مطالب با برچسب

آزار


آثار جبران ناپذیر تمسخر و تحقیر کودکان

روان شناسی خانواده و کودک

سمانه الکایی - 1396/8/6

آثار جبران ناپذیر تمسخر و تحقیر کودکان تمسخر و تحقیر کودکان چه اثراتی در بردارد ؟ “تو هیچی نمیشی، خاک بر سرت، از بچه های مردم یادبگیر، تو هم آخرش یه بدبختی میشی مثل فلانی”. این ها تنها بخشی از الفاظی است که والدین نثار فرزندانشان می کنند و از آثار جبران ناپذیر تمسخر و […]