رتبه قبولی رشته کار درمانی در دانشگاه های سراسری

رتبه قبولی رشته کار درمانی در دانشگاه های سراسری

رتبه قبولی رشته کار درمانی در دانشگاه های سراسری

 

تراز و رتبه قبولی در رشته کار درمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
آمل 10828 4497 منطقه 2 پسر 6186
کرج 13004 5398 منطقه 2 دختر 6010
بجنورد 13302 5522 منطقه 2 پسر 5953
نیشابور 13582 5639 منطقه 2 پسر 6169
کرمان 19156 7802 منطقه 2 دختر 6031
مشهد 5660 834 منطقه 3 دختر 6026
کلاچای 9462 1543 منطقه 3 دختر 5955
اسلام‌شهر 14693 2574 منطقه 3 پسر 5691

 

تراز و رتبه قبولی در رشته کار درمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 18885 4859 منطقه 1 پسر 5927
تهران 28457 7010 منطقه 1 دختر 5138
اردکان 19705 8013 منطقه 2 دختر 5138
سبزوار 19773 8046 منطقه 2 پسر 6048
کرمان 20838 8453 منطقه 2 دختر 5842
بابل 22623 9140 منطقه 2 دختر 5770
بندرترکمن 24953 4968 منطقه 3 دختر 5640
پیشوا 29265 5968 منطقه 3 دختر 5247
نورآباد 31177 6452 منطقه 3 پسر 5679
ایرانشهر 36166 7733 منطقه 3 دختر 5120

 

تراز و رتبه قبولی در رشته کار درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 21460 5444 منطقه 1 پسر 6028
دزفول 20174 8198 منطقه 2 دختر 5564
دره شهر 23493 4634 منطقه 3 پسر 6352
شیراز 31012 6410 منطقه 3 دختر 5501

 

تراز و رتبه قبولی در رشته کار درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 17012 4424 منطقه 1 دختر 6249
دزفول 16043 6606 منطقه 2 دختر 6038
کازرون 17032 6971 منطقه 2 دختر 5592
دره شهر 22043 4269 منطقه 3 پسر 6126

 

تراز و رتبه قبولی در رشته کار درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 19788 5059 منطقه 1 پسر 5938
آمل 14761 6107 منطقه 2 دختر 6484
تهران 19632 7980 منطقه 2 دختر 6141
گنبد 21142 4059 منطقه 3 پسر 6128
کیاشهر 23069 4525 منطقه 3 دختر 5674

 

تراز و رتبه قبولی در رشته کار درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 10458 2824 منطقه 1 پسر 6213
گرگان 13262 5503 منطقه 2 دختر 5673
کازرون 13682 5682 منطقه 2 پسر 6570
شیراز 15321 6329 منطقه 2 پسر 6165
سبزوار 17439 7144 منطقه 2 پسر 6262
کرمان 25160 10110 منطقه 2 دختر 5478
فراشبند 12423 2100 منطقه 3 دختر 6184
مرودشت 14621 2554 منطقه 3 دختر 6300
دهدشت 16120 2912 منطقه 3 دختر 6182
بندر کنگ و چارک 18148 3347 منطقه 3 پسر 5952

 

تراز و رتبه قبولی در رشته کار درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران 11900 3168 منطقه 1 دختر 6120
مشهد 12098 3218 منطقه 1 پسر 6454
مرودشت 11523 4804 منطقه 2 دختر 6038
مرودشت 12335 5133 منطقه 2 دختر 6443
اردبیل 12571 5214 منطقه 2 پسر 5614
تهران 14094 5851 منطقه 2 پسر 6568
بجستان 15543 2785 منطقه 3 پسر 6453
فومن 15871 2859 منطقه 3 پسر 6329

 

تراز و رتبه قبولی در رشته کار درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 11342 3034 منطقه 1 دختر 6091
کرج 10200 4240 منطقه 2 پسر 6558
قوچان 10883 4527 منطقه 2 پسر 6523
قم 11189 4656 منطقه 2 دختر 5741
نیشابور 11226 4675 منطقه 2 دختر 5855
فرخ شهر 11268 4699 منطقه 2 پسر 6310
اراک 11687 4877 منطقه 2 پسر 6616
بیرجند 11777 4913 منطقه 2 دختر 6290
شهر قدس 11045 1843 منطقه 3 پسر 6225
شهرجدید پرند 12250 2065 منطقه 3 دختر 6251
تاکستان 13412 2308 منطقه 3 پسر 6323

 

تراز و رتبه قبولی در رشته کار درمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 25296 6307 منطقه 1 پسر 6206
تهران 25473 6346 منطقه 1 دختر 5555
سبزوار 22644 9147 منطقه 2 دختر 6364
سیرجان 24118 9698 منطقه 2 پسر 6070
لاهیجان 24641 9908 منطقه 2 پسر 5297
رامسر 24855 9990 منطقه 2 دختر 5978
رشت 25108 10090 منطقه 2 دختر 5744
شهرکرد 25501 10250 منطقه 2 دختر 5873
نظرآباد 22084 4284 منطقه 3 دختر 5739
مهاباد 30255 6227 منطقه 3 دختر 5854

 

تراز و رتبه قبولی در رشته کار درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 23218 5818 منطقه 1 دختر 5962
اهواز 21763 8799 منطقه 2 دختر 5841
اهواز 22043 8911 منطقه 2 دختر 5447
فرخ شهر 22841 9226 منطقه 2 پسر 5304
بابل 23218 9363 منطقه 2 دختر 5627
آمل 23701 9539 منطقه 2 دختر 6312
مهاباد 26977 5422 منطقه 3 دختر 5810
خورموج 28772 5865 منطقه 3 دختر 4456
جیرفت 28936 5892 منطقه 3 دختر 5592
مهاباد 29006 5907 منطقه 3 پسر 6493

 

تراز و رتبه قبولی در رشته کار درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبریز 13321 3501 منطقه 1 دختر 5846
تبریز 14761 3849 منطقه 1 پسر 6954
تبریز 15704 4065 منطقه 1 دختر 5617
کرج 19611 7969 منطقه 2 دختر 5701
تهران 21142 8572 منطقه 2 دختر 6269
کرمانشاه 21632 8750 منطقه 2 پسر 5961
ماکو 8900 1451 منطقه 3 دختر 6188
مهاباد 20697 3948 منطقه 3 دختر 6142
تهران 22187 4306 منطقه 3 دختر 6445
گیلانغرب 28853 5879 منطقه 3 پسر 5734

 

تراز و رتبه قبولی در رشته کار درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 14540 3793 منطقه 1 پسر 6111
کرمان 7386 3078 منطقه 2 دختر 6155
رشت 14954 6183 منطقه 2 پسر 6245
آبدانان 20298 3856 منطقه 3 پسر 6251
سقز 20298 3856 منطقه 3 دختر 5457

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *