مطالب با برچسب

آزمون جامع


همه چیز در مورد آزمون شبیه ساز کنکور | آزمون آزمایشی جامع

مطالب مشاوره ای

دکتر محسن محمدی - 1396/8/21

همه چیز در مورد آزمون شبیه ساز کنکور | آزمون آزمایشی جامع   آزمون شبیه ساز کنکور چیست و از چه زمانی باید شروع شود و چگونه بررسی شود؟   آزمون شبیه ساز کنکور آزمونی است که در آن فرد خود را در شرایط کنکور قرار داده و به سوال های کنکورهای سراسری سال های […]