مطالب با برچسب

آشنایی با رشته دانشگاهی علم اطلاعات و دانش شناسی


معرفی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

مهندس امیر مهدی اسلامی 1395/5/16

رشته علم اطلاعات و دانش شناسی آشنایی با رشته علم اطلاعات و دانش شناسی پروفسور حسابی : “داشتن هدف و به دنبالش رفتن خوب است اما عاشق هدف بودن و گرفتار شدن چیز دیگری است.” همه ما می دانیم که جوامع کنونی به سرعت در حال پیشرفت به سمت “جامعه دانشی شدن” هستند و برای […]