مطالب با برچسب

آشنایی با رشته دانشگاهی فیزیک مهندسی


معرفی رشته فیزیک مهندسی

مهندس امیر مهدی اسلامی 1395/5/10

رشته فیزیک مهندسی آشنایی با رشته فیزیک مهندسی فیزیک مهندسی رشته ای برای پیوند فیزیک محض و علوم مهندسی هست. پیوند برقرار کردن بین این دو رشته، در چند دهه اخیر منجر به پیشرفت های شگرفی هم در تولید علم و هم در تکنولوژی شده. اساسا دلیل به وجود اومدن این رشته تربیت افرادیه که […]