کتاب های درسی یازدهم

کتاب های درسی یازدهم

کتاب های درسی یازدهم

سال یازدهم برای داوطلبین متوسطه رشته تجربی دارای کتاب هایی می باشد که در این صفحه کتاب های مربوط به رشته تجربی سال یازدهم را برای دانلود قرار دادیم.

کتاب های درسی یازدهم تجربی

دروس عمومی یازدهم تجربی
فارسیعربی
دین و زندگیزبان خارجی
کتاب کار زباننگارش
دروس اختصاصی یازدهم تجربی
زیستریاضی
فیزیکشیمی
زمین شناسی
سایر دروس یازدهم تجربی
انسان و محیط زیستتاریخ
تفکر و سواد رسانه ایآزمایشگاه علوم تجربی

کتاب های درسی یازدهم ریاضی

دروس عمومی یازدهم ریاضی
فارسیعربی
دین و زندگیزبان خارجی
کتاب کار زباننگارش
دروس اختصاصی یازدهم ریاضی
حسابانهندسه
فیزیکشیمی
زمین شناسیآمار و احتمال
سایر دروس یازدهم ریاضی
انسان و محیط زیستتاریخ
تفکر و سواد رسانه ایآزمایشگاه علوم تجربی

کتاب های درسی یازدهم انسانی

دروس عمومی یازدهم انسانی
فارسیعربی
دین و زندگیزبان خارجی
کتاب کار زبان خارجینگارش
دروس اختصاصی یازدهم انسانی
فلسفهعلوم و فنون ادبی
روانشناسیجامعه شناسی
تاریخجغرافی
آمار
سایر دروس یازدهم انسانی
انسان و محیط زیستتفکر و سواد رسانه ای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *