معرفی رشته های دانشگاهی رشته ریاضی فیزیک

مهندس امیر مهدی اسلامی یکشنبه 3 مرداد 1395

معرفی رشته های دانشگاهی رشته ریاضی فیزیک

معرفی رشته های گروه آزمایشی 1 (علوم ریاضی و فنی) به همراه توضیح نوع گزینش ، مقطع تحصیلی و زیرگروه هر رشته

جدول کمک:

منظور از نوع گزینش چیست؟

رشته ها با توجه به گستردگی در سطح کشور و ماهیت رشته، در 4 زیر گروه جای می گیرند. یعنی نوع گزینش هر رشته به یکی از 4 صورت زیر می باشد:
استانی: رشته هایی که در اکثر استان ها وجود دارند و به اندازه کافی گسترش یافته اند. همچنین تخصص فارغ التحصیلان این رشته ها، مورد نیاز استان هر فرد است.
ناحیه ای: این رشته ها در اکثر استان ها وجود ندارند. اما در چند استان مجاور (که یک ناحیه را تشکیل می دهند) به اندازه کافی موجود است. و گزینش در این ناحیه برای رشته های فوق اولویت دارد.
قطبی رشته هایی که قطبی محسوب می شوند، در ناحیه ها به اندازه کافی موجود نبوده و اولویت انتخاب این رشته ها با قطب های تعریف شده است.
کشوری: اگر رشته ها در اکثر قطب ها هم وجود نداشته باشند و تعداد محدودی از دانشگاه ها، آن را ارائه می دهند، کشوری محسوب می شوند. یعنی از تمام کشور و بدون محدودیت گرینش صورت می گیرد.

زیر گروه هر رشته چیست ؟

هر رشته بر اساس اهمیت دروس کنکوری در آن، در زیر گروه خاصی تعریف می شود. در کارنامه ای که سنجش به شما می دهد، رتبه های هر زیر گروه به صورت مجزا داده می شود. شما باید دقت کنید رتبه شما در کدام زیر گروه بهتر شده و بر اساس آن رشته خود را انتخاب کنید.

 

برای دریافت اطلاعات جامع در مورد هر رشته در ستون معرفی رشته روی عکس کلیک کنید.

این جدول شامل 3 صفحه می باشد

برای دسترسی سریع تر به رشته مورد نظر خود،در کادر جستجو آن را وارد نمایید

نام رشتهمعرفی رشتهنام گرایشزیرگروهمقطع تحصیلینوع گزینش
دکترای پیوسته بیوتکنولوژی1دکترای پیوستهکشوری
دکترای پیوسته فیزیکمعرفی رشته1دکترای پیوستهکشوری
مهندسی تکنولوژی آبادانی روستاها1کارشناسیکشوری
آمار و کاربردهامعرفی رشته1کارشناسیناحیه ای
ادیان و مذاهب1کارشناسیکشوری
مدیریت بازاریابی1کارشناسیکشوری
تاریخ اسلام1کارشناسیکشوری
علوم ورزشیمعرفی رشتهعلوم زیستی ورزش
علوم انسانی ورزش
1
1
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
تربیت مربی عقیدتی سیاسی1کارشناسیکشوری
حسابداریمعرفی رشته-
حسابرسی
دولتی
مالیاتی
1
1
1
1
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
ناحیه ای
کشوری
کشوری
کشوری
آموزش تربیت بدنیدوره متوسطه1کارشناسیکشوری
دبیری ریاضیمعرفی رشته1کارشناسیاستانی
دبیری فیزیکمعرفی رشته1کارشناسیاستانی
روانشناسیمعرفی رشته1کارشناسیکشوری
ریاضیات و کاربردهامعرفی رشته1کارشناسیناحیه ای
زبان و ادبیات عربیمعرفی رشته1کارشناسیکشوری
شیمیمعرفی رشته-
کاربردی
فناوری اطلاعات
آفت کش ها
دارویی
محیط زیست
2
2
2
2
2
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
ناحیه ای
کشوری
کشوری
کشوری
علوم اجتماعیمعرفی رشتهمطالعات امنیتی1کارشناسیکشوری
علوم اقتصادیمعرفی رشتهاقتصاد بازرگانی
اقتصاد پول و بانکداری
اقتصاد صنعتی
اقتصاد کشاورزی
اقتصاد نظری
اقتصاد حمل و نقل
1
1
1
1
1
1
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
قطبی
کشوری
کشوری
کشوری
قطبی
کشوری
علوم انتظامیمعرفی رشته1کارشناسیکشوری
علوم سیاسیمعرفی رشتهمطالعات امنیتی1کارشناسیکشوری
علوم قضاییمعرفی رشته1کارشناسیکشوری
علوم کامپیوترمعرفی رشته1کارشناسیکشوری
فیزیکمعرفی رشته-
اتمی
حالت جامدات
مولکولی
نظری
هسته ای
هواشناسی
1
1
1
1
1
1
1
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
کشوری
کشوری
کشوری
کشوری
کشوری
علم اطلاعات و دانش شناسیمعرفی رشته1کارشناسیقطبی
مدد کاری اجتماعیمعرفی رشته1کارشناسیکشوری
معارف اسلامی1کارشناسیکشوری
مهندسی اپتیک و لیزرمعرفی رشته1کارشناسیکشوری
مهندسی ایمنیمعرفی رشتهبازرسی فنی
حفاظت فنی
2
2
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
مهندسی برقمعرفی رشته1کارشناسیکشوری
مهندسی پزشکیمعرفی رشته-
پزشکی بالینی
بیوالکتریک
بیومتریال
بیو مکانیک
1
1
1
1
1
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
کشوری
کشوری
کشوری
مهندسی پلیمرمعرفی رشته-
تکنولوژی و علوم رنگ
صنایع پلیمر
2
2
2
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
کشوری
مهندسی تعمیر و نگهداریمعرفی رشتههواپیما1کارشناسیکشوری
مهندسی حمل و نقل ریلیمعرفی رشته1کارشناسیکشوری
مهندسی دریامعرفی رشتهدریانوردی
کشتی سازی
مهندسی کشتی
1
1
1
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
کشوری
مهندسی خط و سازه های ریلیمعرفی رشته1کارشناسیکشوری
مهندسی شهرسازیمعرفی رشته1کارشناسیقطبی
مهندسی شیمیمعرفی رشته-
صنایع پتروشیمی
صنایع غذایی
صنایع گاز
2
2
2
2
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
کشوری
کشوری
مهندسی صنایعمعرفی رشته1کارشناسیقطبی
مهندسی علمی - کاربردی عمرانشبکه های آب و فاضلاب1کارشناسیکشوری
مهندسی عمران معرفی رشته-
نقشه برداری معرفی رشته
1
1
کارشناسی
کارشناسی
ناحیه ای
کشوری
مهندسی کامپیوترمعرفی رشته-
معماری سیستم های کامپیوتری
نرم افزار
رایانش امن
فناوری اطلاعات
1
1
1
1
1
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
ناحیه ای
کشوری
ناحیه ای
مهندسی ماشین های ریلیمعرفی رشته1کارشناسیکشوری
مهندسی معدنمعرفی رشته-
اکتشاف معدن
2
2
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
مهندسی معماریمعرفی رشته1کارشناسیناحیه ای
مهندسی مکانیکمعرفی رشته-
تاسیسات حرارتی برودتی
ساخت و تولید
مکانیک در حرارت و سیالات
مکانیک در طراحی جامدات
1
1
1
1
1
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
ناحیه ای
ناحیه ای
کشوری
کشوری
کشوری
مهندسی موادمعرفی رشته-
سرامیک
متالوژی استخراجی
متالوژی صنعتی
1
1
1
1
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
کشوری
قطبی
مهندسی نساجیمعرفی رشته-
مهندسی فناوری نساجی
مهندسی الیاف
مهندسی پوشاک
مهندسی شیمی نساجی
1
1
1
1
1
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
کشوری
کشوری
کشوری
مهندسی نفتمعرفی رشته-
حفاری و استخراج نفت
اکتشاف نفت
بهره برداری از منابع نفت
مخازن هیدروکربوری
2
2
2
2
2
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
کشوری
کشوری
کشوری
مهندسی هوافضامعرفی رشته1کارشناسیکشوری
مهندسی هوانوردیمعرفی رشتهمراقبت پرواز1کارشناسیکشوری
کاردانی تکنولوژی آبیاری1کاردانیاستانی
کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی1کاردانیاستانی
کاردانی فنی برق-
الکترونیک
قدرت
3
3
3
کاردانی
کاردانی
کاردانی
استانی
استانی
استانی
کاردان فنی صنایعایمنی صنعتی3کاردانیاستانی
کاردان فنی عمرانآب و فاضلاب
راهسازی
زیرسازی راه
ساختمان های بتنی
سد و شبکه
عمران روستایی
فتوگرامتری
کارتوگرافی
کارهای عمومی ساختمان
نقشه برداری
3
3
3
3
3
3
3
3
3
کاردانی
کاردانی
کاردانی
کاردانی
کاردانی
کاردانی
کاردانی
کاردانی
کاردانی
استانی
استانی
استانی
استانی
استانی
استانی
استانی
استانی
استانی
کاردان فنی عملیات پتروشیمی3کاردانیاستانی
کاردان فنی معدناستخراج معدن
فراوری مواد معدنی
3
3
کاردانی
کاردانی
استانی
استانی
کاردان فنی مکانیک-
تاسیسات آبرسانی و گازرسانی
تاسیسات عمومی صنایع
جوشکاری
ساخت و تولید
ماشین ابزار
ماشین آلات
نقشه کشی صنعتی
تاسیسات بهداشتی و گازرسانی
3
3
3
3
3
3
3
3
3
کاردانی
کاردانی
کاردانی
کاردانی
کاردانی
کاردانی
کاردانی
کاردانی
کاردانی
استانی
استانی
استانی
استانی
استانی
استانی
استانی
استانی
استانی
کاردان فنی موادریخته گری1کاردانیاستانی
کاردانی آمار1کاردانیاستانی
کاردانی امور بانکی1کاردانیاستانی
کاردانی امور بیمه1کاردانیاستانی
کاردانی امور دولتی1کاردانیاستانی
کاردانی امور مالی و مالیاتی1کاردانیاستانی
کاردانی امور ورزشی-
مربیگری
1
1
کاردانی
کاردانی
استانی
استانی
کاردانی تربیت معلم قرآن مجید1کاردانیاستانی
کاردانی تعمیر و نگهداری هواپیما1کاردانیکشوری
کاردانی حسابداری1کاردانیاستانی
کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی3کاردانیاستانی
کاردانی علمی - کاربردی مخابراتارتباط داده1کاردانیاستانی
کاردانی عملیات پالایش3کاردانیاستانی
کاردانی فراوری مواد معدنی1کاردانیاستانی
کاردانی فن آوری اطلاعات و ارتباطات1کاردانیاستانی
مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی1کارشناسیناحیه ای
مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)معرفی رشته1کارشناسیناحیه ای
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزیمعرفی رشته-
تحلیل سامانه ها
انرژی
1
1
1
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
کشوری
کاردانی علمی - کاربردی سخت افزار کامپیوتر1کاردانیاستانی
فقه و حقوق مذاهب اسلامی - فقه و حقوق حنفی1کارشناسیکشوری
فقه و حقوق مذاهب اسلامی - فقه و حقوق شافعی1کارشناسیکشوری
فلسفه و عرفان اسلامی1کارشناسیکشوری
مدیریت فرهنگی و هنری1کارشناسیکشوری
مدیریت بازرگانیمعرفی رشته1کارشناسیکشوری
مدیریت و بازرگانی دریاییمعرفی رشتهبندر و کشتی رانی
گمرکی
مناطق ویژه
1
1
1
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
کشوری
مدیریت امور بانکی1کارشناسیکشوری
مدیریت بیمهمعرفی رشته1کارشناسیکشوری
مدیریت بیمه اکو1کارشناسیکشوری
مدیریت جهانگردی1کارشناسیکشوری
مدیریت دولتیمعرفی رشته1کارشناسیقطبی
مدیریت صنعتیمعرفی رشته1کارشناسیقطبی
مدیریت هتلداریمعرفی رشته1کارشناسیکشوری
کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی1کاردانیاستانی
مدیریت مالیمعرفی رشته1کارشناسیکشوری
علوم و مهندسی آبمعرفی رشته1کارشناسی ناحیه ای
معماری داخلی1کارشناسی کشوری
کاردانی علمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر1کاردانیاستانی
فقه و حقوق مذاهب اسلامی - فقه و حقوق امامی1کارشناسی کشوری
کاردانی مدیریت بازرگانی1کاردانیاستانی
کاردانی معماری1کاردانیاستانی
مدیریت کسب و کارهای کوچک1کارشناسیکشوری
فقه و حقوق اسلامی1کارشناسی کشوری
مهندسی مدیریت پروژهمعرفی رشته1کارشناسی کشوری
مهندسی مدیریت اجرایی1کارشناسی کشوری
علوم قرآن - علوم قرآن مجید1کارشناسیکشوری
علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید1کارشناسیکشوری
معارف قرآن مجید 1کارشناسیکشوری
علوم قرآنی - تربیت معلم قرآن مجید1کارشناسیکشوری
علوم قرآن و حدیث1کارشناسیکشوری
علوم حدیث1کارشناسیکشوری
علوم قرآنی - فنون قرائت ، تلاوت و کتابت قرآن مجید1کارشناسیکشوری
الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی1کارشناسیکشوری
الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی1کارشناسیکشوری
الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و حکمت اسلامی1کارشناسیکشوری
الهیات و معارف اسلامی - فقه و حقوق اسلامی1کارشناسیکشوری
مخابرات و الکترونیک دریایی1کارشناسیکشوری
معارف اسلامی و علوم تربیتی1کارشناسیکشوری
مهندسی خودرومعرفی رشته1کارشناسیکشوری
کارشناسی چند رسانه ای1کارشناسیکشوری
مهندسی راه آهنمعرفی رشتهخطوط
بهره برداری
جریه
1
1
1
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
کشوری
کاردانی علمی کاربردی مکانیزاسیون کشاورزی1کاردانیاستانی
علوم مهندسیمعرفی رشته-
ریاضی مهندسی
زیست محیطی
محاسباتی
فیزیک مهندسی
1
1
1
1
1
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
کشوری
کشوری
کشوری
آمار و سنجش آموزشیمعرفی رشته1کارشناسیناحیه ای
مهندسی کشتی سازیمعرفی رشته1کارشناسیکشوری
کاردانی علمی کاربردی ارتباطات و فن آوری اطلاعات1کاردانیاستانی
کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی1کاردانیاستانی
کاردانی مدیریت صنعت جهانگردیمدیریت جهانگردی
مدیریت هتلداری
1
1
کاردانی
کاردانی
استانی
استانی
فیزیک مهندسیمعرفی رشته1کارشناسیکشوری
کاردانی علمی کاربردی بهینه سازی مصرف انرژی - صنعت1کاردانیاستانی
علوم و معارف قرآن1کارشناسیکشوری
کاردان فنی خط و ابنیه1کاردانیاستانی
علوم تربیتیمعرفی رشتهآموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
آموزش و پرورش کودکان استثنائی
1
1
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
کاردانی علمی - کاربردی اویونیک هواپیما3کاردانیکشوری
مهندسی انرژیمعرفی رشته1کارشناسیکشوری
شیعه شناسی1کارشناسیکشوری
کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی1کارشناسی ارشدکشوری
مهندسی ماشین های صنایع غذاییمعرفی رشته1کارشناسیکشوری
مربیگری ورزشیمعرفی رشتهمربیگری ورزشی
مربیگری فعالیت بدنی و تندرستی
1
1
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
اقتصاد اسلامی1کارشناسیکشوری
ضدتروریسم1کارشناسیکشوری
امنیت نرم1کارشناسیکشوری
مدیریتمدیریت اطلاعات و ارتباطات
گمرکی
1
1
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
فناوری اطلاعات و ارتباطات1کارشناسیکشوری
علوم فنی امنیت1کارشناسیکشوری
پژوهشگری امنیت1کارشناسیکشوری
حفاظت اطلاعات1کارشناسیکشوری
امنیت اطلاعات1کارشناسیکشوری
امنیت اقتصادی1کارشناسیکشوری
امنیت بین الملل1کارشناسیکشوری