مطالب با برچسب

آشنایی با رشته دانشگاهی زبان و ادبیات ژاپنی


معرفی رشته زبان و ادبیات ژاپنی

مهندس امیر مهدی اسلامی 1395/5/5

رشته زبان و ادبیات ژاپنی آشنایی با رشته زبان و ادبیات ژاپنی رشته زبان و ادبیات ژاپنی برای آشنایی دانشجویان بر این زبان و تسلط بر اون و خصوصا متون ادبی اش بوجود اومده، از اون جایی که گرایش این رشته ادبی هستش، تسلط بر مهارت های چهارگانه (خوندن، نوشتن، حرف زدن، درک مطلب) بشدت […]