فروشگاه کنکور کمک


تست استعداد یابی و رغبت سنجی تحصیلی و شغلی

تست استعداد یابی و رغبت سنجی تحصیلی و شغلی

60,000

  • پنج تست استعدادیابی در قالب یک تست به صورت آنلاین
  • ارائه نظر تخصصی توسط مشاور هدایت تحصیلی و شغلی
  • ارائه نظر بر اساس شرایط و نتایج تست شما توسط مشاور