مطالب با برچسب

آشنایی با رشته مهندسی معدن


معرفی رشته مهندسی معدن

مهندس امیر مهدی اسلامی 1395/5/15

رشته مهندسی معدن آشنایی با رشته مهندسی معدن برای هر فعالیت صنعتی نیاز به مواد معدنی داریم و به عبارت دیگه مبنای اصلی تولید و توسعه صنعتی، مواد معدنی هستن. موادی که کشف و استخراج اون ها نیاز به کارشناسانی متخصص داره و به همین دلیل امروزه در بسیاری از دانشگاه‌ ها و مراکز آموزش […]