دهدشت 17619 3221 منطقه 3 پسر 6030
اهواز 18085 3326 منطقه 3 دختر 6158
آبدانان 18277 3372 منطقه 3 دختر 6260
ایذه 18645 3458 منطقه 3 پسر 5118
جوانرود 19889 3749 منطقه 3 پسر 5731
شوش دانیال 20801 3979 منطقه 3 دختر 5728
دشت آزادگان 21056 4040 منطقه 3 دختر 6172
دورود 23415 4615 منطقه 3 دختر 5415
اهواز 29656 6074 منطقه 3 پسر 5219
ارسنجان 31047 6416 منطقه 3 دختر 5640
امیدیه 32046 6640 منطقه 3 دختر 5268
ایذه 32514 6756 منطقه 3 دختر 5666
ایذه 32747 6819 منطقه 3 دختر 5259
رامهرمز 33297 6964 منطقه 3 پسر 5428
ایذه 33428 6998 منطقه 3 پسر 5702
مسجدسلیمان 33488 7013 منطقه 3 پسر 5696
دزفول 34266 7207 منطقه 3 پسر 5499
نورآباد 41227 9077 منطقه 3 پسر 5447
رامهرمز 43265 9651 منطقه 3 پسر 5438
باغملک 46060 10429 منطقه 3 دختر 5274
ایذه 46818 10643 منطقه 3 دختر 5001
رامهرمز 47968 10987 منطقه 3 پسر 5009
باغملک 48088 11023 منطقه 3 دختر 5335
باغملک 48714 11196 منطقه 3 دختر 4951
رامهرمز 51055 11847 منطقه 3 دختر 5093
شوشتر 51802 12070 منطقه 3 پسر 5175
ایذه 52695 12334 منطقه 3 دختر 4790
رامهرمز 53647 12598 منطقه 3 دختر 5213
مسجدسلیمان 54074 12719 منطقه 3 دختر 5204
رامهرمز 58239 13950 منطقه 3 پسر 5417
امیدیه 61874 15006 منطقه 3 پسر 4919
شوشتر 67217 16622 منطقه 3 پسر 5083
لالی 73796 18600 منطقه 3 پسر 5064
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اسفراین سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اسفراین

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 35289 8506 منطقه 1 دختر 5095
گرگان 35659 14275 منطقه 2 پسر 5462
بجنورد 36339 14516 منطقه 2 دختر 5445
بجنورد 37152 14821 منطقه 2 دختر 5660
سبزوار 42734 16914 منطقه 2 پسر 5492
اسفراین 28634 5827 منطقه 3 دختر 5440
اسفراین 29978 6151 منطقه 3 دختر 5777
گالیکش 34234 7194 منطقه 3 دختر 5362
گرگان 34435 7253 منطقه 3 پسر 4865
اسفراین 34893 7373 منطقه 3 پسر 5121
سمنان 35451 7524 منطقه 3 پسر 5744
گرگان 37587 8103 منطقه 3 پسر 5545
علی آبادکتول 39688 8637 منطقه 3 پسر 5915
اسفراین 41056 9027 منطقه 3 پسر 5270
مشهد 41945 9289 منطقه 3 دختر 5190
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لارستان سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لارستان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
قادراباد 33208 8069 منطقه 1 دختر 5297
شیراز 38330 9195 منطقه 1 پسر 5633
شیراز 43075 10163 منطقه 1 دختر 5345
مرودشت 27490 11044 منطقه 2 دختر 5442
جهرم 28825 11569 منطقه 2 دختر 5383
داراب 33208 13334 منطقه 2 دختر 5104
قیر و کارزین 34155 13695 منطقه 2 پسر 5273
مرودشت 34336 13767 منطقه 2 دختر 5524
جهرم 43873 17337 منطقه 2 دختر 5294
یاسوج 44826 17696 منطقه 2 دختر 5343
مرودشت 46149 18227 منطقه 2 دختر 5529
بانه 36274 7760 منطقه 3 پسر 5239
خرامه 40803 8948 منطقه 3 دختر 5159
خرامه 48669 11184 منطقه 3 دختر 5358
سعادت شهر 54872 12950 منطقه 3 پسر 5690
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 38422 9210 منطقه 1 پسر 5548
اهواز 28958 11630 منطقه 2 دختر 5290
دزفول 30367 12157 منطقه 2 دختر 5737
کازرون 33553 13462 منطقه 2 پسر 5355
اهواز 34094 13668 منطقه 2 دختر 5828
اهواز 34401 13792 منطقه 2 دختر 5534
کازرون 35029 14035 منطقه 2 پسر 5466
اهواز 35484 14218 منطقه 2 پسر 5470
اهواز 35897 14357 منطقه 2 پسر 5226
اهواز 37933 15108 منطقه 2 پسر 5415
اهواز 38360 15275 منطقه 2 دختر 5542
اهواز 40535 16080 منطقه 2 پسر 5897
همدان 48282 19029 منطقه 2 دختر 5185
مسجدسلیمان 25543 5105 منطقه 3 دختر 6195
اندیمشک 26491 5320 منطقه 3 دختر 5525
ازنا 31252 6469 منطقه 3 پسر 5516
سرپل ذهاب 31314 6487 منطقه 3 دختر 5532
رومشکان 33520 7024 منطقه 3 پسر 5350
کوهدشت 34927 7384 منطقه 3 پسر 5786
ایذه 35728 7610 منطقه 3 دختر 5387
مسجدسلیمان 35762 7620 منطقه 3 پسر 5536
ایذه 36339 7773 منطقه 3 پسر 5259
دزفول 40349 8831 منطقه 3 پسر 5512
ایذه 44053 9884 منطقه 3 پسر 5828
باغملک 45978 10405 منطقه 3 پسر 5412
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زابل سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زابل

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 65485 14527 منطقه 1 دختر 4793
زاهدان 39688 15771 منطقه 2 پسر 5232
زابل 24855 4944 منطقه 3 پسر 4823
گرگان 30917 6388 منطقه 3 دختر 5370
کلاله 37476 8073 منطقه 3 پسر 5138
سربیشه 38068 8212 منطقه 3 دختر 4835
زابل 39439 8572 منطقه 3 دختر 5403
رومشکان 44680 10062 منطقه 3 پسر 5567
زابل 48053 11013 منطقه 3 دختر 5394
سرابله 83532 21570 منطقه 3 پسر 5130
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شوشتر سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شوشتر

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 35569 8579 منطقه 1 دختر 5353
اهواز 23118 9328 منطقه 2 دختر 5815
اهواز 32429 13010 منطقه 2 دختر 5577
آمل 32573 13079 منطقه 2 دختر 5305
اهواز 32881 13196 منطقه 2 دختر 5433
دزفول 38556 15360 منطقه 2 دختر 5607
اهواز 51567 20299 منطقه 2 پسر 6658
دزفول 53313 20988 منطقه 2 پسر 5162
جوانرود 32573 6774 منطقه 3 دختر 5399
پاوه 33267 6953 منطقه 3 پسر 5022
دهلران 35569 7563 منطقه 3 پسر 5803
شوشتر 36951 7935 منطقه 3 دختر 5441
لردگان 37259 8011 منطقه 3 پسر 5190
کوهدشت 39478 8581 منطقه 3 پسر 5692
گچساران 39944 8714 منطقه 3 پسر 5599
اندیمشک 44053 9884 منطقه 3 دختر 5275
ارکوازملکشاهی 51463 11975 منطقه 3 دختر 5039
شوش دانیال 51651 12032 منطقه 3 پسر 5291
اهواز 53816 12645 منطقه 3 پسر 5435
اهواز 60089 14482 منطقه 3 پسر 4831
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تربت حیدریه 22623 9140 منطقه 2 دختر 5883
تربت حیدریه 25036 10057 منطقه 2 دختر 5854
تربت حیدریه 27296 10974 منطقه 2 پسر 5344
تربت حیدریه 28425 11427 منطقه 2 دختر 5504
تربت حیدریه 28744 11537 منطقه 2 دختر 5520
تربت حیدریه 28958 11630 منطقه 2 دختر 5309
تربت حیدریه 30103 12066 منطقه 2 دختر 6255
تربت حیدریه 31283 12542 منطقه 2 پسر 5327
تربت حیدریه 32046 12848 منطقه 2 دختر 5503
نیشابور 32325 12963 منطقه 2 دختر 5113
نیشابور 32459 13023 منطقه 2 دختر 5629
کاشمر 33297 13369 منطقه 2 پسر 5465
تربت حیدریه 34435 13805 منطقه 2 پسر 5330
تربت حیدریه 34582 13855 منطقه 2 پسر 5677
تربت حیدریه 34799 13950 منطقه 2 پسر 5804
تربت حیدریه 37259 14853 منطقه 2 پسر 5470
سبزوار 37410 14904 منطقه 2 پسر 5303
سبزوار 38068 15163 منطقه 2 پسر 5378
تربت حیدریه 43831 17325 منطقه 2 دختر 5184
خواف 29580 6050 منطقه 3 پسر 5472
خواف 34094 7163 منطقه 3 پسر 5294
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بهبهان سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اهواز 21870 5554 منطقه 1 دختر 5552
بهبهان 35213 14115 منطقه 2 دختر 5347
یاسوج 32103 6658 منطقه 3 پسر 6306
یاسوج 33897 7117 منطقه 3 پسر 5385
دره شهر 35626 7574 منطقه 3 دختر 5959
یاسوج 37410 8060 منطقه 3 پسر 5506
ایذه 60873 14715 منطقه 3 پسر 5254
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایلام سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایلام

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
کرمانشاه 22998 9287 منطقه 2 پسر 5411
کرمانشاه 23020 9297 منطقه 2 پسر 5707
کرمانشاه 24757 9953 منطقه 2 دختر 5576
دیواندره 25667 10313 منطقه 2 دختر 5517
سنندج 28662 11508 منطقه 2 پسر 5644
سنندج 31047 12444 منطقه 2 پسر 5801
بابل 44417 17533 منطقه 2 پسر 4981
کرمانشاه 46115 18214 منطقه 2 دختر 5642
خرم آباد 46115 18214 منطقه 2 دختر 5074
دیواندره 6959 1091 منطقه 3 پسر 5751
ایلام 12985 2221 منطقه 3 پسر 6111
ارکوازملکشاهی 15987 2881 منطقه 3 پسر 5927
آبدانان 22359 4353 منطقه 3 پسر 5765
آبدانان 25036 4986 منطقه 3 دختر 5428
ارکوازملکشاهی 25473 5085 منطقه 3 پسر 5968
ارکوازملکشاهی 26800 5374 منطقه 3 پسر 5417
جوانرود 26800 5374 منطقه 3 دختر 5539
سرابله 28662 5834 منطقه 3 دختر 5316
دهگلان 28744 5858 منطقه 3 دختر 5891
آبدانان 29736 6093 منطقه 3 پسر 5443
جوانرود 29978 6151 منطقه 3 پسر 5564
اسلام آبادغرب 31508 6528 منطقه 3 دختر 5688
سرابله 32653 6798 منطقه 3 دختر 5421
سرابله 35762 7620 منطقه 3 پسر 5765
مهران 37761 8143 منطقه 3 پسر 5949
ایلام 38764 8395 منطقه 3 دختر 5261
سرابله 42968 9559 منطقه 3 پسر 5365
کرمانشاه 49445 11415 منطقه 3 پسر 5192
بوکان 49519 11441 منطقه 3 پسر 5496
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
کرمان 10870 4520 منطقه 2 دختر 5829
رفسنجان 22381 9046 منطقه 2 دختر 5764
رفسنجان 24333 9789 منطقه 2 دختر 5566
رفسنجان 27241 10952 منطقه 2 دختر 5917
بافت 32773 13152 منطقه 2 پسر 5425
مرودشت 32942 13220 منطقه 2 پسر 5254
آباده 33829 13559 منطقه 2 پسر 5265
کرمان 34234 13732 منطقه 2 پسر 5503
کهنوج 34517 7281 منطقه 3 دختر 5594
جیرفت 35249 7477 منطقه 3 دختر 5676
شهربابک 36002 7688 منطقه 3 دختر 5354
بردسیر 37933 8182 منطقه 3 دختر 5222
لردگان 38267 8263 منطقه 3 پسر 5394
جیرفت 39725 8647 منطقه 3 دختر 5194
شهربابک 42145 9340 منطقه 3 پسر 5874
کرمان 42480 9432 منطقه 3 پسر 4873
جیرفت 45344 10239 منطقه 3 پسر 5649
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سیرجان سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سیرجان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 40349 9607 منطقه 1 پسر 6012
کرمان 10712 4443 منطقه 2 پسر 5703
سیرجان 32263 12936 منطقه 2 دختر 6081
فسا 32825 13173 منطقه 2 دختر 5286
یزد 33645 13499 منطقه 2 دختر 5491
نی ریز 34366 13779 منطقه 2 پسر 5683
سیرجان 38799 15441 منطقه 2 دختر 5343
آران و بیدگل 40173 15939 منطقه 2 پسر 6073
رفسنجان 40976 16255 منطقه 2 پسر 5460
انار 50002 19704 منطقه 2 پسر 5129
جیرفت 37338 8033 منطقه 3 دختر 5504
دهدشت 41545 9174 منطقه 3 پسر 5173
جوانرود 41545 9174 منطقه 3 پسر 5380
جیرفت 43715 9788 منطقه 3 پسر 5160
عنبرآباد 55554 13162 منطقه 3 پسر 5498
انار 61522 14904 منطقه 3 پسر 5127
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 9365 2555 منطقه 1 پسر 5548
همدان 9747 4047 منطقه 2 دختر 6368
همدان 12552 5205 منطقه 2 دختر 6721
بهبهان 16155 6639 منطقه 2 پسر 6252
نهاوند 16829 6889 منطقه 2 پسر 6364
بروجن 16967 6944 منطقه 2 پسر 5703
همدان 17228 7062 منطقه 2 دختر 5632
ملایر 17267 7078 منطقه 2 دختر 5828
همدان 17475 7159 منطقه 2 پسر 5939
همدان 17568 7195 منطقه 2 پسر 5923
همدان 17655 7235 منطقه 2 پسر 6321
همدان 17776 7273 منطقه 2 دختر 5842
نهاوند 17906 7321 منطقه 2 پسر 6118
همدان 17931 7331 منطقه 2 پسر 6202
رزن 18948 7716 منطقه 2 دختر 6065
خرم آباد 19570 7952 منطقه 2 دختر 6089
همدان 20672 8386 منطقه 2 پسر 5738
همدان 21503 8700 منطقه 2 دختر 6117
تویسرکان 21893 8853 منطقه 2 پسر 5784
نهاوند 22043 8911 منطقه 2 دختر 6018
کرج 22223 8983 منطقه 2 پسر 6003
تویسرکان 22689 9165 منطقه 2 پسر 5225
ملایر 22860 9235 منطقه 2 دختر 5632
نهاوند 23020 9297 منطقه 2 پسر 5624
همدان 26658 10716 منطقه 2 دختر 6051
قروه 16003 2885 منطقه 3 پسر 6116
مریوان 16500 2995 منطقه 3 پسر 5731
همدان 17496 3192 منطقه 3 پسر 6241
بوکان 19172 3575 منطقه 3 پسر 6064
کامیاران 19324 3620 منطقه 3 پسر 6198
سقز 20000 3784 منطقه 3 دختر 6330
اسدآباد 20111 3813 منطقه 3 دختر 5664
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 30856 7569 منطقه 1 پسر 5392
کاشان 12819 5324 منطقه 2 پسر 5893
کاشان 14896 6163 منطقه 2 دختر 5780
کاشان 19755 8036 منطقه 2 دختر 5621
شاهین شهر 22467 9083 منطقه 2 دختر 5510
کاشان 23325 9401 منطقه 2 دختر 5575
قم 23726 9549 منطقه 2 دختر 5387
قم 27135 10903 منطقه 2 پسر 5418
آران و بیدگل 27978 11242 منطقه 2 پسر 5330
نجف آباد 28041 11275 منطقه 2 پسر 5177
آران و بیدگل 30950 12401 منطقه 2 پسر 5438
قم 31283 12542 منطقه 2 پسر 5177
کاشان 31449 12615 منطقه 2 پسر 5451
مریوان 25418 5069 منطقه 3 پسر 5581
تیران 27349 5526 منطقه 3 پسر 5819
تیران 29120 5932 منطقه 3 دختر 5135
سمیرم 31252 6469 منطقه 3 دختر 5730
باغ بهادران 36032 7697 منطقه 3 پسر 5129
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مرودشت 20885 5310 منطقه 1 پسر 5962
داران 23701 5942 منطقه 1 دختر 5747
اصفهان 33616 8150 منطقه 1 دختر 5373
یزد 8937 3710 منطقه 2 پسر 6594
یزد 12907 5359 منطقه 2 پسر 6523
میبد 13786 5721 منطقه 2 دختر 5398
یزد 14857 6144 منطقه 2 دختر 5806
نی ریز 15000 6200 منطقه 2 پسر 5886
میبد 15276 6307 منطقه 2 دختر 5437
فرخ شهر 19104 7775 منطقه 2 دختر 5840
اردکان 19848 8077 منطقه 2 دختر 5471
یزد 19956 8116 منطقه 2 دختر 5795
یزد 21247 8605 منطقه 2 دختر 5919
خرم آباد 22665 9155 منطقه 2 دختر 6513
یزد 23302 9394 منطقه 2 پسر 6129
تفت 25714 10332 منطقه 2 پسر 5238
یزد 30204 12098 منطقه 2 پسر 5678
یزد 34694 13903 منطقه 2 دختر 5251
میبد 17711 3242 منطقه 3 پسر 6111
طبس 18788 3488 منطقه 3 پسر 6193
یاسوج 19324 3620 منطقه 3 پسر 6110
مهریز 20274 3849 منطقه 3 پسر 6036
ابرکوه 20984 4021 منطقه 3 پسر 5219
ابرکوه 30727 6338 منطقه 3 دختر 5369
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 16256 4212 منطقه 1 پسر 5940
تبریز 19648 5029 منطقه 1 پسر 5545
ایلخچی 21935 5565 منطقه 1 دختر 5629
تبریز 22105 5597 منطقه 1 دختر 5750
تبریز 23020 5780 منطقه 1 دختر 6004
ارومیه 8886 3690 منطقه 2 پسر 6122
ارومیه 14029 5821 منطقه 2 پسر 4466
ارومیه 14203 5897 منطقه 2 دختر 5900
ارومیه 15082 6230 منطقه 2 دختر 6102
خوی 18102 7395 منطقه 2 دختر 6035
ارومیه 23218 9363 منطقه 2 پسر 5721
ارومیه 23396 9426 منطقه 2 دختر 5678
ارومیه 24035 9667 منطقه 2 دختر 6259
سقز 12802 2183 منطقه 3 پسر 6279
بوکان 14823 2611 منطقه 3 پسر 6092
سردشت 16022 2888 منطقه 3 پسر 5944
سقز 16176 2928 منطقه 3 پسر 6209
پیرانشهر 16235 2940 منطقه 3 پسر 6409
دیواندره 17761 3255 منطقه 3 پسر 5701
بوکان 17814 3265 منطقه 3 پسر 5828
بوکان 18313 3382 منطقه 3 دختر 6148
بوکان 18763 3483 منطقه 3 پسر 5796
ماکو 19933 3763 منطقه 3 دختر 5831
سلماس 21717 4189 منطقه 3 پسر 5654
سردشت 22169 4301 منطقه 3 پسر 6187
سقز 22936 4488 منطقه 3 پسر 5705
مهاباد 23810 4698 منطقه 3 دختر 5863
سردشت 24143 4774 منطقه 3 دختر 5800
اسکو 25060 4991 منطقه 3 دختر 6073
بوکان 25644 5126 منطقه 3 دختر 5560
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مریوان 8399 3488 منطقه 2 پسر 5795
سنندج 10145 4214 منطقه 2 پسر 6339
سنندج 15917 6558 منطقه 2 پسر 6137
سنندج 16424 6750 منطقه 2 پسر 6097
سنندج 17711 7255 منطقه 2 پسر 6158
سنندج 18763 7647 منطقه 2 دختر 5776
سنندج 20459 8296 منطقه 2 دختر 5992
سنندج 20502 8309 منطقه 2 پسر 5649
سنندج 21822 8823 منطقه 2 دختر 5788
سنندج 22283 9007 منطقه 2 پسر 5643
سنندج 23259 9379 منطقه 2 دختر 5611
سنندج 33674 13509 منطقه 2 دختر 5895
سنندج 38723 15414 منطقه 2 دختر 5781
مریوان 9884 1608 منطقه 3 دختر 6255
کامیاران 11862 1999 منطقه 3 دختر 6012
مریوان 12722 2166 منطقه 3 دختر 5806
کامیاران 14001 2432 منطقه 3 دختر 6111
مریوان 14654 2564 منطقه 3 دختر 5954
دهگلان 14857 2618 منطقه 3 دختر 6052
مریوان 14896 2628 منطقه 3 پسر 5966
دیواندره 14954 2645 منطقه 3 پسر 5542
سقز 14970 2651 منطقه 3 پسر 6439
سقز 15897 2865 منطقه 3 پسر 6542
مریوان 16320 2961 منطقه 3 پسر 6033
مریوان 16359 2968 منطقه 3 پسر 5738
کامیاران 16359 2968 منطقه 3 دختر 5661
دیواندره 16867 3061 منطقه 3 پسر 6163
سقز 17151 3123 منطقه 3 دختر 5959
کامیاران 18313 3382 منطقه 3 دختر 5926
دیواندره 18518 3423 منطقه 3 پسر 5995
بانه 20360 3871 منطقه 3 پسر 5946
قروه 21914 4233 منطقه 3 پسر 5899
پاوه 22882 4476 منطقه 3 پسر 5564
مریوان 23517 4640 منطقه 3 پسر 5511
قروه 24357 4820 منطقه 3 دختر 5592
مریوان 24427 4839 منطقه 3 دختر 5538
بوکان 24510 4859 منطقه 3 دختر 5955
مریوان 24534 4866 منطقه 3 دختر 6145
دیواندره 25274 5033 منطقه 3 پسر 5929
تویسرکان 30532 6292 منطقه 3 دختر 5370
مریوان 39164 8499 منطقه 3 دختر 5304
سرپل ذهاب 60825 14700 منطقه 3 دختر 5122
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی نیشابور سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 22148 5607 منطقه 1 پسر 5317
مشهد 24357 6103 منطقه 1 دختر 5945
تهران 30255 7438 منطقه 1 پسر 5697
نیشابور 14936 6178 منطقه 2 دختر 5628
نیشابور 26278 10553 منطقه 2 دختر 5201
نیشابور 26737 10752 منطقه 2 دختر 5324
نیشابور 27906 11212 منطقه 2 پسر 5147
نیشابور 34266 13743 منطقه 2 دختر 5584
نیشابور 15871 2859 منطقه 3 دختر 5708
نیشابور 27594 5581 منطقه 3 پسر 5076
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اردبیل 16812 6885 منطقه 2 پسر 6354
اردبیل 20298 8241 منطقه 2 دختر 5737
زنجان 21030 8524 منطقه 2 دختر 5769
زنجان 21392 8657 منطقه 2 دختر 5695
ابهر 22819 9216 منطقه 2 پسر 5563
مرند 23093 9319 منطقه 2 پسر 5971
زنجان 23415 9431 منطقه 2 پسر 5714
بیجار 14470 2526 منطقه 3 دختر 6019
سقز 18905 3517 منطقه 3 پسر 5975
زنجان 19088 3558 منطقه 3 دختر 5200
سقز 19848 3738 منطقه 3 پسر 5850
خدابنده 20860 3991 منطقه 3 دختر 6174
خدابنده 35213 7467 منطقه 3 پسر 5484
تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 96

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 10545 2848 منطقه 1 پسر 6412
مشهد 11117 2985 منطقه 1 دختر 5691
مشهد 11709 3122 منطقه 1 پسر 5773
مشهد 12395 3294 منطقه 1 دختر 5642
مشهد 12936 3408 منطقه 1 دختر 5707
مشهد 14553 3798 منطقه 1 پسر 5945
کاشمر 10828 4497 منطقه 2 پسر 6155
تربت حیدریه 11538 4813 منطقه 2 پسر 6225
سبزوار 12163 5068 منطقه 2 پسر 5780
نیشابور 12571 5214 منطقه 2 دختر 6416
گناباد 13115 5447 منطقه 2 دختر 5993
کاشمر 14896 6163 منطقه 2 پسر 6184
آق‌قلا 16176 6649 منطقه 2 پسر 6265
سبزوار 17050 6979 منطقه 2 پسر 6507
قوچان 17071 6990 منطقه 2 پسر 6205
سبزوار 17602 7210 منطقه 2 دختر 6219
قوچان 27594 11089 منطقه 2 پسر 5370
گرگان 27734 11140 منطقه 2 دختر 5574
آمل 29550 11864 منطقه 2 پسر 5618
مشهد 6998 1102 منطقه 3 پسر 6329
تربت جام 10571 1747 منطقه 3 پسر 5854
اسفراین 13905 2408 منطقه 3 دختر 6391
بشرویه 15613 2801 منطقه 3 پسر 6175
چناران 16022 2888 منطقه 3 دختر 5670
خواف 16304 2958 منطقه 3 پسر 5904
اسفراین 34234 7194 منطقه 3 پسر 6457

 

مشاهده برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *