مطالب با برچسب

آدرس شخص برای تعبیر خواب


علت های اصلی خواب دیدن

مطالب روان شناسی

دکتر محسن محمدی - 1396/8/3

علت های اصلی خواب دیدن علت خواب دیدن چیست؟ حواس پنجگانه به انسان کمک می‌کند بتواند با محیط پیرامون خود ارتباط برقرار کرده و قوه ادراکی خود را نسبت به جهان اطراف خود فعال نماید. به طور معمول برداشت های ما با واقعیت های خارجی انطباق دارد اما گاهی حواس پنجگانه به گونه ای عمل […]