معرفی رشته های دانشگاهی گروه هنر

مهندس امیر مهدی اسلامی دوشنبه 4 مرداد 1395

معرفی رشته های دانشگاهی گروه هنر

معرفی رشته های گروه آزمایشی 4 (هنر) به همراه توضیح نوع گزینش ، مقطع تحصیلی و زیرگروه هر رشته

جدول کمک:

منظور از نوع گزینش چیست؟

رشته ها با توجه به گستردگی در سطح کشور و ماهیت رشته، در 4 زیر گروه جای می گیرند. یعنی نوع گزینش هر رشته به یکی از 4 صورت زیر می باشد:
استانی: رشته هایی که در اکثر استان ها وجود دارند و به اندازه کافی گسترش یافته اند. همچنین تخصص فارغ التحصیلان این رشته ها، مورد نیاز استان هر فرد است.
ناحیه ای: این رشته ها در اکثر استان ها وجود ندارند. اما در چند استان مجاور (که یک ناحیه را تشکیل می دهند) به اندازه کافی موجود است. و گزینش در این ناحیه برای رشته های فوق اولویت دارد.
قطبی رشته هایی که قطبی محسوب می شوند، در ناحیه ها به اندازه کافی موجود نبوده و اولویت انتخاب این رشته ها با قطب های تعریف شده است.
کشوری: اگر رشته ها در اکثر قطب ها هم وجود نداشته باشند و تعداد محدودی از دانشگاه ها، آن را ارائه می دهند، کشوری محسوب می شوند. یعنی از تمام کشور و بدون محدودیت گرینش صورت می گیرد.

زیر گروه هر رشته چیست ؟

هر رشته بر اساس اهمیت دروس کنکوری در آن، در زیر گروه خاصی تعریف می شود. در کارنامه ای که سنجش به شما می دهد، رتبه های هر زیر گروه به صورت مجزا داده می شود. شما باید دقت کنید رتبه شما در کدام زیر گروه بهتر شده و بر اساس آن رشته خود را انتخاب کنید.

برای دریافت اطلاعات جامع در مورد هر رشته در ستون معرفی رشته روی عکس کلیک کنید.

برای دسترسی سریع تر به رشته مورد نظر خود،در کادر جستجو آن را وارد نمایید

نام رشتهنام گرایشزیرگروهمقطع تحصیلینوع گزینش
ارتباط تصویری1کارشناسیکشوری
باستانشناسی2کارشناسیکشوری
تلویزیون و هنرهای دیچیتال1کارشناسیکشوری
چاپ1کارشناسیکشوری

سینما
-
تدوین
فیلمبرداری
فیلمنامه نویسی
کارگردانی
4
4
4
4
4
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
کشوری
کشوری
کشوری
صنایع دستی1کارشناسیکشوری
طراحی صنعتی2کارشناسیکشوری
عکاسی1کارشناسیکشوری
کارشناسی فرش-
بافت
رنگرزی
طراحی
1
1
1
1
کارشناسیکشوری
کارگردانی تلویزیون4کارشناسیکشوری
کتابت و نگارگری1کارشناسیکشوری
نوازندگی موسیقی ایرانی5کارشناسیکشوری
مجسمه سازی1کارشناسیکشوری
مرمت آثار تاریخی3کارشناسیکشوری
مرمت و احیای بناهای تاریخی2کارشناسیکشوری
موزه3کارشناسیکشوری
نوازندگی موسیقی جهانی5کارشناسیکشوری
نقاشی1کارشناسیکشوری
ادبیات نمایشی4کارشناسیکشوری

هنر اسلامی
-
نگارگری
هنر و صنایع چوب
هنر و صنایع فلز
سفال
شیشه
2
2
2
2
2
2
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
کشوری
کشوری
کشوری
کشوری
هنرهای تجسمیگرافیک1کارشناسیکشوری
موسیقی نظامی5کارشناسیکشوری
کاردانی باستانشناسی3کاردانیکشوری
کاردانی حفاظت و مرمت بناهای تاریخی3کاردانیکشوری
کاردانی علمی - کاربردی فرش دستباف1کاردانیکشوری
کاردانی هنرهای تجسمیگرافیک
نقاشی
1
1
کاردانی
کاردانی
کشوری
کشوری
کاردانی علمی - کاربردی گرافیک1کاردانیکشوری

هنرهای صناعی
منبت و معرق
فلز
کاشی
نساجی سنتی
سفال
1
1
1
1
1
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کشوری
کشوری
کشوری
کشوری
کشوری
کاردانی آموزش هنرهای تجسمی1کارشناسیکشوری
طراحی پارچه1کارشناسیکشوری
طراحی لباس1کارشناسیکشوری
آهنگسازی5کارشناسیکشوری
بازیگری - کارگردانی4کارشناسیکشوری
طراحی صحنه1کارشناسیکشوری
نمایش عروسکی4کارشناسیکشوری
کاردانی علمی کاربردی هنر سفالگری1کاردانیکشوری
کاردانی علمی کاربردی انیمیشن4کاردانیکشوری