نمونه سوال امتحانی نهم

نمونه سوال امتحانی نهم

نمونه سوال امتحانی نهم. همه ساله دغدغه دانش آموزان برای این امتحانات این بوده که از کجای کتاب سوال میاد یا کدوم قسمت های کتاب، مهم و پر سوال هستند. ما برای این دغدغه دانش آموزان راه حلی رو ارائه کردیم که می تونن با استفاده از این راه حل کمی از استرس و فکر و خیال های خودشون رو کاهش بدن. همچنین با نحوه سوال های درس مربوطه آشنا بشن و بتونن نسبت به بخش های مهم و پر سوال کتاب درسی و بخش های کم اهمیت یا بی اهمیت آگاهی پیدا کنن و با خیالی آسوده تر تمامی حواس و فکر خودشون رو متمرکز مطالعه و مرور بخش های مهم کنند.

 

با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان در تمامی امتحانات زندگی

 

نمونه سوال امتحانی فارسی نهم نوبت اول

نمونه سوال سری 1نمونه سوال سری 2

نمونه سوال امتحانی فارسی نهم نوبت دوم

نمونه سوال سری 1نمونه سوال سری 2
نمونه سوال سری 3نمونه سوال سری 4
نمونه سوال سری 5نمونه سوال سری 6
نمونه سوال سری 7نمونه سوال سری 8
نمونه سوال سری 9نمونه سوال سری 10

نمونه سوال امتحانی عربی نهم نوبت اول

نمونه سوال سری 1

نمونه سوال امتحانی عربی نهم نوبت دوم

نمونه سوال سری 1نمونه سوال سری 2
نمونه سوال سری 3نمونه سوال سری 4
نمونه سوال سری 5نمونه سوال سری 6
نمونه سوال سری 7نمونه سوال سری 8
نمونه سوال سری 9نمونه سوال سری 10

نمونه سوال امتحانی آموزش قران نهم نوبت اول

نمونه سوال سری 1نمونه سوال سری 2

نمونه سوال امتحانی آموزش قران نهم نوبت دوم

نمونه سوال سری 1نمونه سوال سری 2
نمونه سوال سری 3نمونه سوال سری 4
نمونه سوال سری 5نمونه سوال سری 6
نمونه سوال سری 7نمونه سوال سری 8
نمونه سوال سری 9نمونه سوال سری 10

نمونه سوال امتحانی پیام های آسمانی نهم نوبت اول

نمونه سوال سری 1نمونه سوال سری 2

نمونه سوال امتحانی پیام های آسمانی نهم نوبت دوم

نمونه سوال سری 1نمونه سوال سری 2
نمونه سوال سری 3نمونه سوال سری 4
نمونه سوال سری 5نمونه سوال سری 6
نمونه سوال سری 7نمونه سوال سری 8
نمونه سوال سری 9

نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی نهم نوبت اول

نمونه سوال سری 1نمونه سوال سری 2

نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی نهم نوبت دوم

نمونه سوال سری 1نمونه سوال سری 2
نمونه سوال سری 3نمونه سوال سری 4
نمونه سوال سری 5نمونه سوال سری 6
نمونه سوال سری 7نمونه سوال سری 8

نمونه سوال امتحانی ریاضی نهم نوبت اول

نمونه سوال سری 1نمونه سوال سری 2
نمونه سوال سری 3نمونه سوال سری 4

نمونه سوال امتحانی ریاضی نهم نوبت دوم

نمونه سوال سری 1نمونه سوال سری 2
نمونه سوال سری 3نمونه سوال سری 4
نمونه سوال سری 5نمونه سوال سری 6
نمونه سوال سری 7نمونه سوال سری 8

نمونه سوال امتحانی علوم تجربی نهم نوبت اول

نمونه سوال سری 1نمونه سوال سری 2
نمونه سوال سری 3نمونه سوال سری 4
نمونه سوال سری 5نمونه سوال سری 6

نمونه سوال امتحانی علوم تجربی نهم نوبت دوم

نمونه سوال سری 1نمونه سوال سری 2
نمونه سوال سری 3نمونه سوال سری 4
نمونه سوال سری 5نمونه سوال سری 6
نمونه سوال سری 7نمونه سوال سری 8
نمونه سوال سری 9نمونه سوال سری 10

نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی نهم نوبت اول

نمونه سوال سری 1نمونه سوال سری 2

نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی نهم نوبت دوم

نمونه سوال سری 1نمونه سوال سری 2
نمونه سوال سری 3نمونه سوال سری 4
نمونه سوال سری 5نمونه سوال سری 6
نمونه سوال سری 7نمونه سوال سری 8

نمونه سوال امتحانی آمادگی دفاعی نهم نوبت اول

نمونه سوال سری 1نمونه سوال سری 2
نمونه سوال سری 3نمونه سوال سری 4

نمونه سوال امتحانی آمادگی دفاعی نهم نوبت دوم

نمونه سوال سری 1نمونه سوال سری 2
نمونه سوال سری 3نمونه سوال سری 4
نمونه سوال سری 5نمونه سوال سری 6
نمونه سوال سری 7

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *