مطالب با برچسب

آشنایی با دانشگاه تبریز


معرفی دانشگاه تبریز

مهندس امیر مهدی اسلامی 1395/5/16

معرفی دانشگاه تبریز ساغ اول دانشگاه تبریز! (زنده باد دانشگاه تبریز!!) تاریخچه دانشگاه تبریز وقتی فهمیدن چشمه خروشان نبوغ اهل استان داره به هدر میره، در خرداد 1326 دانشگاهی بنام  آذربایجان یونورسیتی تأسیس کردن! اما چندی نگذشت که تعطیلش کردن …! دوباره دیدن نمیشه به فکر افتادن مجددا تأسیس کنن … که دکتر مصطفی حبیبی و دکتر […]