مطالب با برچسب

آشنایی با رشته مهندسي بهداشت حرفه اي


معرفی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای

مهندس امیر مهدی اسلامی 1395/5/10

رشته مهندسی بهداشت حرفه ای آشنایی با رشته مهندسی بهداشت حرفه ای خب همون طور كه مي دانيم در هر محيطي كه كار مي كنيم نياز هست كه مراقبت هاي بهداشتي در اون محل انجام بشه و هر عامل زيان آوري كه محيط كا رو تهديد مي كنه شناسايي و كنترل بشه تا محيطي سالم و […]