مطالب با برچسب

آشنایی با رشته زیست شناسی


معرفی رشته زیست شناسی

مهندس امیر مهدی اسلامی 1395/5/6

رشته زیست شناسی آشنایی با رشته زیست شناسی علم زیست به طور مجزا در سه بخش قرار می گیرد: 1- علوم گیاهی که خاصه تحقیق بر روی گیاهان می باشد 2- علوم زیستی که خود به چند دسته تقسیم می شود و در مورد مسائل جانداران می باشد 3- زیست دریا که متخصص جانوران و […]