منابع کنکور سراسری 98 تجربی، ریاضی، انسانی

منابع کنکور سراسری 98 تجربی، ریاضی، انسانی

منابع کنکور سراسری 98 تجربی، ریاضی، انسانی

مشاوره منابع کنکور سراسری 98

با توجه به این که هر ساله کتاب های درسی در مواردی احتمال تغییر در آن ها وجود دارد و همه ساله قبل از برگزاری کنکور سراسری از طریق سازمان سنجش این تغییرات اعمال شده به اطلاع داوطلبین رسانیده می شود، در این پست نیز تغییرات کتب درسی به منظور اطلاع منابع کنکور 98 رشته های تجربی، ریاضی و انسانی گنجانیده شده است.

از آن جایی که در کنکور سال 98 احتمال برگزاری دو کنکور برای داوطلبین نظام قدیم و جدید وجود دارد به بررسی منابع هر دو آزمون خواهیم پرداخت.

در حال حاضر نیز برای داوطلبین نظام جدید کنکور سراسری 98 کتاب های پایه دهم و یازدهم چاپ شده است. به همین دلیل فعلا منابع این دو پایه را درج خواهیم کرده و به محض انتشار کتاب های جدید پایه دوازدهم منابع این کتب نیز در اختیار داوطلبین قرار خواهد گرفت.

منابع کتب عمومی کنکور نظام جدید سال 98

دروس عمومی در بین داوطلبین گروه های تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان مشترک است. شامل: فارسی و نگارش، عربی، زبان انگلیسی و دین و زندگی است.

در کنکور سراسری سال 98، از کتاب های عمومی دوره دهم چاپ 96 – 95 و کتاب های یازدهم چاپ 96 – 97 و هم چنین کتب دوازدهم چاپ 97 – 98 به عنوان منبع از آن ها سوال مطرح می شود.

این موارد شامل: کتاب های عمومی دهم بجز علوم انسانی: فارسی (کد کتاب 110201) – نگارش (کد 110202) – دین و زندگی (110204) – عربی (110206) – زبان انگلیسی (110230).

کتاب های عمومی یازدهم بجز علوم انسانی : فارسی (کد کتاب 111201) – نگارش (کد 111202) – دین و زندگی (111204) – عربی (111206) – زبان انگلیسی (111230).

کتب عمومی دهم رشته انسانی : فارسی (کد کتاب 110201) – نگارش (110202) – دین و زندگی (110205) – عربی (110207) – زبان انگلیسی (کد 110230).

کتب عمومی یازدهم رشته انسانی : فارسی (کد کتاب 111201) – نگارش (111202) – دین و زندگی (111205) – عربی (111207) – زبان انگلیسی (کد 111230)

توجه!!!!!!!!

هنوز به طور رسمی منابع کنکور سراسری 98 از سوی سازمان سنجش اعلام نشده است. این منابع آخرین تغییرات و کتب چاپ شده برای مطالعه کنکور سراسری می باشد. به محض انتشار منابع و تغییرا جدید برای کنکور 98 در سایت سنجش حتما در این بخش درج خواهد شد.

معرفی منابع اختصاصی کنکور تجربی 98 نظام جدید

منابع دروس اختصاصی کنکور سراسری 98 رشته تجربی نظام جدید: زمین شناسی، ریاضی، فیزیک و شیمی. کتب درسی پایه دهم چاپ 95 – 96 و از کتب درسی یازدهم چاپ 96 – 97 و کتب دوازدهم چاپ سال تحصیلی 97 – 98.

کتب دهم رشته تجربی: ریاضی (کد کتاب 110211) – زیست شناسی (کد 110216) – فیزیک (110214) – شیمی (110210).

کتب یازدهم رشته تجربی: زمین شناسی (کد کتاب 111237) – ریاضی (111211) – زیست (کد 111216) – فیزیک (111244) – شیمی (111210).

 

معرفی منابع اختصاصی کنکور ریاضی 98 نظام جدید

منابع کنکور سراسری 98 رشته ی ریاضی: کتاب های دهم چاپ 95-96، کتاب های یازدهم چاپ 96-97 و کتاب های دوازدهم چاپ 97-98.

کتب دهم ریاضی: ریاضی (کد کتاب 110211) – هندسه (کد 110213) – فیزیک (110209) – شیمی (کد 110210).

کتب یازدهم ریاضی: حسابان (کد 111214) – آمار و احتمال (کد 111215) – هندسه (111213) – فیزیک (111209) – شیمی (کد 111210).

 

معرفی منابع اختصاصی کنکور انسانی 98 نظام جدید

منابع اختصاصی کنکور سراسری رشته انسانی 98 در دروس اختصاصی : کتاب های دهم چاپ 95-96، کتاب های یازدهم چاپ 96 – 97 و کتاب های دوازدهم چاپ 97-98 می باشد که شامل موارد زیر است.

کتب دهم رشته انسانی : ریاضی و آمار (کد کتاب 110212) – اقتصاد (110221) – علوم و فنون ادبی (110203) – عربی (110207) – تاریخ ایران و جهان باستان (110219) – جغرافیا (110218) – جامعه شناسی 1 (110220) – منطق (110223).

کتب یازدهم رشته انسانی : ریاضی و آمار (کد کتاب 111212) – علوم و فنون ادبی (111203) – عربی (111207) – تاریخ 2 (111219) – جفرافیا 2 (111218) – جامعه شناسی 2 (111222) – روانشناسی (111224) – فلسفه (111226).

 

معرفی منابع عمومی کنکور سراسری 98 نظام قدیم

با دقت به این موضوع که کتاب های نظام قدیم در سال 96 – 97 آخرین چاپ آن ها مربوط به دوره پیش دانشگاهی بوده بنابراین منبع طرح سوالات این دسته از داوطلبین، همان منابع کنکور سراسری سال گذشته است و از این منابع در کنکور سراسری 98 نیز استفاده خواهد شد. هر زمان که فهرست جدید منابع کنکور نظام قدیم منتشر شود در سایت درج خواهد شد.

 

معرفی منابع عمومی کنکور سراسری 98 نظام قدیم

 

معرفی منابع اختصاصی کنکور تجربی 98 نظام قدیم

 

معرفی منابع اختصاصی کنکور تجربی 98 نظام قدیم

 

معرفی منابع اختصاصی کنکور ریاضی 98 نظام قدیم

 

معرفی منابع اختصاصی کنکور ریاضی 98 نظام قدیم

 

معرفی منابع اختصاصی کنکور انسانی 98 نظام قدیم

 

معرفی منابع اختصاصی کنکور انسانی 98 نظام قدیم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *