مطالب با برچسب

آشنایی با رشته دانشگاهی علوم اجتماعی


معرفی رشته علوم اجتماعی

مهندس امیر مهدی اسلامی 1395/5/7

رشته علوم اجتماعی آشنایی با رشته علوم اجتماعی علوم اجتماعی در یک تعریف بسیار کلی، به بررسی وضعیت جامعه، چگونگی شکل گیری و از هم گسیختگی اون می پردازه و راهکارهای علمی برای رفع مشکلات اجتماعی و دستیابی به یک جامعه پویا رو میده. اگر بخوایم واقع بین باشیم، این رشته مناسب حال کسانی هست […]