مطالب با برچسب

آشنایی با رشته اعضای مصنوعی و وسایل کمکی


معرفی رشته اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

مهندس امیر مهدی اسلامی 1395/5/6

رشته اعضای مصنوعی و وسایل کمکی آشنایی با رشته اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي رشته اعضای مصنوعی و وسایل کمکی يكي از شاخه هاي رشته هاي توانبخشي است كه همون طور كه از اسمش مشخصه كارشون طراحي و ساخت اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي مثل ارتز و پرتز هستش. سعي ميشه كه اعضاي مصنوعي كه […]