مطالب با برچسب

آشنایی با رشته دانشگاهی علوم آزمایشگاهی


معرفی رشته علوم آزمایشگاهی

مهندس امیر مهدی اسلامی 1395/5/15

رشته علوم آزمایشگاهی آشنایی با رشته علوم آزمایشگاهی کار اصلی این رشته شناختن عوامل ایجاد بیماری ها و علت بوجود اومدن اون هاست. رشته علوم آزمایشگاهی یکی از شاخه های علوم پزشکیه که هدفش تشخیص بیماری ها و پیگیری و حفظ سلامت جامعه است که با آنالیز آزمایشگاهی خون و بافت و مایعات بدن سر […]