مطالب با برچسب

آزار دیگران


اصول عذرخواهی

روان شناسی خانواده و کودک

سمانه الکایی - 1396/8/6

اصول عذرخواهی اصول عذرخواهی چیست؟ همه در طول زندگی خواسته و یا حتی ناخواسته کسانی را آزار می دهیم و باعث ناراحتی آن ها می شویم. برای همین پیش می آید که از دیگران عذرخواهی کنیم. اما اگر اصول عذرخواهی را رعایت کنیم این مشکل حل خواهد شد. مهم ترین قسمت این است که خود […]