مطالب با برچسب

آشنایی با رشته باستان شناسی


معرفی رشته باستان شناسی

معرفی رشته های دانشگاهی رشته علوم انسانی

مهندس امیر مهدی اسلامی - 1395/5/10

رشته باستان شناسی آشنایی با رشته باستان شناسی رشته باستان شناسی در ایران زیر مجموعه گروه علوم انسانی است. دانشجویان رشته باستان شناسی بیش از 130 واحد درسی را در زمینه‌های مختلفی از تاریخ مانند دوره های پارینه سنگی، میان سنگی، نوسنگی، دوره تاریخی و دوره اسلامی آموزش خواهند دید. رشته باستان شناسی با رشته […]