مطالب با برچسب

آشنایی با رشته علوم و صنایع غذایی


معرفی رشته علوم و صنایع غذایی

مهندس امیر مهدی اسلامی 1395/5/6

رشته علوم و صنایع غذایی معرفی رشته علوم و صنایع غذایی اين رشته قبلا با نام مهندس كشاورزي – صنايع فرآورده كشاورزي در دانشگاه ها ارائه مي شد كه از سال 1371 به علوم و صنايع غذايي تغيير نام داد. كلا تمام عملياتي كه به صورت روش هاي نگه داري و فرآوري و بسته بندي […]