مطالب با برچسب

آشنایی با رشته زبان و ادبیات ارمنی


معرفی رشته زبان و ادبیات ارمنی

مهندس امیر مهدی اسلامی 1395/5/5

رشته زبان و ادبیات ارمنی آشنایی با رشته زبان و ادبیات ارمنی رشته  زبان و ادبیات ارمنی به هدف گسترش روابط ایران و ارمنستان، و هم چنین به دلیل وجود اقلیت ارمنی در ایران بوجود اومده. از اون جایی که در این رشته معلمان اقلیت ارمنی تربیت می شن تا در مدارس ارمنی ایران تدریس […]