مطالب با برچسب

آشنایی با رشته دانشگاهی مهندسی هوانوردی


معرفی رشته مهندسی هوانوردی

مهندس امیر مهدی اسلامی 1395/5/6

رشته مهندسی هوانوردی آشنایی با رشته مهندسی هوانوردی دوستان خوبم رشته مهندسی هوانوردی در واقع رشته ای است برای یادگیری علم پرواز. در تعریف کلی این رشته باید گفت: مهندس این رشته در مورد طراحی، توسعه، تحلیل، ساخت، نگهداری، استفاده و عملیات ایمنی آن و کنترل پرواز و تعمیرات و … مطالعه می کند و […]