رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول

یکشنبه 15 مهر 1397 سمانه الکایی دسته ها

رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول

تراز و رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول سال 96

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد 38422 9210 منطقه 1 پسر 5548
اهواز 28958 11630 منطقه 2 دختر 5290
دزفول 30367 12157 منطقه 2 دختر 5737
كازرون 33553 13462 منطقه 2 پسر 5355
اهواز 34094 13668 منطقه 2 دختر 5828
اهواز 34401 13792 منطقه 2 دختر 5534
كازرون 35029 14035 منطقه 2 پسر 5466
اهواز 35484 14218 منطقه 2 پسر 5470
اهواز 35897 14357 منطقه 2 پسر 5226
اهواز 37933 15108 منطقه 2 پسر 5415
اهواز 38360 15275 منطقه 2 دختر 5542
اهواز 40535 16080 منطقه 2 پسر 5897
همدان 48282 19029 منطقه 2 دختر 5185
مسجدسليمان 25543 5105 منطقه 3 دختر 6195
انديمشك 26491 5320 منطقه 3 دختر 5525
ازنا 31252 6469 منطقه 3 پسر 5516
سرپل ذهاب 31314 6487 منطقه 3 دختر 5532
رومشكان 33520 7024 منطقه 3 پسر 5350
كوهدشت 34927 7384 منطقه 3 پسر 5786
ايذه 35728 7610 منطقه 3 دختر 5387
مسجدسليمان 35762 7620 منطقه 3 پسر 5536
ايذه 36339 7773 منطقه 3 پسر 5259
دزفول 40349 8831 منطقه 3 پسر 5512
ايذه 44053 9884 منطقه 3 پسر 5828
باغملك 45978 10405 منطقه 3 پسر 5412

برای مشاهده رتبه قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران کلیک کنید

مشاهده برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *