معرفی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

معرفی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

آشنایی با رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی شاخه ای از علوم انسانی است برای استفاده در امور علوم پزشکی که با استفاده از سازماندهی، هدایت و نظارت برای رسیدن به اهدافی مشخص شده و موسسات خدمات بهداشتی و درمانی بر پایه نظام ارزشی است.

مدیریت خدمات بهداشت درمانی برای استفاده در حیطه علوم پزشکی با استفاده از چارت علوم انسانی و دریافت تصمیمات مناسب و استفاده بهینه از منابع مادی و انسانی بر اساس نظارت و برنامه ریزی دقیق برای رسیدن به اهداف والای موسسات بهداشتی درمانی می باشد.

برای اولین بار در ایران دانشگاه تهران یک دوره کوتاه مدت آموزشی در ارتباط با اداره امور بیمارستان ها برگزار کرد. در سال 1335 مدیریت بیمارستان در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان امور بیمارستان ها بر اساس توافق نامه دانشگاه تهران و وزارت بهداری تصویب شد.

محور اصلی تعلیم دانشجو رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی آماده سازی مدیران با کفایت صلاحیت اخلاقی، علمی در رابطه با خدمات بهداشتی درمانی است.

توسعه مهارت های مدیریت در رابطه با رهبری سازمان های مرتبط با سلامت است. دانشجویان این رشته از طریق کنکور سراسری انتخاب می شوند.

اما وظیفه دانش آموختگان این رشته، نظارت بر چگونگی استفاده از منابع مالی برای اطمینان از استفاده صحیح از منابع صحیح مالی، بررسی و نظارت بر تاسیسات تدارکات تغذیه، جمع آوری اطلاعات و نیازهای کلی از نظر ساختمان و تجهیزات است.

چشم انداز آینده این رشته تدارک یک برنامه آموزشی مطلوب برای تربیت مدیرانی توانمند است که بتوانند

– با تمرکز بر ارتقاء سطح سلامت جامعه به عنوان حق طبیعی افراد، در جهت اداره کار و اثر بخشی سازمان‌های بهداشتی و درمانی و بهبود کیفیت خدمات مربوط فعالیت نمایند.

– با کسب دانش‌های نظری و عملی و فراگیری مهارت های ادراکی، انسانی و فنی در زمینه اداره مؤسسات بهداشتی و درمانی و حل مسائل و مشکلات آنان بتوانند پویایی و پیچیدگی سازمان‌ها را تشخیص داده و تا حد توان نیازهای معقول زیردستان را ارضا نمایند. به جنبه‌های فنی کار و ابعاد و ارتقاء کیفیت خدمات توجه داشته و از منابع به خوبی استفاده کرده و سازمان را در راستای ارزش های بنیادین جامعه و سیاست ها و خط مشی‌های وزارت به سوی اهداف رهنمون ساخته و به استانداردهای تعیین شده با جلب رضایت مشتریان دست یابند.

 

معرفی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

دروس پایه دوره کارشناسی پیوسته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کد درس نام درس
12 روانشناسی عمومی
13 جامعه شناسی پزشکی و بهداشتی
14 اقتصاد خرد
15 اقتصاد کلان
16 اصول حسابداری (1)
17 اصول حسابداری (2)
18 اصول حسابداری (3)
19 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
20 کاربرد کامپیوتر در مدیریت
21 آمار حیاتی و شاخصهای بهداشتی
22 روش تحقیق
23 اصول و مبانی مدیریت
24 مدیریت منابع انسانی
25 رفتار سازمانی OB
26 موازین حقوقی در بیمارستان
27 مدیریت مالی
28 اصول و تنظیم و کنترل بودجه دولتی
29 آشنایی با خدمات پرستاری
30 اصول خدمات بهداشتی
31 تغذیه و رژیم های غذایی در بیمارستان

دروس تخصصی اجباری دوره کارشناسی پیوسته رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

ردیف نام درس
32 زبان تخصصی (1)
33 زبان تخصصی (2)
34 کلیات پزشکی
35 واژه شناسی پزشکی
36 آشنایی با لوازم و تجهیزات پزشکی
37 اپیدمیولوژی و عفونت‌های بیمارستانی
38 مدارک پزشکی
39 برنامه ریزی خدمات بهداشتی و درمانی
40 سازمان و مدیریت بیمارستان (1)
41 سازمان و مدیریت بیمارستان (2)
42 بیمه و تعرفه خدمات بهداشتی و درمانی
43 شناخت و تهیه و توزیع دارو
44 آشنایی با اصول طراحی و تجهیز و توسعه بیمارستان
45 استانداردهای بیمارستانی
46 اصول نگهداری و ایمنی در بیمارستان
47 اقتصاد بهداشت
48 مدیریت خدمات بهداشتی
49 پروژه

دروس اختیاری دوره کارشناسی پیوسته رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

کد درس نام درس
50 ارتباطات در سازمانهای بهداشتی و درمانی
51 مکاتبات اداری
52 اصول انبارداری و تدارکات
53 سیستم های اطلاعات مدیریت
54 مبانی مددکاری اجتماعی
55 بازاریابی خدمات و مراقبت های بهداشتی درمانی

کارآموزی در عرصه دوره کارشناسی پیوسته رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

کد
درس
نام درس
1-56 کارآموزی در عرصه 1
2-56 کارآموزی در عرصه 2
3-56 کارآموزی در عرصه 3
4-56 کارآموزی در عرصه 4


رشته های ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

فارغ التحصیلان کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی می توانند در رشته های زیر در مقطع ارشد ادامه تحصیل دهند:

آموزش بهداشت

آمار زیستی

اپیدمیولوژی

اقتصاد بهداشت

انفورماتیک پزشکی

ارزیابی فناوری سلامت

رفاه اجتماعی

زیست فناوری پزشکی

سلامت سالمندی

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

فناوری اطلاعات سلامت

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مهندسی بهداشت محیط

مدیریت توانبخشی

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

مهندسی پزشکی (زیست فناوری)

نانوتکنولوژی پزشکی

تاریخ علوم پزشکی

آموزش پزشکی

برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

 

وضعیت استخدامی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مشاغل زیر به طور مستقیم به این رشته تحصیلی ارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعالیت در این شغل بیشترین ارتباط را بین رشته تحصیلی و شغل خود برقرار خواهند کرد:

مدیر امور اداری کارشناس / مدیر منابع انسانی

هم چنین مشاغل زیر از جمله مهم ترین مشاغل موجود در دستگاه های دولتی است که با این رشته تحصیلی ارتباط دارد

کارشناس امور اجرایی بیمارستان – کارشناس بهداشت محیط کارشناس بهداشت حرفه ای

کارشناس تعالی سازمانی سلامت – کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی

کارشناس حشره شناسی و مبارزه با ناقلین

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *