مطالب با برچسب

آشنایی با رشته مهندسی منابع طبيعي – علوم و صنايع چوب و كاغذ


معرفی رشته مهندسی منابع طبيعی – علوم و صنايع چوب و كاغذ

مهندس امیر مهدی اسلامی 1395/5/6

رشته مهندسی منابع طبيعی – علوم و صنايع چوب و كاغذ آشنایی با رشته مهندسی منابع طبيعی – علوم و صنايع چوب و كاغذ اين رشته اگه بخواهيم به طور خلاصه بگيم يك رشته اي هست كه مجموعه اي از مهارت هاي مرتبط با توليد چوب و فرآورده هاي به دست آمده از چوب مثل […]