فروشگاه کنکور کمک


نمونه رایگان برنامه ریزی روزانه کنکور   توضیحات درباره برنامه ریزی    ویژگی های برنامه ریزی روزانه کنکورکمکی : برنامه ما 2 هفته ای هست ! یعنی طبق بودجه بندی هر آزمون مشخص کردیم که هر هفته چه مطالبی خونده بشه ! در برنامه ریزی ، روزانه مشخصه دقیقا از هر کتابی چه صفحه رو […]