مطالب با برچسب

آشنایی با رشته دانشگاهی مهندسی برق


معرفی رشته مهندسی برق

معرفی رشته های دانشگاهی رشته ریاضی فیزیک

مهندس امیر مهدی اسلامی - 1395/5/16

رشته مهندسی برق آشنایی اجمالی رشته مهندسی برق رشته مهندسی برق زیر مجموعه ای از رشته مهندسی است که به مطالعه در مورد کاربردهای مرتبط با الکتریسیته، الکترومغناطیس و الکترونیک می پردازد. این رشته را می توان به دو قسمت تقسیم کرد: بررسی و طراحی سیستم های انتقال و تبدیل انرژی الکتریکی. بررسی و طراحی […]