مطالب با برچسب

آشنایی با رشته مهندسی منابع طبیعی – شیلات


معرفی رشته مهندسی منابع طبیعی شیلات

مهندس امیر مهدی اسلامی 1395/5/6

رشته مهندسی منابع طبیعی شیلات آشنایی با رشته مهندسی منابع طبیعی شیلات اين رشته يك رشته جديد در ايران هست، اما خوشبختانه چون در شمال و جنوب و جنوب غربي سواحل دريايي داريم و امكان صيد و صيادي زياد هست، در داخل كشورمون هم آبگيرها و رودخانه هاي زيادي داريم براي اين كه از اين […]