عوامل مهم در عدم موفقیت و شکست

عوامل مهم در عدم موفقیت و شکست

یکشنبه 19 شهریور 1396 دکتر محسن محمدی دسته ها

عوامل مهم در عدم موفقیت و شکست

بررسی عوامل عدم موفقیت و شکست

انسان ها در زندگی بر حسب اولویت ها و ویژگی های مختلف شخصیتی و محیطی اقدام به هدف گذاری برای خود می کنند. برخی در دستیابی به این اهداف موفق بوده اما برخی دیگر طعم تلخ عدم موفقیت را در راه تحقق اهداف خود تجربه می کنند.

بی شک برنامه ریزی در زندگی و تلاش در جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده برای هر فردی مهم می باشد. اما گاه با وجود برخی اقدامات و تلاش های صورت گرفته در جهت تحقق اهداف، امکان دستیابی به آن ها برای فرد میسر نیست. دلایل عدم موفقیت در رسیدن به اهداف را می توان به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم بندی کرد. عوامل درونی به ویژگی های فردی و میزان تلاش و پشتکار فرد در راه رسیدن به اهداف؛ مربوط می شود. اما عوامل بیرونی به ویژگی های خارج از فرد، از جمله محیط، خانواده، قوانین و عواملی از این دست مربوط می گردد.

برا ی شناسایی نقاط قوت و ضعف شخص، باید دید جامع نسبت به ویژگی های فردی داشته باشیم. بهترین فردی که می تواند ارزیابی جامع و دقیق از نحوه عملکرد در راه تحقق اهداف ارائه دهد، خود شخص می باشد. انسان از طریق بررسی دقیق خود و آگاهی از قصد و انگیزه درونی خود می تواند میزان تلاش و توانایی های خود را بسنجد و هم چنین میزان کم کاری ها و نکات منفی در عملکرد خود را هم شناسایی کند.

لازمه دستیابی به دیدی جامع از خود آن است که، خود را در عدم دستیابی به اهداف مسئول بدانیم. اگر عدم موفقیت را به عوامل خارجی محدود بدانیم زمینه بروز شکست در حوزه های گوناگون زندگی را هم فراهم خواهیم کرد. باید بپذیریم که در مسیر عدم تحقق هدف هایمان، هم خود و هم عوامل بیرونی، منجر به ناموفق بودن ما در زمینه مورد نظر شده اند.

 

حال با ذکر موارد فوق می توانیم به بیان عوامل فردی موثر در عدم موفقیت بپردازیم، این عوامل به شرح زیر هستند:

 

عدم تعیین اهداف در زندگی

مهم ترین نکته در این زمینه آن است که با هدف گذاری، تلاش ها منسجم شده و انسان می تواند خود را در جهت تحقق و یا عدم تحقق هدف مورد بازبینی قرار دهد. با تعیین اهداف می توان از بروز رفتارها و کردارهای انحرافی کاست و به این ترتیب احتمال موفقیت افزایش خواهد یافت.

نداشتن دانش کافی

کافی است با پذیرش این موضوع، اقدام به آموزش و مطالعه در حوزه مورد نظر کرده و احتمال شکست را به حداقل برسانید.

عدم ترتیب و نظم در انجام کارها

رعایت نظم و ترتیب موجب می شود، گام به گام در راه موفقیت پیش رفته و از میزان فشار در کارها و انجام امور خواهد کاست.

نداشتن ارزیابی از توانایی ها و ناتوانایی ها

باید بدانید که در چه مواردی نیاز به تمرین و پشتکار برای اصلاح خود دارید و در چه مواردی می توانید کاری را به خوبی انجام داده و در آن مهارت دارید. به این ترتیب خواهید توانست با یک برنامه ریزی دقیق از نقاط قوت خود برای حداکثر کردن میزان موفقیت بهره ببرید.

عدم انگیزه کافی برای انجام کارها

فردی که رغبت و تمایلی به هدف گذاری و تلاش در دستیابی به آن ها ندارد، قطعا شکست خواهد خورد. کسب موفقیت پیش از هر چیز انگیزه و نیت بالای انسان را نیاز دارد.

ترس از عدم موفقیت

برخی از افراد به دلیل ترس خود از عدم موفقیت، قادر به ارائه نهایت تلاش خود در راه دستیابی به اهداف نیستند. این افراد می توانند از روش های غلبه و کنترل بر اضطراب و ترس، استفاده کنند. با این روش می توان نتیجه مطلوب از تلاش های خود را به دست بیاورند.

فعالیت های ناکارآمد

یعنی فعالیت هایی که فرد را صرفا مشغول می کنند بدون آن که کمک شایانی در جهت پیشرفت به سوی هدف داشته باشند. با شناسایی دقیق فعالیت ها و ترتیباتی که برای رسیدن به هدف لازم است، می توان از انجام چنین فعالیت هایی خودداری کرد.

 

همان طور که ذکر شد، عدم موفقیت دردستیابی به اهداف تلفیقی از ناکارآمدی در فعالیت ها فردی از یک سو و نامساعد بودن شرایط محیطی از سویی دیگر می باشد. در این بخش به بررسی عوامل محیطی موثر در عدم موفقیت می پردازیم.

  • نداشتن توافق و تفاهم در انجام کارهای تیمی؛ امکان عدم موفقیت را در دستیابی به اهداف جمعی فراهم می آورد. افراد باید دارای ویژگی های مشابه شخصیتی و هم چنین انگیزه کافی برای دستیابی به اهداف باشند تا بتوان به اهداف تعیین شده در سطح جمعی رسید.
  • معاشرت با افرادی که منفی باف هستند از میزان انگیزه و تلاش های فردی خواهد کاست. باید با مدیریت کردن و حتی محدود کردن مراودات با این افراد به صورت متمرکز در راه دستیابی به اهداف تلاش کرد.
  • نداشتن ملزومات کافی برای رسیدن به اهداف از دیگر شرایط محیطی موثر در عدم موفقیت محسوب می شود.

با آگاهی از موارد بالا و سعی در رفع و یا بی اثر کردن آن ها راه تحقق اهداف مختلف، می توان امکان دستیابی به موفقیت را افزایش داد.

مشاهده برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *