مطالب با برچسب

آشنایی با رشته مهندسی کشتی سازی


معرفی رشته مهندسی کشتی سازی

مهندس امیر مهدی اسلامی 1395/5/6

رشته مهندسی کشتی سازی آشنایی با رشته مهندسی کشتی سازی رشته مهندسی کشتی سازی یکی از گرایش های مهندسی دریاست که تربیت متخصص در این رشته برای کشور اهمیت ویژه ای دارد. در کشور ما در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در گرایش کشتی سازی و در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در […]