مطالب با برچسب

آشنایی با رشته دانشگاهی زبان فرانسه


معرفی رشته زبان فرانسه

مهندس امیر مهدی اسلامی 1395/5/5

رشته زبان فرانسه آشنایی با رشته زبان فرانسه رشته زبان فرانسه در مقطع کارشناسی داراي دو گرايش ادبي و مترجمي است که من در اين جا این دو گرایش رو به اجمال بهتون معرفی می کنم. در آغاز لازمه بدونید برنامه درسي دوره ليسانس زبان فرانسه با برنامه درسي زبان انگليسي متفاوته چرا که بيشتر […]