رتبه قبولی رشته گفتار درمانی در دانشگاه های سراسری

رتبه قبولی رشته گفتار درمانی در دانشگاه های سراسری

رتبه قبولی رشته گفتار درمانی در دانشگاه های سراسری

 

تراز و رتبه قبولی در رشته گفتار درمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 10618 2870 منطقه 1 دختر 5786
تهران 11758 3139 منطقه 1 دختر 5818
گرگان 12722 5287 منطقه 2 پسر 5562
اهواز 15560 6425 منطقه 2 دختر 5851
خرم آباد 16519 6782 منطقه 2 دختر 6896
سبزوار 25900 10400 منطقه 2 پسر 5539
اهواز 21227 4078 منطقه 3 دختر 5757
پیرانشهر 23415 4615 منطقه 3 پسر 6056
گچساران 26573 5332 منطقه 3 دختر 5523

 

تراز و رتبه قبولی در رشته گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 31127 7626 منطقه 1 دختر 5449
هفشجان 27516 11057 منطقه 2 دختر 5596
قم 31345 12568 منطقه 2 دختر 5450
کاشان 33553 13462 منطقه 2 پسر 5579
داراب 34643 13880 منطقه 2 پسر 5510
پیرانشهر 37059 7960 منطقه 3 دختر 5557
خرامه 38849 8416 منطقه 3 دختر 5272

 

تراز و رتبه قبولی در رشته گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اهواز 21987 8889 منطقه 2 دختر 5952
بهبهان 22084 8926 منطقه 2 دختر 6025
دزفول 25060 10067 منطقه 2 دختر 5241
تهران 30779 12336 منطقه 2 پسر 5550
تیران 20046 3797 منطقه 3 دختر 5239
آبادان 35451 7524 منطقه 3 دختر 5784

 

تراز و رتبه قبولی در رشته گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
ساری 22444 9073 منطقه 2 دختر 6023
بندرانزلی 22841 9226 منطقه 2 دختر 6022
شهرکرد 23894 9612 منطقه 2 دختر 5745
ساری 25418 10219 منطقه 2 دختر 5666
بابل 26518 10645 منطقه 2 دختر 5430
بابل 37259 14853 منطقه 2 پسر 5678
خواف 31410 6506 منطقه 3 دختر 5421
میناب 31449 6514 منطقه 3 دختر 5298
یاسوج 40275 8811 منطقه 3 پسر 5350
بوکان 40464 8859 منطقه 3 پسر 6011

 

تراز و رتبه قبولی در رشته گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
سمنان 19889 8093 منطقه 2 دختر 5702
سمنان 22299 9014 منطقه 2 دختر 5687
بروجن 26544 10659 منطقه 2 دختر 6096
گالیکش 28853 5879 منطقه 3 دختر 6146
رباط کریم 32103 6658 منطقه 3 دختر 5555

 

تراز و رتبه قبولی در رشته گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
میانه 23045 9307 منطقه 2 دختر 5690
دزفول 24284 9768 منطقه 2 دختر 5899
میانه 24929 10017 منطقه 2 دختر 5663
ابهر 31911 12795 منطقه 2 پسر 5594
نقده 14710 2582 منطقه 3 دختر 6368
تهران 22316 4339 منطقه 3 دختر 5242
ربط 33297 6964 منطقه 3 دختر 5386
رامسر 33868 7109 منطقه 3 پسر 5937
شبستر 36796 7895 منطقه 3 پسر 4994

 

تراز و رتبه قبولی در رشته گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شیراز 14527 3787 منطقه 1 دختر 6005
سیرجان 14001 5810 منطقه 2 دختر 5768
جهرم 17496 7169 منطقه 2 دختر 5586
داراب 24308 9778 منطقه 2 پسر 5433
حاجی آباد 20339 3866 منطقه 3 دختر 5316

 

تراز و رتبه قبولی در رشته گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 12741 3367 منطقه 1 دختر 6163
مشهد 13682 3588 منطقه 1 دختر 5415
مشهد 20092 5124 منطقه 1 دختر 5847
بندرعباس 13552 5623 منطقه 2 دختر 5988
امیرکلا 16276 6687 منطقه 2 دختر 4740
سبزوار 31787 12747 منطقه 2 پسر 5376
بشرویه 16043 2892 منطقه 3 دختر 5234
خرامه 30950 6398 منطقه 3 دختر 5586

 

تراز و رتبه قبولی در رشته گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اصفهان 19520 5001 منطقه 1 دختر 5643
فلاورجان 12135 5057 منطقه 2 دختر 6455
بروجن 14061 5834 منطقه 2 دختر 6310
بروجن 22957 9275 منطقه 2 پسر 5898
کرمانشاه 27375 10998 منطقه 2 پسر 5914
مرودشت 27216 5486 منطقه 3 پسر 5572

 

تراز و رتبه قبولی در رشته گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
قم 10077 4180 منطقه 2 دختر 5790
گرگان 12409 5160 منطقه 2 دختر 6406
اهواز 12741 5297 منطقه 2 دختر 6146
بناب 15543 6418 منطقه 2 پسر 5864
اهواز 16256 6677 منطقه 2 دختر 6153
نوشهر 16670 6840 منطقه 2 پسر 6161
گنبد 14029 2437 منطقه 3 دختر 5803
تهران 14710 2582 منطقه 3 پسر 6336
شلمزار 16754 3044 منطقه 3 پسر 5797

 

تراز و رتبه قبولی در رشته گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
بابل 13412 5569 منطقه 2 دختر 5775
بابل 14781 6114 منطقه 2 دختر 6095
کرج 15425 6371 منطقه 2 دختر 5291
کرمانشاه 21005 8514 منطقه 2 پسر 5845
فردیس 6393 969 منطقه 3 پسر 5876

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *