مطالب با برچسب

آشنایی با رشته فیزیوتراپی


معرفی رشته فیزیوتراپی

معرفی رشته های دانشگاهی رشته علوم تجربی

مهندس امیر مهدی اسلامی - 1395/5/6

رشته فیزیوتراپی آشنایی با رشته فیزیوتراپی فيزيوتراپي يك شاخه اي از علم پزشكي است كه از روش هاي فيزيكي غير تهاجمي مانند سرما و گرما و الكتريسيته و ورزش و عوامل مكانيكي براي درمان استفاده ميكنه. يعني بدون اين كه به بافت آسيب برسونه (بدون هيچ جراحي و شكافت و برشي) كار سيستم حركتي فرد […]