مطالب با برچسب

آزمونهای آزمایشی و ناامیدی


درس عبرت گرفتن از خراب کردن آزمون های آزمایشی

مطالب مشاوره ای

دکتر محسن محمدی - 1396/5/16

درس عبرت گرفتن از خراب کردن آزمون های آزمایشی آزمون های آزمایشی برای همه کنکوری ها حداقل یک بار ممکنه اتفاق بیفته که از نتیجه و حاصل عملکرد خودشون در کنکورهای آزمایشی رضایت نداشته باشن و تا حالا دیده نشده که کسی واقعا از همه آزمون هایی که داده کاملا راضی باشه. وقتی هم که […]