مطالب با برچسب

آسیبهای بهداشت روان نداشتن


بهداشت روانی در کودکان

روان شناسی خانواده و کودک

دکتر محسن محمدی - 1396/8/13

بهداشت روانی در کودکان   بهداشت روانی در کودکان هنگام حوادث غيرمترقبه طی شدن مراحل طبيعی دوران کودکی برای رشد و تکامل شخصيت هر فرد ضروری است. بنابراين محروم کردن اطفال از نيازهای روانی اين دوران، به اندازه محروم کردن آنان از غذا و پوشاک، مهم و زيان بار خواهد بود. بديهی است در جامعه […]