مطالب با برچسب

آشنایی با رشته دانشگاهی مهندسی نقشه برداری


معرفی رشته مهندسی نقشه برداری

مهندس امیر مهدی اسلامی 1395/5/5

رشته مهندسی نقشه برداری معرفی رشته مهندسی نقشه برداری کاربرد مهندسی نقشه برداری از همان ابتدا به محض مشخص کردن موقعیت یک سازه معین می شود. به کمک نقشه برداری، علاوه بر تهیه نقشه از آن محل، پستی و بلندی ها و حجم عملیات خاکی (مقدار خاک ریزی یا خاک برداری) و حتی نحوه خاک […]