مطالب با برچسب

آشنایی با رشته دانشگاهی مهندسی اپتیک و لیزر


معرفی رشته مهندسی اپتیک و لیزر

معرفی رشته های دانشگاهی رشته ریاضی فیزیک

مهندس امیر مهدی اسلامی - 1395/5/16

 رشته مهندسی اپتیک و لیزر آشنایی با رشته مهندسی اپتیک و لیزر رشته مهندسی اپتیک و لیزر یکی از شاخه های مهم و اصلی علم فیزیک است. لیزر از علوم بارز و بسیار موفقی است که اخیراً ابداع شده و در تمامی زمینه های تکنولوژی و ساخت تجهیزات کاربردی وسیع دارد. با توجه به استفاده […]