مطالب با برچسب

آرامش


چگونگی رفتار با افراد پرخاشگر و بی ادب

مطالب روان شناسی

دکتر محسن محمدی - 1396/8/29

چگونگی رفتار با افراد پرخاشگر و بی ادب رفتار با افراد پرخاشگر و بی ادب باید چگونه باشد؟ شاید تا امروز به افراد و اشخاصی برخوردید که رفتار و گفتار نامناسبی با شما یا با دیگران داشته اند و از این موضوع رنجیده خاطر شدید. مقابله رفتار با افراد پرخاشگر و بی ادب را امروز به […]

راه های برخورد با همسر منفی نگر

روان شناسی خانواده و کودک

سمانه الکایی - 1396/8/14

راه های برخورد با همسر منفی نگر همسر منفی نگر حتما برای شما پیش آمده است که در موقعیتی با ذوق فراوان به همسر یا نامزد خود پیشنهادی بدهید و او در کمال ناباوری به آن توجه نکند و ردش کند. مثلا در سالگرد آشناییتان پیشنهاد بدهید که به یک کافی شاپ بروید و کیک […]